03 juni 2024

Stiftelsen Marianne och Hans Lund har ett gediget intresse och engagemang för studenter vid Malmsten LiU. Det blev tydligt då stiftelsen tilldelade ett generöst stipendium som möjliggjorde att 19 studenter fick sin önskan uppfylld – att tillsammans göra en studieresa till möbelriket Småland.

Man berättar om en maskin för studenter på studiebesök
Simon Lidaker på bröderna Wigells stolfabrik i Malmbäck, tillsammans med Malmstens studenter.

Under tre fullmatade dagar besökte studenter från Malmstens kandidatprogram i Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering, sju olika företag med koppling till möbelbransch och möbelindustri. Stiftelsen Marianne och Hans Lund delar årligen ut ett eller flera stipendier för att främja vetenskaplig undervisning eller forskning inom design, konst, hantverk och handel.

Universitetet har som mål att öka samverkan med det omgivande samhället. Tack vare Stiftelsen Marianne och Hans Lunds donation får Malmstens studenter möjlighet att koppla ihop kunskapen som de inhämtar i utbildningen med den bransch som de sedan kommer att verka i. Och jag tänker att den insikten och inspirationen som de får med sig gör att de kan ta tillvara sina fortsatta studier ännu bättre, säger Alessandra Di Pisa avdelningschef på Malmstens LiU.

Givande resa med inspirerande möten

Simon Bågstam, adjungerad adjunkt, menar att studiebesöken ger en förståelse för det större sammanhanget.

– Det är otroligt betydelsefullt för studenterna att möta formgivare och producenter i deras verkliga kontext och se hur de arbetar. De har fått bekanta sig med olika typer av verksamheter, från småskaliga producenter till större företag som drivs industriellt och högteknologiskt. De har också blivit introducerade till ett nätverk med möjlighet att knyta egna kontakter.

Värdefull inblick i yrkeslivet

Oscar Johansson, student på Möbelsnickeriprogrammet, tyckte att resan var väldigt kul och uppskattade att få komma ut till industrin.

– Att se hur man jobbar på riktigt och att komma utanför campusmiljön är jätteviktigt. Det var intressant att se hur de jobbade i verkstäderna på både små och stora snickerier. Och att få syn på vilka olika roller som finns på arbetsplatser, det ger en vink om vad jag vad vill rikta in mig på framåt.

Att samarbeta över programgränserna utgör en grundbult i Malmstens utbildningar. Oscar tycker att det var lärorikt att tillbringa tid tillsammans och att få insyn i fler yrkesroller som till exempel möbeltapetseraryrket.

Hållbart fokus

Ett återkommande tema under studiebesöken var hållbarhet, något som företagen arbetade med på olika sätt; Från att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö för de anställda till att ta tillvara material. Det kunde också handla om att använda spill, att tillverka möbler som går att laga och att ge gamla möbler nytt liv.

Familjeföretaget O H Sjögren, grundat 1902 och en av Sveriges äldsta möbelfabriker gör just detta. Jakob Sjögren, fjärde generationens företagare, berättade att de tar emot möbler som de själva tillverkat för omstoppning och att det i dagsläget utgör cirka tio procent av företagets omsättning. Materia, som grundades 1992 och nu ingår i Kinnarps, tillverkar möbler för offentlig miljö. En del av deras miljöarbete tar sikte på transporter där man bland annat fraktar möbler utan emballage.

Sju uppskattade företagsbesök

För varje besök ansvarade utsedda studenter för kontakterna med företaget. De hade också i uppgift att dokumentera i text och bild. Totalt blev det sju uppskattade företagsbesök på följande företag:

  • Jesper Design AB, Jönköping
  • Karl Andersson & söner, Husqvarna
  • Materia, Tranås
  • OH Sjögren, Tranås
  • StolAB, Smålandsstenar
  • Swedese Möbler AB, Vaggeryd
  • Swedese Äng, Äng
  • Wigells, Malmbäck

I programmet ingick även ett besök på Vandalorum med utställningar av keramikern Lisa Larson och designgruppen FRONT.

Stiftelsen Marianne och Hans Lund

Studieresan är ett moment i programkurs IV för årskurs 2 med övning i samarbete mellan programmen och även produktion och produktutveckling. I år blev kursen rejält utökad med fler programpunkter, bidrag till kost och logi samt en abonnerad buss – allt tack vare det generösa stipendiet från Stiftelsen Marianne och Hans Lund.

Kontakt

Vill du också göra nya framsteg möjliga?

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.