Fotografi av Per Frankelius

Per Frankelius

Universitetslektor, Docent

Samhället står inför stora utmaningar. Flera har sin lösning inom lantbruket. I min forskning är siktet inställt mot målet att förstå och stimulera innovativa processer inom främst lantbruket. En nyckel är marknadsföring.

Presentation

Min forskningstriangel: innovation, marknadsföring och omvärldsanalys

Den röda tråden i min forskning är innovativa processer. Ibland leder sådana fram till innovationer. Begreppet innovation definierar jag förenklat som ”originella koncept som vinner insteg i samhället”. Därför, vill jag hävda, är marknadsföring och omvärldsfaktorer en naturlig del i innovation. 

Per Frankelius forskningstriangel: innovation, marknadsföring och omvärldsanalys

I min doktorsavhandling utvecklades ett försök till en teori kring omvärldsprocesser utifrån en studie av DNA-vetenskapen. 

Sedan dess har jag studerat t.ex. uppfinningars betydelse och affärsutveckling i miljöteknikföretag. Ett mål har varit att utveckla visuella modeller av företags utveckling över tid. Jag har velat förstå samspelet mellan innovativa processer och omvärlden. Jag är särskilt intresserad av ”X-faktorer”, d.v.s. omvärldsfaktorer som inte är centrala i de ekonomiska modellernas huvudfåra.

Tidigt växte det fram en vision om att utveckla en ”naturekonomisk teori”. En följd var att jag 1996 insåg att Carl von Linnés mest kända bok inte fanns översatt från latinet. Mina studier, delvis nere i källarvalven hos Linnean Society i London, resulterade i en översättning av ”Systema Naturae” (i samarbete med Bertil Aldén). Analysen visade att Linné främst var innovationsekonom i lika hög grad som ”blomsterkung”. 

Min nuvarande forskning är inriktad mot att förstå och stimulera innovationer inom lantbruk. 

Publikationer

2021

Lisa Blix Germundsson, Per Frankelius, Charlotte Norrman (2021) The role of innovation intermediary organisations in forming value creating meetings: the agri-food firm perspective International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 24, s. 993-1004 Vidare till DOI

2020

Per Frankelius (2020) A proposal to rethink agriculture in the climate calculations Agronomy Journal, Vol. 112, s. 3216-3221 Vidare till DOI
Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Per Frankelius, Lars Witell (2020) Identifying the resource integration processes of green service Journal of Service Management, Vol. 31, s. 839-859 Vidare till DOI

2019

Per Frankelius (2019) Innovationer i den gröna näringen: en möjlighet för landsbygden Entreprenörskap för en levande landsbygd, s. 65-180
Per Frankelius (2019) Back to the root causes of war: food shortages The Lancet, Vol. 393, s. 981-982 Vidare till DOI

Innovationsmiljön Agtech Sweden

Forskning om innovation inom Lantbruk

Relaterade nyheter vid Linköpings universitet

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering till LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

En person på en skördetröska.

Nu väntar nästa steg för Agtech 2030

Agtech 2030 (Numera Agtech Sweden), som koordineras av Linköpings universitet, har fått Vinnova-finansiering för tre nya år. Nästa etapp för att utveckla innovationer väntar – bland annat hur man kan överföra rymdteknik till jordbruket.

Traktor med såmaskin på åker.

Ny teknik ska säkra framtidens skördar

Katastrofer och klimatförändringar ställer lantbrukarna inför monumentala utmaningar samtidigt som de ska föda en alltjämt växande befolkning. Men med hjälp av högteknologiska lösningar kan framtidens matproduktion öka på ett hållbart sätt.

Organisationer