Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen är bibliotekets högsta beslutande organ.

Styrelsen leds av prorektor Karin Axelsson. Styrelsen består dessutom av företrädare för fakulteterna och studentkårerna. Bibliotekets anställda representeras av fackliga företrädare som deltar i sammanträden, men ej i beslut.

Mötestider 2023

Tid för samtliga tillfällen är klockan 15.15–17.00 och mötet hålls via Zoom (om inte annat meddelas).

13 februari
27 april (hålls på Medicinska biblioteket)
14 juni
5 september
18 oktober
21 november

Dokument

Verksamhetsberättelser

Inriktningsdokument (PDF)

Protokoll och övriga dokument (inloggning för studenter och anställda vid Linköpings universitet)

För personer utanför Linköpings universitet som söker dokument från biblioteksstyrelsen vänligen kontakta sekreterare (se nedan).

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Karin Axelsson

Vice ordförande

Mathias Broth

Ledamöter

Mathias Broth, Filosofisk fakultet
Suppleant: Åsa Danielsson

Anna Strömberg, Medicinsk fakultet
Suppleant: Anders Fridberger

Helena Herbertsson, Teknisk fakultet
Suppleant: Nicolette Lakemond

Maria Simonsson, Utbildningsvetenskap
Suppleant: Ann-Kari Sundberg

Studeranderepresentanter ht 23-vt 24

Sofia Luong, Consensus
Suppleant: Jessica Karolina Rönnberg

Sofia Elwe, StuFF
Suppleant: Josefine Kilborn

Julius Saume, LinTek
Suppleant: Nicolas Bemba M'Foutiga

Företrädare för de anställda

Mikael Rosell, SACO

Christina Demel, OFR/S

Adjungerad

David Lawrence, UB 

Sekreterare

Emma Burman
Telefon: 013-28 19 71

Mer om biblioteket