Trygghet och brottslighetens geografi

CKS-seminarier hösten 2023

En parkbänk på natten vid en cykelväg Foto Malcolm Hanes

Kommunernas ansvar för att bedriva ett brottsförebyggande arbete har utökats och förtydligats via ny lagstiftning som bland annat innebär att kommunerna ska göra återkommande lägesbilder av brottsligheten i kommunens geografiska område. I detta arbete ingår exempelvis att kartlägga brottsligheten, göra analyser samt ansvara för samordning av det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Under hösten erbjuder CKS två seminarier på temat ”Trygghet och brottslighetens geografi”. Vid det första seminariet den 12 oktober deltar docent Hernan Mondani, Umeå universitet som belyser den organiserade brottslighetens geografi. Vid det andra seminariet 16 november deltar docent Manne Gerell, Malmö universitet, som presenterar forskning kring hur invånarnas uppfattade otrygghet kan variera mellan olika platser.

Anmäl dig till ett eller båda seminarier här

Program

Torsdag 12 oktober

Den organiserade brottslighetens geografi

Föreläsare: Hernan Mondani, docent i sociologi vid Umeå universitet 

Om seminariet: De senaste årens våldsamma utveckling i gängmiljöerna har påverkat bilden av Sverige både inrikes och utomlands. Mycket av den negativa brottsutvecklingen kan tillskrivas den organiserade brottsligheten. Trots relativt många studier om den organiserade brottligheten i Sverige är det dock få studier som har fokuserat på dess rumsliga aspekter.

Vid seminariet kommer huvuddragen i en nyligen utkommen ESO-rapport om organiserad brottslighet och dess geografiska mönster att presenteras. Rekommendationer för både brottsbekämpning och förebyggande arbete kommer också att diskuteras.

Tid: Torsdag den 12 oktober kl. 10.30 - 12.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk kommer vid anmälan

Torsdag 16 november

Segregation, brottslighet och otrygghet

Föreläsare: Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet 

Om seminariet: De senaste åren har skjutningar och kriminella nätverk fått mycket uppmärksamhet. Hur hänger det samman med livsvillkor och segregation? Och hur påverkas vår upplevda otrygghet av livsvillkor, skjutningar och gäng? Det är något som föreläsaren fördjupar sig i under seminariet.

Tid: Torsdag den 16 november kl. 10.30 - 12.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk kommer vid anmälan

Kontakt

Tidigare seminarieserier