Epidemiologi och prevention av idrottsskador

Fotbollstjejer tränar "Knäkontroll".
Fotbollstjejer tränar "Knäkontroll".

I vår forskargrupp studerar vi skadeförekomst och uppkomstmekanismer för skador i samband med idrott. Vi studerar även effekten av skadeförebyggande åtgärder samt deras tillämpbarhet i olika idrotter och populationer.

Huvudsyftet med vår forskning är att utveckla och testa skadeförebyggande åtgärder inom idrott för att möjliggöra ett säkert idrottande och främja en aktiv livsstil. En fysiskt aktiv livsstil utan skador medför positiva hälsoeffekter och kan även minska de kort- och långsiktiga negativa konsekvenser som skador medför för individ, vårdsystem och samhälle.
 
Grunden till allt skadepreventivt arbete är att först studera skadornas omfattning och svårighetsgrad, samt att förstå riskfaktorer och uppkomstmekanismer. Vår forskning innefattar epidemiologiska studier av skade- och sjukdomsförekomst i olika idrotter och populationer. Vi studerar även skadornas belastning och konsekvenser för idrottaren, idrottsföreningen och samhället. 
 
Vidare försöker vi identifiera etiologiska faktorer för skadors uppkomst, både hos idrottaren själv (till exempel tidigare skador, träningsvana, stress) och i omgivningen (såsom spelunderlag, tränings- och matchbelastning, organisationsfaktorer) som en grund för skadeförebyggande åtgärder. Vi utvärderar sedan dessa åtgärder på idrottsfältet, hur effektiva de är att förebygga skador, och deras tillämpbarhet i olika idrotter och miljöer. Vi studerar även faktorer som bidrar till att skadeförebyggande åtgärder tas upp och används på bästa och effektivaste sätt inom idrotten.
 
Vi är även intresserade av effektmekanismer av olika träningsinterventioner för att öka förståelsen för hur dessa kan verka skadeförebyggande. Effekten av sådana interventioner på idrottsprestationen studeras även som ett led i att öka chansen till upptag hos idrottare och föreningar. 

Fotbollsspelare med foten på en fotbollAtt hålla sig skadefri är bästa receptet för idrottslig framgång.

 Landslagsspelare tränar ”Knäkontroll”Landslagsspelare tränar ”Knäkontroll”.

FöreläsningVisa/dölj innehåll

Idrott utan skador - är det möjligt?

Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador?

Martin Hägglund föreläser i serien "Forskning i Framkant" 2018

ForskareVisa/dölj innehåll

I mediaVisa/dölj innehåll

Knäkontroll förhindrar skador hos fotbollstjejer

Knäskador hos fotbollsspelande tjejer kan förebyggas genom förebyggande träning, till exempel som uppvärmning till den vanliga träningen. Det visar omfattande studier vid Linköpings universitet och träningsprogrammet Knäkontroll används i dag av fotbollsklubbar över hela landet.

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

FotbollsstudieVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll