Fotografi av Mathias Henningsson

Mathias Henningsson

Universitetslektor

Jag är lärare och bedriver undervisning på grundnivå för M-programmet och på avancerad nivå inom
masterprofilerna produktionsledning och finans. Förutom att undervisa brinner jag för att utveckla kurser och utbildningar för våra studenter.

Presentation

Jag är lärare på avdelningen Produktionsekonomi och undervisar i produktionsekonomi och optimeringslära.

Efter att ha jobbat på avdelningen Optimeringslära på Matematiska institutionen som doktorand, adjunkt och studierektor från 1996 disputerade jag 2003 och blev lektor där 2004. Efter några år som lektor flyttade jag 2008till Institutionen for ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och avdelningen Produktionsekonomi. Jag har under tiden 2009-2020 arbetat mycket med utbildningsfrågor och programutveckling som ordförande i nämnden för industriell ekonomi och logistik. Jag har också varit avdelningschef på Produktionsekonomi mellan åren 2012-2017.

Korta fakta om mig

CV i korthet

 • Licentiat, Optimeringslära, 1998
 • Doktor, Optimeringslära, 2003
 • Utmärkelser

  • Nominering till gyllene moroten för goda lärarinsatser 2002
  • 5 Diplom från I-sektionen för bra lärarinsats i kurserna TAOP37 Optimeringslära fk och TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 2004-2009
  • 2 Dekanusbrev för bra lärarinsats i kurserna TAOP18 Optimering av försörjningskedjor och TPPE09 Produktionsekonomi 2008-2009

  Undervisning

  • TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi, föreläsare och examinator
  • TNK113 Transportekonomi, föreläsare och examinator
  • TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning, föreläsare
  • TPPE33 Portföljförvaltning, ansvarig för en föreläsning och ett projekt
  • TPPE29 Finansiella marknader och instrument, 2-3 föreläsningar och laborationer
  • TPPE73 Produktionsledningsprojekt

  Uppdrag

  • EU-finansierade utbildningsprojektet ”IE3 Industrial Engineering and Management of European Higher Education”
  • Kunskapsbron ”Produktionseffektivisering”
  • Ledamot IEIs styrelse 2015-
  • Suppleant Erik Johnssons stipendiefond 2015 –
  • Nämndordförande Industriell ekonomi och logistik 2009-2020
  • Avdelningschef Produktionsekonomi 2012-2017

  Undervisning

  Undervisning i produktionsekonomi och optimeringslära

  Jag gillar att undervisa och har genom åren främst undervisat civilingenjörer som läser industriell ekonomi eller maskinteknik programmet i optimeringslära och produktionsekonomi. Jag har varit med och skrivit en övningsbok i Optimeringslära, 2008 (engelsk version 2010) utgiven av Studentlitteratur samt ett övningskompendium i Produktionsekonomi 2020.

  Forskning

  Publikationer

  2013

  Anna Lindholm, Charlotta Johnsson, Nils-Hassan Quttineh, Helene Lidestam, Mathias Henningsson, Joakim Wikner, Ou Tang, Nils-Petter Nytzén, Krister Forsman (2013) Hierarchical Scheduling and Utility Disturbance Management in the Process Industry Proceedings for IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control (MIM2013), 2013, s. 140-145 Vidare till DOI

  2008

  Jörgen Blomvall, Mathias Henningsson (2008) AN INTRODUCTORY PROJECT IN FINANCIAL ENGINEERING 4th International CDIO Conference,2008

  2007

  Mathias Henningsson, Jenny Karlsson, Mikael Rönnqvist (2007) Optimization models for forest road upgrade planning Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, Vol. 6, s. 3-23 Vidare till DOI

  2006

  Mathias Henningsson, Kaj Holmberg, Di Yuan (2006) Ring Network Design Handbook of Optimization in Telecommunications, s. 291-312

  2004

  Mathias Henningsson, Jenny Karlsson, Mikael Rönnqvist (2004) Mixed Integer Programming models to support Tactical Forest Road Upgrade Planning

  Kollegor vid avdelningen Produktionsekonomi

  Organisation