Tema Genus är en kreativ och dynamisk miljö som sedan 1999 bedrivit tvärvetenskaplig forskning och utbildning. Här forskare och doktorander från hela världen. Vi samarbetar med forskare från Kapstaden till Luleå, från Kathmandu till Santa Cruz. Förutom fristående kurser på temat genus erbjuder vi ett internationell masterprogram i intersektionell genusvetenskap.

Rainbow leopard graffiti

Rainbow leopard graffiti av Linni, licens CC BY 2.0. Cropped version.

Masterprogram

Fristående kurser

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

En person med med kavaj och portfölj går ur bild

Genus, arbete och social reproduktion, 7.5 hp

Vill du fördjupa din förståelse för hur kön och andra sociala faktorer påverkar arbetsmarknadens villkor och samhällets strukturer? Denna kurs ger dig möjlighet att analysera dessa frågor ur ett kritiskt perspektiv.

Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

This course is designed for students who want to increase their knowledge of feminist and intersectional pedagogical theories and didactics, including norm critical theories, emphatic reading and transversal dialogues, with a special focus on inte...

Plastföroreningar och ungfisk

Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp

Hur är sociokulturella diskurser kopplade till miljöfrågor? Hur förhåller sig natur och kultur till varandra? Vilka är kopplingarna mellan social och miljömässig rättvisa? I denna kurs får du utforska gränserna mellan miljövetenskap och genusstudier.

Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring, 6 hp

Hur kan snöröjning vara feministisk? Och varför fungerar sensorer för automatiska vattenkranar bäst för personer med ljus hud? Kursen ”Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring” (TRTE20) ger en introduktion till aktuella frågor om hur...

Dekolonialt feministiskt tänkande, aktivism och konst, 7.5 hp

Dekolonisering har förvandlats till en ny global trend. Det involverar inte bara urbefolkningens och koloniserade människors och minoriteters kamp för deras överlevnad, rättigheter och autonomi, utan också studenters och professorers kamp för att ...

Sandkorn i regnbågens färger

Queerstudier: subjekt, kroppar, ekologier, 7.5 hp

Den här kursen kommer att ge dig en introduktion till queer-studier: ett tvärvetenskapligt område som kritiskt granskar och utmanar normativa och binära förståelser av genus, kön och sexualitet, liksom hierarkier, sociala ojämlikheter och diskrimi...

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll