Här är mottagarnas egna populärvetenskapliga sammanfattningar av projekten som får 2021 års anslag ur Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

Det är stiftelsens andra utdelning från den rekordstora donationen på 130 miljoner kronor, från 2019. Donationen är en av de största från privatpersoner till ett universitet i Sverige, och den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet. I år delar stiftelsen ut drygt 8 miljoner kronor till forskning inom viktiga områden, bland annat diabetes typ 1, och psykisk ohälsa samt riskfaktorer för fetma och framtida hjärtsjukdomar tidigt i livet.

Här nedan finns forskarnas egna populärvetenskapliga sammanfattningar av projekten: 

Anslagstagarna

Metod för samspel mellan för tidigt födda barn och föräldrar utvärderas

Evalotte Mörelius anslag från Joanna Cocozzas stiftelse, 2021, för att utvärdera effekterna av ett specialdesignat stöd för att lära föräldrar att lära sig förstå sitt för tidigt födda barns signaler.

Rosaura Casas porträttbild

Hur bidrar kroppens immunförsvar till Typ 1 diabetes?

Här är Rosaura Casas populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 fick anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

male scientist, portrait.

Tvärvetenskaplig forskning utvärderar mätningar vid hjärntumör hos barn

Ulf Samuelssons studie fick anslag från Joanna Cocozzas stiftelse 2021. Syftet med studien är att utvärdera kvantitativ mätning av specifika markörer och införa ett nytt MR-protokoll vid hjärntumörer hos barn.

Långvariga symtom hos barn efter covid-infektion

Det behövs mer forskning kring post-covid hos barn och ungdomar. Karel Duchen tilldelades 2021 års anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

Karin Åkesson pratar

Studie av komplikationer till diabetes får stöd av Joanna Cocozzas stiftelse

Här är Karin Åkessons populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, totalt en miljon kronor.

Kvinnlig professor diskuterar.

Stöd till studier av riskfaktorer för fetma hos små barn

Joanna Cocozzas stiftelse ger 2021 års anslag till en LiU-studie om riskfaktorer för fetma och hjärtsjukdom hos barn i nioårsåldern. Forskarna följer barnen redan före födseln.

Marie Larsson.

Vad orsakar kraftig inflammation i luftvägarna vid RS-virusinfektion

Professor Maria Larsson tilldelas 2021 års anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för en studie om vad som kan orsaka kraftig inflammation och svagt antivirusförsvar vid RSV-infektion

Gunilla Sydsjö följer barns psykiska hälsa över lång tid

En studie om barndomsfaktorers betydelse (gen-miljötrauma) för utveckling av psykisk ohälsa och psykosocial anpassning av psykosocial hälsa får ett anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2021.

Om stiftelsen