16 mars 2022

Efter Rysslands invasion i Ukraina har rädslan för skenande el- och bränslepriser legat till grund för en debatt om Sveriges självförsörjningsgrad. Men det är inte bara energi- och bränslepriser som påverkas, även landets kapacitet för matproduktion är hotad.

Biogödsel ger näring åt växter.
Gödsel ger näring åt växter, en nödvändighet för europeiska jordbruk för att inte erodera jorden. 
Gas- och elpriserna har stigit med mellan 240 och 400 procent på bara ett år. Inom EU är man nu rädd att energipriserna ska påverka jordbrukssektorn och i slutändan matproduktionen. Därför presenterade EU-kommissionen under förra veckan ett åtgärdspaket för att lindra energikostnaderna för europeiska hushåll och företag. Bland annat föreslogs gemensamma gasinköp, tvingande regelverk för att stärka EU:s försörjningstrygghet samt utökade satsningar på förnybar energi och energieffektivisering.

Men varför skulle matproduktionen drabbas? Svaret stavas växtnäring. Fossil naturgas används för att producera mineralgödsel vilket är en förutsättning för det mesta av det europeiska jordbruket. Skulle tillgång och import av mineralgödsel strypas skulle det kraftigt påverka jordbrukssektorns kapacitet att producera mat inom Europa.

- Hur vi tänker kring säkerhetsfrågor och kriser idag är inte likadant som förut. Tidigare var strategin att förvara mat och andra förnödenheter och bygga upp stora förråd. Idag vet vi att det snarare handlar om att utveckla och behålla produktionskapacitet av exempelvis mat och energi inom landet. Det är alltså inte mat i sig som är intressant utan det vi behöver för att producera mat, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik på Linköpings universitet och föreståndare för Biogas Solutions Research Center.

Tillförsel av växtnäring är helt avgörande för att kunna producera mat storskaligt. Men det behöver inte komma från mineralgödsel utan kan ersättas av biogödsel, vilket är en biprodukt till biogas som utvunnits från organisk material. I Sverige är det mest vanligt att producera biobränsle till fordon, och biogödsel till svenska gårdar, från matavfall, organiska restprodukter från industrin och gödsel.

- Biogaslösningar handlar om tre delar; avfallsbehandling, växtnäring och energibärare till exempelvis drivmedel. I princip får vi samtidigt ett förnybart drivmedel som är viktigt för att producera mat eftersom olika fordon behövs inom jordbruket och för andra transporter, och förnybar växtnäring från biogassystemen.

I dagsläget är Sverige beroende av import både av drivmedel och växtnäring, en potentiellt farlig situation när internationell handel och säkerhet är hotad av krig i vårt närområde. Det finns därför anledning för många samhällsaktörer att se över förutsättningarna för den inhemska produktionen.

- Om vi har en egen produktion av ett drivmedel så skulle vi i tider av kris kunna styra om det. Säg att det inte kommer bensin och diesel till ett land, vore det då inte bra om alla så kallade “blåljusfordon” går på ett inhemskt producerat drivmedel? Det skulle vara bra om polisen, ambulansen, räddningstjänsten och kanske militären skulle kunna flytta på sig även om vi inte får tag i drivmedel som kommer utifrån. Ju mer vi investerar, ju mer infrastruktur och anläggningar vi har, desto mindre sårbara blir vi. Men det är för sent att börja när krisen redan är här eftersom det tar lång tid att bygga upp produktionskapacitet och infrastruktur.

Den svenska biogassektorn har inte växt de senaste åren men sedan beslut om införande av produktionspremier för biogas finns en optimism att klara av det nationella målet att producera fem gånger så mycket biogas fram till 2030, från 2TWh till 10TWh.

- Nu är inte allting färdigt med de här produktionspremierna men de är nyckeln. Samhället betalar alltså något för de samhällstjänster som tillförs när vi har biogasproduktion genom att vi bland annat motverkar metanutsläpp från gödsel, och sedan har kapitalet hittat till biogassektorn. Nu finns det välbeställda företag som har mycket pengar som går in i sektorn för att tjäna pengar på ett sätt vi inte har haft tidigare. När staten och kapitalet är på samma sida skapas väldigt bra förutsättningar för att lyckas vilket i det här fallet kan göra samhället något mindre sårbart, säger Mats Eklund.

Kontakt

Nyheter från Biogas Solutions Research Center

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Mats Eklund.

Tio år med biogaslösningar blir fler

I slutet på förra året beviljade Energimyndigheten ansökan om ett nytt kompetenscentrum inom biogasområdet – Biogas Solutions Research Center. Mats Eklund och Kalle Svensson reflekterar över de tio år som gått med BRC och framtiden för BSRC.

Jonas Ammenberg.

LiU:s forskare sprider internationell kunskap om biogas

En rapport från IEA Bioenergy belyser olika perspektiv på att använda biogas i transportsektorn. "Forskningen visar att väl designade biogaslösningar är konkurrenskraftiga", säger Jonas Ammenberg, universitetslektor vid LiU.

Biogas Solutions Research Center

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.