Tvärvetenskaplig utbildning och forskning har alltid varit en viktig del av det som gör oss till LiU. Här möts forskare, studenter och samarbetspartner över gränser för att hitta nya perspektiv och lösa komplicerade samhällsproblem.

Vad är tvärvetenskap?

I en allt mer komplicerad värld behövs forskning som kan se både bredd och djup i de stora samhällsfrågorna.

 

Så tar tvärvetenskapen oss längre

Astronomen som vände blicken mot jorden

Magnus Gålfalk var tio år när han blev fascinerad av rymden. Doktorsavhandlingen handlade om hur stjärnor bildas. Men nu har han vänt blicken mot jorden och ägnar sig åt klimatforskning vid Linköpings universitet istället.

Forskare (Emma Björk, sittandes, Anna Fahlgren, står) i labb.

Boostat nanomaterial ska fästa höftprotesen

Cellbiologen Anna Fahlgren har slagit sig ihop med materialforskaren Emma Björk. Tillsammans ska de använda nanomaterial som kan bidra till en bättre läkprocess och snabbare återhämtning för patienten.

Fyra personer vid ett bord tittar mot kameran

Här utvecklar de digitala lösningar för e-hälsa

LiU:s tvärvetenskapliga satsning på e-hälsa är här för att stanna. Här arbetar studenter från medicinska och tekniska fakulteten tillsammans för att utveckla digitala lösningar. En miljö där olika perspektiv, bakgrunder och tankar möts.

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

porträtt av två kvinnliga forskare.

Postcovid fick forskarna att kombinera olika perspektiv

I spåren av covidpandemin följde en ny utmaning: postcovid. I ett stort forskningsprojekt arbetar forskare på tvärs över områdesgränser för att förstå postcovid ur många olika aspekter. Samtidigt forskar de om den tvärvetenskapliga processen i sig.

Från labbet till kommersiell produkt – en lång och snårig väg

I ett laboratorium på Linköpings universitet jobbar forskare med att skapa framtidens solceller. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska försöka hitta sätt att göra det kommersiellt.

Att arbeta tvärvetenskapligt ska belönas

Vi behöver ständigt hitta nya vägar och arbetssätt för att bli än mer tvärvetenskapliga. Vi ska bidra till samhällets utveckling på bästa möjliga sätt och det gör vi bland annat genom att tänka mer på tvären.
Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet

Nytt pris för tvärvetenskapliga insatser

LiU föddes ur tvärvetenskapen

Utan tvärvetenskap inget universitet i Linköping? Det är svårt att veta. Vad som är säkert är att tvärvetenskapen alltid har varit stark vid LiU och har spelat en betydande roll i universitetets utveckling.

I början av 1970-talet, när LiU fortfarande var en högskola, var Institutionen för medicinsk teknik en viktig brygga mellan den tekniska och den medicinska fakulteten. Det kan ha varit avgörande när regeringen bestämde var Sveriges sjätte universitet skulle ligga. Det blev i Linköping! Högskolan blev universitet 1975.

Några år senare var det dags för en ny milstolpe. Den filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet hade knoppats av från Stockholms universitet och kvar blev då mest utbildning och inte så mycket forskning. LiU argumenterade för att vi behöver gränsöverskridande forskning för att lösa samtidens och framtidens samhällsproblem. 

Och regeringen lyssnade. 1980 invigdes Institutionen för Tema, som innebar något nytt och oprövat i den svenska forskarvärlden. Arbetet organiserades i tvärvetenskapliga teman, där forskare kunde mötas över de traditionella ämnesgränserna och tillsammans angripa komplexa frågeställningar. Först ut som teman var Teknik och social förändring och Vatten i natur och samhälle. De följdes av fler och nu hittar vi tvärvetenskaplig forskning på hela universitetet.

På utbildningssidan finns också många goda exempel. Sveriges första civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi knöt ihop ekonomi och teknik och på världens första kliniska undervisningsavdelning har studenter från olika vårdutbildningar tillsammans mött många patienter genom åren. I dag finns tvärvetenskapliga program och kurser inom alltifrån miljövetenskap till e-hälsa som ger våra studenter verktyg för att skapa ett bättre samhälle.

Men vi är inte färdiga. Vår bästa tid är snart!