2021 års mottagare av anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Här är mottagarnas egna populärvetenskapliga sammanfattningar av projekten som får 2021 års anslag ur Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

Det är stiftelsens andra utdelning från den rekordstora donationen på 130 miljoner kronor, från 2019. Donationen är en av de största från privatpersoner till ett universitet i Sverige, och den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet. I år delar stiftelsen ut drygt 8 miljoner kronor till forskning inom viktiga områden, bland annat diabetes typ 1, och psykisk ohälsa samt riskfaktorer för fetma och framtida hjärtsjukdomar tidigt i livet.

Här nedan finns forskarnas egna populärvetenskapliga sammanfattningar av projekten: 

Anslagstagarna

Om stiftelsen