Onsdagens teman är naturvetenskap, teknik, data och medicin. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. För att så många som möjligt ska ha kunna se det de mest är intresserade av har vi under hela dagen fyra parallella föreläsningar, som går två gånger.

Förutom föreläsningar, bjuder denna dag även på möjlighet till rundvandringar på Campus tillsammans med studenter. Kika efter studenter med blåa rundvandringsskyltar, så kommer du rätt. 

Här har vi samlat den praktiska information du behöver när du besöker Populärvetenskapliga veckan med din klass. Populärvetenskapliga veckan - praktisk information.

Block 1 

C-huset, C1

Bland drönare, flygplansteknik, satelliter, sensorer och AI

Läs mer om föreläsaren Karolina Muhrman

Läs mer om föreläsaren Per Frankelius

Vill du lära dig mer om en av världens mest högteknologiska branscher som producerar både mat, energi och nya fossilfria material? På Linköpings universitet finns en nationell innovationsmiljö för utveckling av ny teknik för ett hållbart lantbruk, Agtech Sweden. Presentationen handlar om hur ny häpnadsväckande teknik som drönare, sensorer, rymdteknik, AI och mycket mer, kan förbättra både miljön, djurvälfärden och möjligheterna att producera mat till jordens växande befolkning.

 

C-huset, C3

Game On: Upptäck hur spelandet kan rädda liv! 

Läs mer om föreläsaren Aseel Berglund

Vill du veta hur spel kan göra din träning roligare och mer effektiv? Kom och lyssna på vår forskning om hur rörelsespel kan inspirera till mer fysisk aktivitet. Upptäck hur teknik och lekfullhet kan samverka för att öka motivationen för träning och rörelse. Vi har utvecklat ett digitalt gym med en mängd olika spännande rörelsespel. Ta chansen att ta del av spännande insikter och inspireras till en mer aktiv vardag.

C-huset, C2

Lika med ändå olika - varför immunsjukdomar påverkar män och kvinnor så olika

Läs mer om föreläsaren Colm Nestor

Kvinnor drabbas oftare av autoimmuna sjukdomar än män. Skillnader i X-kromosomerna, som bär gener som påverkar immunsystemet samt hormoner som östrogen, kan göra immunsystemet mer aktivt hos kvinnor. Förståelsen av dessa faktorer är viktig för att utveckla bättre behandlingar. Jag kommer att prata om den forskning vi utför för att försöka lösa denna gåta och hur den kan leda till bättre behandlingar för både män och kvinnor.


C-huset, C4

Digitalized Volunteerism: Enhancing Emergency Respons - Föreläsning på engelska

Läs mer om föreläsaren Wael Alkusaibati

In today's increased emergencies, volunteers aided by ICTs play a vital role. A Swedish rescue service initiated an initiative a decade ago, training volunteers and equipping them with basic tools and ICT support, yielding promising results. Ongoing research aims to define this new type of volunteerism, highlighting the importance of the contributions. Initial evaluations show how they lead to shortened response times, saving lives and properties, emphasizing the need for better integration into official respons systems.

Block 2 [10:30-10:55 & 10:05-11:30]

C-huset, C1

Elektronisk näsa för tidig diagnos av äggstockscancer

Läs mer om föreläsaren Jens Eriksson

Beskrivning: Vi presenterar en elektronisk näsa som upptäcker äggstockscancer baserat på gasutsläpp från blodplasma. Det finns för närvarande inget test tillgängligt för screening eller diagnostisk testning av denna sjukdom, som därför ofta upptäcks i ett sent skede, efter metastas, vilket medför en dålig prognos där femårsöverlevnaden är så låg som 4 %. Vår metod upptäcker äggstockscancer redan i tidigt stadie och om diagnos sker i stadie I ökar femårsöverlevnaden till 90 %.

 

C-huset, C3

Hur ser livet ut på nätet för unga med funktionsnedsättningar?

Läs mer om föreläsaren Kristin Alfredsson Ågren

Det är viktigt att kunna använda internet om man vill vara delaktig i dagens samhälle där mycket är digitaliserat. Hur lever man sitt liv på nätet om man är ung och har svårt att läsa och tolka instruktioner? Hur gör man forskning för att ta reda på det? Jag forskar om livet på och utanför nätet hos unga som gått anpassad skola och har en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

C-huset, C2

Att studera, forska och driva start-up inom AI

Läs mer om föreläsaren Mattias Tiger

Vad kan du inte göra med Artificiell Intelligens? Inget annat ämne har sådan genomslagskraft. Ingen produkt, aktivitet eller ämne kommer att undgå att genomsyras av AI kommande årtionde. Vad behöver du veta för att kunna bli bättre med hjälp av AI, själv driva AI-utvecklingen och för att tillämpa AI i praktiken? Mattias Tiger vid LiUs AI-avdelning berättar om vad LiU har att erbjuda, och varför det är värt att satsa på en karriär inom AI.

 

C-huset, C4

We Are All Designers: Devising Better Futures with Design - Föreläsning på engelska

Läs mer om föreläsaren Suzan Boztepe

Design is at the heart of devising new ways of doing things and making them a reality—from everyday products we love to apps that make our lives easier. But can the same approach be used to address the biggest challenges we have ever faced? In this talk, we will explore how designers work with people and apply creative thinking to address today's most pressing concerns—from healthcare to democracy.

Lunchmässa [11:30-13:00]

Information om utställare kommer i augusti.

Block 3 [13:00-13:25 & 13:35-14:00]

C-huset, C1

Optimala fester med hjälp av matematik

Läs mer om föreläsaren Nils-Hassan Quttineh

Optimeringslära är matematik som hittar den bästa lösningen till ett givet problem. Det kan handla om att maximera ett företags vinst genom smart produktionsplanering, eller hur transportföretag kan minimera sina bränslekostnader genom att besöka sina kunder i rätt ordning. Optimeringslära kan också användas till att planera fester! Under föreläsningen ges en introduktion till ämnet samt exempel på hur matematik används i praktiken.

 

C-huset, C3

Naturens arter inspirerar till lösningar för en hållbar värld

Läs mer om föreläsaren Kenneth Järrendahl

Läs mer om föreläsaren Karl-Olof Bergman

Fjärilsvingar inspirerar till framtidens solpaneler, extremt hala växter gör att vi slänger mindre mat och skalbaggar kan ge oss kraftfulla datorer. Naturen är full av fascinerande djur och växter vars beteende och egenskaper kan beskrivas fysikaliskt och inspirera till nya lösningar på gamla problem. Vi kommer att bjuda på en rad exempel på arter med spännande biologi och fysik från världens alla hörn.

C-huset, C2

Idrott utan skador - är det möjligt?

Läs mer om föreläsaren Ida Åkerlund

Att drabbas av skador, eller att besväras av smärtor vid idrottande, är inte ovanligt. Hos ungdomar kan det till exempel ske under snabba växtperioder, när man ökar sin träningsmängd, eller spelar fler matcher. Visste du att det finns effektiva metoder att minska risken för skador? Hör Ida berätta om sin forskning om idrottsskador hos barn och ungdomar.


C-huset, C4

Joller, pekningar och ögonrörelser

Läs mer om föreläsaren Christina Reuterskiöld

Barn kommunicerar innan de kan säga sina första ord. När en bebis pekar är det en form av kommunikation och ett sätt att uttrycka sig. Min forskning studerar hur tidiga kommunikativa beteenden hänger ihop med språkutveckling. På min föreläsning kommer jag också att berätta om hur vi använder oss av eye-tracking för att studera hur barn bearbetar information och drar nytta av grammatiska ledtrådar när de lyssnar.

Mer om fredagens föreläsare