Tisdagens teman är naturvetenskap, teknik, data och medicin. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. För att så många som möjligt ska ha kunna se det de mest är intresserade av har vi under hela dagen fyra parallella föreläsningar, som går två gånger.

Förutom föreläsningar, bjuder denna dag även på möjlighet till campusrundvandringar med studenter. Kika efter studenter med blåa rundvandringsskyltar, så kommer du rätt.

Block 1 (09:15-09:40 & 09:50-10:15)

C-huset, sal C1

Medicinsk teknik för framtidens behandling av hjärnsjukdomar

Läs mer om föreläsaren Karin Wårdell

Dagens hälso- och sjukvård är beroende av högteknologiska system och avancerad informationsteknologi. Inom medicinsk teknik forskar vi i system och metoder för att ställa diagnos, övervaka och behandla sjukdomar, och att stötta i rehabilitering. Inom mitt forskningsområde, neuroteknik, fokuserar vi på optiska instrument och metoder för, exempelvis, hjärnkirurgi och datorsimuleringsmetoder för djup hjärnstimulering (DBS) av patienter med rörelsesjukdomar. Föreläsningen kommer ge exempel på forskning inom medicinsk teknik med fokus på neuroteknik.

C-huset, sal C2

Idrott utan skador – är det möjligt?

Läs mer om föreläsaren Martin Hägglund

Att drabbas av skador, eller att besväras av smärtor vid idrottande, är inte ovanligt. Hos ungdomar kan det till exempel ske under snabba växtperioder, när man ökar sin träningsmängd, eller spelar fler matcher. Visste du att det finns effektiva metoder att minska risken för skador? Hör Martin berätta om sin forskning om idrottsskador hos barn och ungdomar upp till yttersta världseliten.

C-huset, sal C3

Bygglogistik – störning eller omärkligt inslag i stadsmiljön?

Läs mer om föreläsaren Anna Fredriksson

Sverige genomgår just nu en stor urbanisering. Det gör att vi behöver förtäta våra städer. Men byggarbetsplatser innebär tung trafik som medför utsläpp, buller, trängsel och avspärrningar. Är det möjligt att bibehålla en trevlig stadsmiljö under byggtiden? Genom effektiv bygglogistik kan byggtrafik och byggprojekt organiseras för att minimera dessa störningar.

C-huset, sal C4

Hjärnforskning om perceptionsstörningar i autism och ADHD

Läs mer om föreläsaren Kajsa Igelström

Kajsa Igelströms grupp arbetar för att förstå samband mellan hjärnfunktion och vår upplevelse av sinnesintryck, med hjälp av olika perceptionstester och mätningar av hjärnaktivitet. De är särskilt intresserade av ljudkänslighet och dess samband med kommunikationsförmåga och stresskänslighet.

Block 2 (10:30-10:55 & 11:05-11:30)

C-huset, sal C1

Kvantteknologin i Nobelpriset i fysik 2022

Läs mer om föreläsaren Jan-Åke Larsson

Nobelpriset i fysik 2022 gick till en serie experiment som visar att kvantmekaniska system bryter mot vår klassiska intuition. Detta föredrag handlar om på vilket sätt kvantmekaniska system fungerar, hur experimenten går till.  Jag pratar om ny teknologi som är baserad på kvantmekanik, kvantdatorer som är snabbare än vanliga datorer och kvantkryptografi som ger helt säker kommunikation.

C-huset, sal C2

Att elektrifiera en grävmaskin

Läs mer om föreläsaren Samuel Kärnell

Parallellt med elektrifieringen av personbilar sker elektrifiering av arbetsmaskiner såsom hjullastare och grävmaskiner. Dessa maskiner är i regel mycket energikrävande vilket innebär att väldigt stora batterier kommer behövas. Det finns dock betydande potential beträffande energieffektivisering av maskinerna i fråga. I min föreläsning kommer jag fokusera på hur man kan göra maskinerna mer effektiva.

C-huset, sal C3

Så fungerar 3D-skrivare för metall

Läs mer om föreläsaren Johan Moverare

Det är idag fullt möjligt att skriva ut metallföremål med en 3D-printer. Men hur går det till och hur bra blir det egentligen? Vår forskargrupp studerar olika tekniker för additiv tillverkning i metall, hur materialens inre struktur ser ut och vilka egenskaper materialen får. Här får du lära dig mer om utmaningar och möjligheter med additiv tillverkning för bl.a. transport, energi och medicinska tillämpningar.

C-huset, sal C4

Vem ska leva och vem ska dö – hur man prioriterar inom vården när det är kris och krig

Läs mer om föreläsaren Lars Sandman

Under pandemin blev det tydligt att samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvården var under hård press. Det har lett till diskussioner om hur resurser bör fördelas när inte alla kan få den vård de behöver. Om inte alla som behöver en respirator kan få tillgång till en, vad ska då avgöra vem som får det? Patientens ålder? Ett lotteri? Vem som har den allvarligaste sjukdomen? Den som följt restriktionerna?

Lunchmässa (11:30-13:00)

Utställare (fler kan tillkomma)

 • Affärsjuridiska föreningen vid Linköpings universitet (AJF)
 • Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE)
 • Sektionen för högskoleingenjörsutbildningarna vid Linköpings Universitet (Lingsektionen)
 • Matematiska institutionen (MAI)
 • Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
 • Advanced Functional Materials (AFM)
 • Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
 • Institutionen för systemteknik (ISY)
 • Sektionen för teknisk och kemisk biologi vid Linköpings universitet (TBi-Sektionen)
 • Sektionen för Industriell Ekonomi (I-Sektionen)
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Clinicum
 • Fysioterapeutsektionen vid Linköpings universitet
 • Logistiksektionen
 • Sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet (KogVet)
 • Y-sektionen
 • Linköpings Teknologers Studentkår (LinTek)
 • Studievägledare utbildningsvetenskap (UV)
 • Studievägledare tekniska fakulteten (Tekfak)
 • Studievägledare medicinska fakulteten (Medfak)
 • Centrala studievägledare
 • Biblioteket
 • Språkverkstaden


  Underhållning (klockan 12:45)

  Lithe blås, orkestern som hängivet ägnar sig åt studentmusik. Deras färger är blå och off-yellow och kommer från Linköpings universitet. Allt sedan 1973 har de spritt glädje och förundran i trakterna kring Linköping – och de tänker fortsätta länge till.

Block 3 (13:00-13:25 & 13:35-14:00)

C-huset, sal C1

Lek hos djur – det är på allvar!

Läs mer om föreläsaren Per Jensen

Lek är ett av de mest utbredda beteenden som finns i djurvärlden. Alla unga ryggradsdjur gör det och även många vuxna. Till och med humlor har setts leka. Ändå vet vi mycket lite om lekens orsaker och funktioner. Är det verkligen, som många tror, ett sätt att träna upp beteenden som behövs när man växt upp? Eller är det snarare ett sätt att förbättra ens kognitiva och emotionella förmågor? Och hur kan leken hjälpa forskarna att förstå hur djuren mår? Lek är faktiskt mer allvar än skoj.

C-huset, sal C2

Att ta kontroll över hjärtats rytm

Läs mer om föreläsaren Sara Liin

Kroppens elektriska aktivitet är avgörande för att skicka nervimpulser samt få våra muskler att kontrahera. Ärftliga förändringar i proteiner kan rubba den elektriska aktiviteten och orsaka sjukdomar som smärta samt hjärtarytmier. Vi dyker ner på molekylär nivå i hjärtat för att förstå hur sådana sjukdomar kan uppstå och hur vi kan utveckla nya läkemedel mot exempelvis hjärtarytmi.

C-huset, sal C3 (föreläsning på engelska)

Smartphones, trackers and devices - their impact on our daily life

Läs mer om föreläsaren Donatella Puglisi

Sensor technologies are widely used in a variety of industries such as healthcare and well-being, home automation systems, environmental monitoring. I will present different types of sensors and their most important applications by providing examples that are relevant to our daily life: fitness trackers, smartphones, and smart home devices – emphasize their benefits as well as discuss their potential drawbacks.

C-huset, sal C4

Optimering som beslutsstöd förklarat med Lego

Läs mer om föreläsaren Mathias Henningsson

För ett producerande industriföretag är det viktigt att planera sin produktion för att kunna utnyttja sina resurser så bara som möjligt. Jag börjar med att beskriva och lösa ett enkelt optimeringsproblem inom produktionsplanering med hjälp av Lego. Sedan formulerar jag detta enkla problem matematiskt med hjälp av variabler, målfunktion och bivillkor, för att därefter ta fram optimallösningen med hjälp av ett program och en effektiv lösare. Vi gör sedan problemet större och mer komplext för att se om strukturen och grunderna från det enkla problemet finns kvar. 

Mer om dagens föreläsare

Program för övriga dagar