Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen är bibliotekets högsta beslutande organ.

Styrelsen leds av prorektor Karin Axelsson. Styrelsen består dessutom av företrädare för fakulteterna och studentkårerna. Bibliotekets anställda representeras av fackliga företrädare som deltar i sammanträden, men ej i beslut.

Mötestider 2022

Tid för samtliga tillfällen är klockan 15.15–17.00 och mötet hålls via Zoom (om inte annat meddelas).

28 februari
2 maj
20 juni
7 september
17 oktober
25 november

Dokument

Verksamhetsberättelser

Inriktningsdokument (PDF)

Protokoll och övriga dokument (inloggning för studenter och anställda vid Linköpings universitet)

För personer utanför Linköpings universitet som söker dokument från biblioteksstyrelsen vänligen kontakta sekreterare (se nedan).

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Karin Axelsson

Vice ordförande

Mathias Broth

Ledamöter

Mathias Broth, Filosofisk fakultet
Suppleant: Åsa Danielsson

Anna Strömberg, Medicinsk fakultet
Suppleant: Anders Fridberger

Helena Herbertsson, Teknisk fakultet
Suppleant: Nicolette Lakemond

Maria Simonsson, Utbildningsvetenskap
Suppleant: Ann-Kari Sundberg

Studeranderepresentanter ht 22-vt 23

Sofia Luong, Consensus
Suppleant: Alva Amrén

Oskar Johansson, StuFF
Suppleant: Freja Larsson

Beatrice Svensson, LinTek
Suppleant: Sasan Keshmiri

Företrädare för de anställda

Mikael Rosell, SACO

Christina Demel, OFR/S

Adjungerad

David Lawrence, UB 

Sekreterare

Emma Burman
Telefon: 013-28 19 71

Mer om biblioteket