I år delade Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning ut anslag på dryg 8 miljoner kronor till åtta forskare och två gästprofessorer.

Anslagen gick i år till forskningsprojekt inom: Diabetes typ 1, psykisk ohälsa samt riskfaktorer för fetma och framtida hjärtsjukdomar tidigt i livet. Stiftelsen delade även ut anslag till två gästprofessurer vid Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.

Om forskarna och de projekt som fått anslag

Rosaura Casas porträttbild

Hur bidrar kroppens immunförsvar till Typ 1 diabetes?

Här är Rosaura Casas populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 fick anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

male scientist, portrait.

Tvärvetenskaplig forskning utvärderar mätningar vid hjärntumör hos barn

Ulf Samuelssons studie fick anslag från Joanna Cocozzas stiftelse 2021. Syftet med studien är att utvärdera kvantitativ mätning av specifika markörer och införa ett nytt MR-protokoll vid hjärntumörer hos barn.

Karin Åkesson pratar

Studie av komplikationer till diabetes får stöd av Joanna Cocozzas stiftelse

Här är Karin Åkessons populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, totalt en miljon kronor.

Kvinnlig professor diskuterar.

Stöd till studier av riskfaktorer för fetma hos små barn

Joanna Cocozzas stiftelse ger 2021 års anslag till en LiU-studie om riskfaktorer för fetma och hjärtsjukdom hos barn i nioårsåldern. Forskarna följer barnen redan före födseln.

Marie Larsson.

Vad orsakar kraftig inflammation i luftvägarna vid RS-virusinfektion

Professor Maria Larsson tilldelas 2021 års anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för en studie om vad som kan orsaka kraftig inflammation och svagt antivirusförsvar vid RSV-infektion

Gunilla Sydsjö följer barns psykiska hälsa över lång tid

En studie om barndomsfaktorers betydelse (gen-miljötrauma) för utveckling av psykisk ohälsa och psykosocial anpassning av psykosocial hälsa får ett anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2021.

Om stiftelsen

Om Michael Cocozza

Kontakt