10 januari 2023

Evalotte Mörelius anslag från Joanna Cocozzas stiftelse, 2021, för att utvärdera effekterna av ett specialdesignat stöd för att lära föräldrar att lära sig förstå sitt för tidigt födda barns signaler.

Här är Evalotte Mörelius populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år, totalt en miljon kronor.
Titel: ”Tidig intervention för att stärka samspelet mellan föräldrar och för tidigt födda barn på neonatalvårdsavdelningen: En randomiserad kontrollerad studie”

Barn som blir förstådda, uppmärksammade och bemötta enligt sina behov, blir mindre
stressade och mer trygga vilket i sin tur minskar risken för kognitiva och beteendemässiga
problem. För tidigt födda barn har svagare kommunikationssignaler vilket gör det svårare för dem att bli förstådda. Samtidigt har föräldrarna ökad risk för stress och depression på grund av att det för tidigt födda barnet behöver intensivvård vilket påverkar deras mentala närvaro negativt. Vi vet sedan tidigare att föräldrarnas närvaro minskar barns stress och främjar utvecklingen av barnets stressystem.

Syftet är att utvärdera effekterna av en ny metod för att stärka samspelet mellan föräldrar och för tidigt födda barn. Metoden, EACI (EArly Collaborative Intervention), innebär att föräldrar får specialdesignat stöd av specialutbildad personal för att lära sig förstå sitt för tidigt födda barns svaga kommunikationssignaler så att de kan bemöta barnet på rätt sätt och i rätt tid.

Projektet är godkänt av forskningsetiska nämnden.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.