Bidra till en hållbar utveckling

Kunskap om miljöfrågor och hållbar utveckling är kompetens som efterfrågas i allt fler yrken och verksamheter. Vi erbjuder ett brett utbud av fristående kurser för dig som redan är yrkesverksam, vill komplettera din utbildning, bygga din egen utbildning eller är kunskapstörstig i störta allmänhet.

Bilden visar en cyklist

Många av våra fristående kurser kännetecknas av ett tvärvetenskapligt angreppssätt som inkluderar såväl naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga som humanistiska perspektiv. Undervisningen bedrivs i huvudsak av lärare som forskare inom flera de aktuella miljö- och samhällsutmaningarna. Kurserna karaktäriseras av att vara studentcentrerade där students lärande står i fokus och samläsning sker i hög grad med vårt kandidatprogram och masterprogram i miljövetenskap, vilka båda fått mycket goda omdömen vid nationella utvärderingar. Sammantaget innebär att du som student garanteras relevanta kurser inom miljövetenskap. De fristående kurserna kan läsas som enstaka kurser eller ingå i ett program. Flera av kurserna går på engelska.

Samarbete med arbetsgivare

Tema Miljöförändring har breda samarbetsytor mot samhället vilket du också märker av som student. Det kan innebära att vi genomför studiebesök, arbetar med verkliga fall och projekt, eller att företrädare från företag eller samhällsorganisationer håller i vissa undervisningsmoment. Detta ger dig som student stora möjligheter att förstå vilka kunskaper som behövs ”därute” och träffa potentiella arbetsgivare redan under utbildningstiden. Exempel på samarbetspartners är Tekniska Verken, Region Östergötland, Energimyndigheten, SMHI, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Visual Sweden.

Studieformer

Vi arbetar med varierade undervisningsformer som spänner alltifrån klassiska föreläsningar och seminarier till praktiska övningar i fält och exkursioner. Oavsett undervisningsform tror vi mycket på ett studentcentrerat lärande där du som student involveras och tar aktiv del i undervisningen.

Välj bland våra kurser

Kontakta oss

Designa din egen utbildning

Om Tema M