LiU Cancer

Tvärsnitt av en bröstcancercell

LiU Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. 

Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

Unikt för LiU Cancer är att det innehåller forskare från en mängd discipliner, från klinik till ingenjörsvetenskap. Genom att stödja tvärvetenskaplig forskning bygger vi på starka traditioner vid Linköpings Universitet och Region Östergötland för att bilda en stark plattform för cancerforskning med målet att förbättra cancerpatienters överlevnad och vård.

Vision

Vårt mål är att skapa en profilmiljö för cancerforskning vid Linköpings universitet/Region Östergötland och höja nivån på LiU/RÖ:s cancerforskning genom fler kvalitativa publikationer samt större och fler excellenta anslag.

LiU Cancer ska uppnå sin vision genom att:

  • skapa gemenskap för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • stärka de tvärvetenskapliga knytpunkterna för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • vara en katalysator för samarbetsprojekt inom cancerområdet
  • bygga på existerande starka miljöer och förstärka kopplingarna mellan dessa
En korsvävsgrafik över vilka vetenskapliga områden som samarbetar vid LiU Cancer

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Forskningsnätverk
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskningsstöd
Visa/dölj innehåll

Retreater vid LiU Cancer
Visa/dölj innehåll