CKS-seminarier hösten 2023

En parkbänk på natten vid en cykelväg Foto Malcolm Hanes

Kommunernas ansvar för att bedriva ett brottsförebyggande arbete har utökats och förtydligats via ny lagstiftning som bland annat innebär att kommunerna ska göra återkommande lägesbilder av brottsligheten i kommunens geografiska område. I detta arbete ingår exempelvis att kartlägga brottsligheten, göra analyser samt ansvara för samordning av det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Under hösten erbjuder CKS två seminarier på temat ”Trygghet och brottslighetens geografi”. Vid det första seminariet den 12 oktober deltar docent Hernan Mondani, Umeå universitet som belyser den organiserade brottslighetens geografi. Vid det andra seminariet 16 november deltar docent Manne Gerell, Malmö universitet, som presenterar forskning kring hur invånarnas uppfattade otrygghet kan variera mellan olika platser.

Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. 

Anmäl dig till ett eller båda seminarier här

Program

Torsdag 12 oktober

Den organiserade brottslighetens geografi

Föreläsare: Hernan Mondani, docent i sociologi vid Umeå universitet 

Om seminariet: De senaste årens våldsamma utveckling i gängmiljöerna har påverkat bilden av Sverige både inrikes och utomlands. Mycket av den negativa brottsutvecklingen kan tillskrivas den organiserade brottsligheten. Trots relativt många studier om den organiserade brottligheten i Sverige är det dock få studier som har fokuserat på dess rumsliga aspekter.

Vid seminariet kommer huvuddragen i en nyligen utkommen ESO-rapport om organiserad brottslighet och dess geografiska mönster att presenteras. Rekommendationer för både brottsbekämpning och förebyggande arbete kommer också att diskuteras.

Tid: Torsdag den 12 oktober kl. 10.30 - 12.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk kommer vid anmälan

Torsdag 16 november

Segregation, brottslighet och otrygghet

Föreläsare: Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet 

Om seminariet: De senaste åren har skjutningar och kriminella nätverk fått mycket uppmärksamhet. Hur hänger det samman med livsvillkor och segregation? Och hur påverkas vår upplevda otrygghet av livsvillkor, skjutningar och gäng? Det är något som föreläsaren fördjupar sig i under seminariet.

Tid: Torsdag den 16 november kl. 10.30 - 12.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk kommer vid anmälan

Kontakt

Tidigare seminarieserier

Bild på elbil som laddas vid en laddstolpe

Energi och hållbarhet tema för vårens seminarieserie

Krig, klimatförändringar och urbanisering är exempel på företeelser som är globala men som får lokala konsekvenser. Vårens seminarier på CKS handlar om hur frågor som rör planering för brist på el, överkonsumtion och urbanisering lokalt kan hanteras.

Valet och politiken tema för CKS seminarieserie hösten 2022

Höstens seminarier lyfter frågor om valet och politiken ur flera perspektiv. Våra föreläsare tar bland annat upp valet ur ett lokalt och nationellt perspektiv och tittar på mönster i röstning och valdeltagande.

Elever utanför skola

CKS seminarieserie VT-2022

Skola och utbildning nämns ofta som två av de viktigaste samhällsfrågorna. Vårens seminarieserie bjuder på olika perspektiv på temat skola, till exempel skolvalets betydelse för boendesegregering och vad som kännetecknar en framgångsrik skola.