Fotografi av Olof Hjelm

Olof Hjelm

Professor

Ett hållbart samhälle behöver framgångsrika företag. In min forskning är jag intresserad av hur företag med miljötekniska lösningar kan lyckas bättre på marknaden. Jag studerar också hur företag i allmänhet kan driva ett aktivt hållbarhetsarbete.

Miljöinnovation för en grön omställning

För att lösa samhällets utmaningar inom miljö och hållbarhetsområdet har miljöteknik en viktig roll att spela. Teknik som blir använd och får stor spridning. Samtidigt skapar den gröna omställningen nya förutsättningar för alla företag.

I min forskning är jag intresserad av hur utveckling och spridning av miljöteknik kan underlättas. Detta gör jag genom att kombinera grundläggande förståelse för miljöproblematikens orsaker och natur med innovation, entreprenörskap och management. Med miljöteknik menar jag all teknik som har en bättre miljöprestanda än tillgängliga alternativ.

Samtidigt intresserar jag mig för hur företagandet påverkas av nya krav och förväntningar på framförallt mindre bolag och hur deras omställning kan underlättas

Samverkan och samskapande

Tillsammans med regionala aktörer som Cleantech Östergötland, Almi Östergötland, och Region Östergötland har jag i 25 år stöttat mer än 300 mindre företag i deras miljödrivna produkt- och tjänsteutveckling. 

Uppdrag och CV

Uppdrag

  • Avdelningschef
  • Handledare åt en doktorand
  • Expertbedömare åt Vinnova inom energi- och miljöområdet
  • Styrelseledamot i Cleantech Östergötland
 

CV

  • Fil. Dr 1996
  • Docent 2005
  • Professor 2012

Forskning

Miljöinnovation och entreprenörskap

Innovationer inom miljöområdet måste få stor spridning för att ge de positiva effekter som ofta är skälet till att de först togs fram. Min forskning behandlar hur olika privata företag och kommunala bolag kan stimuleras och hjälpas i sitt innovationsarbete samt hur dessa innovationer kan bidra till lönsamhet och samhällsutveckling. Speciellt forskar jag om hur regionala innovationssystem kan utvecklas för att skynda på omställningen mot ett hållbarare samhälle.

I min forskning intresserar jag mig också av internationalisering och spridning av miljöinnovationer till andra länder. Miljöteknikexport  är ett sätt att lösa dagens miljöutmaningar och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Nedan listas pågående och tidigare projekt inom dessa områden

Grön omställning i mindre företag

Mindre företag (ofta kallade små och medelstora företag) är viktiga för svenskt näringsliv då de ofta är underleverantörer till storföretag och erbjuder anställning till många människor. Samhällets gröna omställning innebär nya förväntningar från såväl kunder som anställda på dessa företags hållbarhetsarbete. Detta leder till både utmaningar och möjligheter som de måste hantera. Här forskar jag om verkningsfullheten av alla de olika stödinsatser som görs för att hjälpa de mindre bolagens gröna omställning. Finanssektor har på senare år blivit en allt viktigare aktör inom området och jag bedriver här forskning om de svenska sparbankernas hållbarhetsarbete.

Pågående och avslutade projekt är

 

Forskargrupp

Publikationer

2024

Wisdom Kanda, Magnus Klofsten, Dzamila Bienkowska, Marvin Henry, Olof Hjelm (2024) Challenges of circular new ventures: An empirical analysis of 70 cases Journal of Cleaner Production, Vol. 442, Artikel 141103 Vidare till DOI

2023

Olof Hjelm (2023) Varför finns miljöproblem? Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 33-36
Leif Thuresson, Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (2023) Reningsteknik Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 117-142
Leif Thuresson, Olof Hjelm (2023) Regionala miljöproblem Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 73-98
Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Redaktörskap) (2023) Miljöteknik: för en hållbar utveckling

Undervisning

Utmaningsdriven och verklighetsnära undervisning

Jag undervisar blivande civilingenjörer i miljödriven affärsutveckling och hållbart företagande. Undervisningen är aktivitetsbaserad och inbegriper ofta skarpa projekt från näringsliv och kommuner.

De kurser jag är ansvarig för är:

  • TKMJ41 Energi och Miljö –projektkurs,
  • TKMJ54 Projektkurs i Hållbart företagande,
  • TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling.  

I Energi och Miljö –projektkurs (TKMJ41) genomför studenterna miljö- och energiutredningar på företag och andra organisationer. Dessa analyser ligger sedan till grund för skarpa åtgärdsförslag för att utveckla organisationernas miljö- och energiprestanda.

Internationella samarbeten

I projekten "Challenge4Impact" och "ScaleUp4Sustainability" (avslutat) utvecklar jag undervisning om innovation och entreprenörskap inom miljöområdet. Speciellt intresserar jag mig för samverkan mellan studenter och industrin för att utveckla och sprida nya miljölösningar.

Läs mer om projekten:

ScaleUp4Sustainability

Challenge4Impact

Nyheter

Från labbet till kommersiell produkt – en lång och snårig väg

I ett laboratorium på Linköpings universitet jobbar forskare med att skapa framtidens solceller. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska försöka hitta sätt att göra det kommersiellt.

Studenter som diskuterar och argumenterar.

Miljö och affärer på samma gång för studenterna

Lös ett miljöproblem och gör en bra affär av det. Den lilla uppgiften fick civilingenjörsstudenter från flera program ta sig an. På redovisningen skulle de både presentera resultatet och sälja in en produkt.

Foto av manlig och kvinnlig forskare.

Cirkulära Östergötland - en webbplats för ett hållbart företagande

Små och medelstora företag behöver mer kunskap för att skapa en cirkulär ekonomi och ett hållbart företagande. Därför finns webbplatsen Cirkulära Östergötland.

Organisation