17 december 2021

Joanna Cocozzas stiftelse ger 2021 års anslag till en LiU-studie om riskfaktorer för fetma och hjärtsjukdom hos barn i nioårsåldern. Forskarna följer barnen redan före födseln.

Kvinnlig professor diskuterar.
Marie Löf, professor. Emma Busk Winquist
Här är Marie Löfs populärvetenskapliga sammanfattning av projektet, den prospektiva kohortstudien FUNKID, som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning:

Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett folkhälsoproblem globalt liksom Fetma består ofta i vuxen ålder och ökar risken för hjärtkärlsjukdom, diabetes och psykisk ohälsa. Nuvarande evidens tyder på att faktorer redan tidigt i livet är viktiga utveckla övervikt, fetma och kardiovaskulär sjukdom men de bygger på ospecifika otillförlitliga mått på kroppssammansättning. Det är också okänt hur fysisk aktivitet under barndom påverkar kardiometabol hälsa (bland annat hjärtsjukdomar och diabetes) i senare barndom.

Syfte: Att undersöka samband mellan faktorer under a) fosterlivet (mammans insulinresistens) b) spädbarnstiden (kroppsfetthalt) c) tidig barndom (kroppsfetthalt aktivitet och kost vid 4,5 år) och kardiometabol hälsa i senare barndom (vid 9,5 år).

Studiedesign: I det här projektet analyseras data som insamlats vid uppföljningen barn i den prospektiva kohortstudien FUNKID vid 9,5 års ålder: kroppssammansättning (BodPod), fysisk aktivitet, sömn och stillasittande (accelerometrar), kostintag (webbaserat frågeformulär), kondition och muskelstyrka, samt glukos, insulin och lipider (blodprover) har även mammans och barnets kroppsfetthalt vid 1 och 12 veckas ålder liksom livsstilsfaktorer och kroppsfetthalt vid 4,5 års ålder.

Relevans: Projektet kommer att undersöka viktiga kunskapsluckor om hur faktorer i fosterlivet, spädbarnstid och tidig barndom (4,5 år) påverkar kroppssammansättning kardiometabol hälsa i senare barndom (9,5 år). Resultaten kommer kunna ge ett underlag för preventiva insatser för att motverka övervikt och fetma. Detta är mycket eftersom övervikt och fetma ofta kvarstår upp i vuxen ålder och ökar risken för hjärtkärlsjukdom, vilket även är förenat med stora kostnader för samhället.

Om stiftelsen

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.