mathe56

Mathias Henningsson

Universitetslektor

Jag är ordförande för nämnden för Industriell ekonomi och logistik och avdelningschef på Produktionsekonomi. Det jag mest brinner för är att få arbeta med utbildning av studenter, både genom administration av utbildningarna men också som lärare.

Presentation

Efter att ha jobbat på avdelningen Optimeringslära på Matematiska institutionen som doktorand, adjunkt och studierektor från 1996 disputerade jag 2003 och blev lektor där 2004. Efter några år som lektor flyttade jag 2008 till Institutionen for ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och avdelningen Produktionsekonomi. Jag arbetar sedan 2012 som avdelningschef på Produktionsekonomi men även som ordförande i nämnden för industriell ekonomi och logistik.

Nämnden för Industriell ekonomi och logistik 

Nämnden, som förutom mig själv som ordförande består av ledamöter i form av lektorer/professorer, studenter och näringslivsrepresentanter, ansvarar för utbildningsplaner, övergripande innehåll, kurser och kvalitet för ett antal utbildningar, däribland civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. Till min hjälp har jag ett antal tjänstemän (utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare) och vi jobbar även i nära samarbete med andra nämnder, dekanus och stödfunktioner på tekniska fakultetskansliet (TFK).  

Undervisning i Produktionsekonomi och Optimeringslära

Jag gillar att undervisa och har genom åren främst undervisat civilingenjörer som läser industriell ekonomi eller maskinteknik programmet i optimeringslära och produktionsekonomi. Jag har varit med och skrivit en övningsbok i Optimeringslära, 2008 (engelsk version 2010). 

Forskning inom Supply Chain Management

Mina intressen inom forskning är främst optimeringstillämpningar inom Supply Chain Management. 


Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • Licentiat, Optimeringslära, 1998
 • Doktor, Optimeringslära, 2003

 • Utmärkelser

  • Nominering till gyllene moroten för goda lärarinsatser 2002
  • 5 Diplom från I-sektionen för bra lärarinsats i kurserna TAOP37 Optimeringslära fk och TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 2004-2009
  • 2 Dekanusbrev för bra lärarinsats i kurserna TAOP18 Optimering av försörjningskedjor och TPPE09 Produktionsekonomi 2008-2009

  Undervisning

  • TPPE91, Produktionssystemets planering och ekonomi, föreläsare och examinator
  • TPPE54, Avancerad planeringsteknik, lektionsledare

  Uppdrag

  • Nämnden för Industriell ekonomi och logistik
  • Nämndordförande Industriell ekonomi och logistik, 2009-
  • Ledamot IEIs styrelse, 2015-
  • Suppleant Erik Johnssons stipendiefond, 2015-
  • Bihandledare, Martin Kylinger, 2009-

  Nätverk

  • Medlem av PiiA-academy 


  Publikationer
  Visa/dölj innehåll

  2013

  2008

  2007