För att utveckla världsledande forskning och behålla den i Sverige krävs långsiktigt tänkande och finansiella resurser. Vill du göra det möjligt tillsammans med oss?

Linköpings universitet fokuserar mer än någonsin på hur vi i en större utsträckning kan bidra till att förändra världen till det bättre. Med globalt erkänd forskning och banbrytande utbildningar hoppas vi kunna engagera fler finansiärer som tillsammans med oss vill främja ytterligare framsteg och göra skillnad för mänskligheten. För om inte vi som är förmögna att förvandla världen till det bättre gör vad vi kan, vem ska då göra det?


Det här vill vi möjliggöra

Bidra till livsviktig materialforskning

Material har en enorm potential att lösa världens energibehov. De används till allt, hela tiden. Om samhället ska fungera på sikt är det viktigare än någonsin att hitta nya cirkulära lösningar baserade på energieffektiva material.

Porträttbild på forskare

Stöd banbrytande forskning med mål att bota parkinson och alzheimer

Nu satsar vi framåt för att förverkliga elektroniska medicinerna För att nå dit krävs hängivna forskare, och minst lika hängivna givare.Vi har kommit längst i världen inom området. Med ditt stöd kan de bli verklighet.

Porträttbild på forskare Linnéa Stenliden

Bidra till utveckling av framtidens undervisning med AI

AI och ny teknik har stor potential att utforma framtidens undervisning och därmed höja elevers kunskaper. För att lyckas behöver vi förstå nyttan och utveckla väl genomtänkta metoder för lärande, för såväl elever, lärare och lärarutbildare.

Porträttbild på forskare

Tillsammans banar vi väg för framtidens ingenjörer!

Nu skapas ett nytt visualiseringslabb som ska inspirera unga att gå vidare till högre utbildning. Här får alla möjlighet att förstå samband och ta del av komplicerad information på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Stärk medicinsk humaniora och radikal tvärvetenskap

För att bemöta globala, djupt existentiella hälsoutmaningar behöver vi förstå hur sjukdom, förlust och lidande, liksom hur nya medicinska diagnoser kan forma vår upplevelse av oss själva, vårt handlingsutrymme och vår omgivning.

Porträttbild på forskare

Vill du rädda liv tillsammans med oss?

Patientnyttan är enorm! Vår lösning för att upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdomar sparar både lidande och pengar. Nu måste den komma ut i världen och göra nytta!

Filmer om forskning att stödja

Så kan vi bromsa ALS, Alzheimers och Parkinsons!

Professor Magnus Bergren vid LiU ser en enorm kapacitet att behandla sjukdomar i gränssnittet mellan biologi och digital teknik. Nu siktar han på hitta en helt ny typ av medicin som inte kräver kirurgi i nervsystemet.

Så banar vi väg för framtidens ingenjörer!

Professor Anders Ynnerman vid LiU är övertygad om att det går att vända trenden och öka intresset för teknik och naturvetenskap som minskat rejält hos unga. Med satsningen på ”Exploranation” finns oändliga utvecklingsmöjligheter för att stärka morgondagens pedagogik.

Så här kan vi rädda liv!

Professor Anders Persson på CMIV vid LiU utvecklar en smärtfri lösning för att upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdomar, som sparar lidande och pengar för patienten. Nu vill han intensifiera forskningen för att rädda fler liv. 

Framgång kommer inte gratis

Charlotte Perhammar

Vår bästa tid är snart!

Vi är tacksamma för den enastående forskningsresa som vi gör tillsammans med våra givare. Filantroper, företag, stiftelser och organisationer - Tack för att ni tror på det vi gör. Ert engagemang och stöd har bidragit till att utveckla det universitet vi har idag.

Under snart ett halvt sekel av banbrytande innovationer och nytänkande har verksamheten växt och universitetet expanderat. Ett halvt sekel av ständig förnyelse, oupphörlig frågvishet, konstant vetgirighet. Ett halvt sekel som lärt oss att vår bästa tid aldrig var nyss och aldrig är nu, utan alltid ligger framför oss. 

Vår bästa tid är alltid snart!
Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU


Vill du också bli en möjliggörare?

Kontakta gärna någon av oss!