Disputation

Disputation inom datalogi: Mattias Tiger

Mattias Tiger, vid Institutionen för datavetenskap (IDA), försvarar sin avhandling med titeln "Safety-Aware Autonomous Systems: Preparing Robots for Life in the Real World". Huvudhandledare: Fredrik Heintz, professor, IDA. Opponent: Rachid Alami, Dr., LAAS-CNRS, Frankrike. Ordförande för disputationen: Fredrik Lindsten, professor, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 09 december 2022 kl. 14.00
Slutar 09 december 2022 kl. 17.00
Plats Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Forskning

Coverage Path Planning in Urban Environments with Applications to Autonomous Road Sweeping

  

2022 IEEE International Conferance on Robotics and Automation (ICRA)


Enhancing Lattice-based Motion Planning with Introspective Learning and Reasoning

  

2021 IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2021 IEEE International Conferance on Robotics and Automation (ICRA)


Efficient Autonomous Exploration Planning of Large Scale 3D-Environments

  

2019 IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2019 IEEE International Conferance on Robotics and Automation (ICRA)

Receding-Horizon Lattice-based Motion Planning with Dynamic Obstacle Avoidance

  

This video presents simulation results for the paper with the title "Receding-Horizon Lattice-based Motion Planning with Dynamic Obstacle Avoidance". The paper was in the proceedings of the 57th IEEE Conference on Decision and Control 2018. Contributors: Oskar Ljungqvist, Mattias Tiger, Olov Andersson, Daniel Axehill, Fredrik Heintz.

Publikationer

2022

2021

2020

Nyheter

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen