Presentation

Min forskningstriangel: innovation, marknadsföring och omvärldsanalys

Den röda tråden i min forskning är innovativa processer. Ibland leder sådana fram till innovationer. Begreppet innovation definierar jag förenklat som ”originella koncept som vinner insteg i samhället”. Därför, vill jag hävda, är marknadsföring och omvärldsfaktorer en naturlig del i innovation. 

Per Frankelius forskningstriangel: innovation, marknadsföring och omvärldsanalys

I min doktorsavhandling utvecklades ett försök till en teori kring omvärldsprocesser utifrån en studie av DNA-vetenskapen. 

Sedan dess har jag studerat t.ex. uppfinningars betydelse och affärsutveckling i miljöteknikföretag. Ett mål har varit att utveckla visuella modeller av företags utveckling över tid. Jag har velat förstå samspelet mellan innovativa processer och omvärlden. Jag är särskilt intresserad av ”X-faktorer”, d.v.s. omvärldsfaktorer som inte är centrala i de ekonomiska modellernas huvudfåra.

Tidigt växte det fram en vision om att utveckla en ”naturekonomisk teori”. En följd var att jag 1996 insåg att Carl von Linnés mest kända bok inte fanns översatt från latinet. Mina studier, delvis nere i källarvalven hos Linnean Society i London, resulterade i en översättning av ”Systema Naturae” (i samarbete med Bertil Aldén). Analysen visade att Linné främst var innovationsekonom i lika hög grad som ”blomsterkung”. 

Min nuvarande forskning är inriktad mot att förstå och stimulera innovationer inom lantbruk. 

Publikationer

2021

2020

2019

Forskning

Nyheter

Relaterat innehåll