Biblioteksstyrelsen är bibliotekets högsta beslutande organ.

Styrelsen leds av prorektor Karin Axelsson. Styrelsen består dessutom av företrädare för fakulteterna och studentkårerna. Bibliotekets anställda representeras av fackliga företrädare som deltar i sammanträden, men ej i beslut.

Mötestider 2024

Tid för samtliga tillfällen är klockan 15.15–17.00 och mötet hålls fysiskt. Plats anges inom parentes vid respektive tillfälle nedan.

  • 19 februari (Campus Valla)
  • 2 maj (Campus Norrköpings bibliotek)
  • 12 juni (Campus Valla)
  • 3 september (Campus Valla)
  • 14 oktober (Campus Valla)
  • 19 november (Campus Valla)

Dokument

Verksamhetsberättelser

Inriktningsdokument (PDF)

Protokoll och övriga dokument (inloggning för studenter och anställda vid Linköpings universitet)

För personer utanför Linköpings universitet som söker dokument från biblioteksstyrelsen vänligen kontakta sekreterare (se nedan).

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Karin Axelsson

Vice ordförande

Ledamöter

Asta Cekaite, Filosofisk fakultet
Suppleant: Henrik Nehler

Anna Strömberg, Medicinsk fakultet
Suppleant: Martin Hallbeck

Helena Herbertsson, Teknisk fakultet
Suppleant: Magnus Borga

Magnus Hultén, Utbildningsvetenskap
Suppleant: Anna Johnsson Harrie

Studeranderepresentanter ht 23-vt 24

Jessica Rönnberg, Consensus
Suppleant: vakant

Sofia Elwe, StuFF
Suppleant: Giovanni Caringi Adolfsson

Julius Saume, LinTek
Suppleant: Nicolas Bemba M'Foutiga

Företrädare för de anställda

Mikael Rosell, SACO

Christina Demel, OFR/S

Adjungerad

David Lawrence, UB 

Sekreterare

Emma Burman
Telefon: 013-28 19 71

Mer om biblioteket