10 januari 2023

Här är Rosaura Casas populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år, totalt en miljon kronor.

Rosaura Casas porträttbild
Thor Balkhed
Redan innan man får Typ 1 Diabetes (T1D) går det i många fall att hitta antikroppar i blodet, som är riktade mot kroppsegna ämnen och tyder på att nedbrytningen pågår. Ju fler sådana antikroppar desto större är risken för att utveckla sjukdomen, och genom att analysera dem kan man förutsäga T1D. Genom att mäta förekomst av diabetesrelaterade autoantikroppar i de insamlade blodproverna I ABIS-studien har vi funnit en grupp med individer som har en hög risk att insjukna i T1D.

Projekt strävar efter att förstå hur kroppens immunförsvar bidrar till att förstöra insulinproducerande celler. Studien innehåller en jämförelse mellan barn som har haft autoantikroppar under lång tid utan att utveckla T1D och barn med flera autoantikroppar som fick sjukdomen efter ett kort period, samt noggrant matchade friska kontroller och diabetiska patienter.

Att immunförsvaret spelar en viktig roll vid uppkomsten av T1D är klarlagt, men varför immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen är till stor del okänt och trots decennier av intensiv forskning kring T1D är de grundläggande mekanismerna bakom sjukdomen ännu inte helt kända.

Målet är att hitta mönster för vad det är som startar angreppet som leder till sjukdom, vilket kan ge oss viktig information om immunologiska förändringar som inträffar innan sjukdomen bryter ut. Vi söker också efter markörer som kan utgöra bättre redskap för att förutsäga vilka barn som kommer att utveckla autoimmunitet och i förlängningen T1D.

Kontakt

Om stiftelsen

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.