LiU Cancer

Tvärsnitt av en bröstcancercell

LiU Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. 

Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

Unikt för LiU Cancer är att det innehåller forskare från en mängd discipliner, från klinik till ingenjörsvetenskap. Genom att stödja tvärvetenskaplig forskning bygger vi på starka traditioner vid Linköpings Universitet och Region Östergötland för att bilda en stark plattform för cancerforskning med målet att förbättra cancerpatienters överlevnad och vård.

Vision

Vårt mål är att skapa en profilmiljö för cancerforskning vid Linköpings universitet/Region Östergötland och höja nivån på LiU/RÖ:s cancerforskning genom fler kvalitativa publikationer samt större och fler excellenta anslag.

LiU Cancer ska uppnå sin vision genom att:

  • skapa gemenskap för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • stärka de tvärvetenskapliga knytpunkterna för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • vara en katalysator för samarbetsprojekt inom cancerområdet
  • bygga på existerande starka miljöer och förstärka kopplingarna mellan dessa
En korsvävsgrafik över vilka vetenskapliga områden som samarbetar vid LiU Cancer

LiU Cancer seminarieserie 2021Visa/dölj innehåll

30 november 2021

LiU Cancer seminarium: Andrei Chabes

kl. 15.30 – 16.30 https://liu-se.zoom.us/j/69455929075?from=addon

Välkommen till nästa händelse i LiU Cancers seminarieserie för hösten 2021. Inbjuden talare är professor Andrei Chabes, Umeå universitet, Sverige. Föreläsningstitel: The building blocks of DNA and genome stability. Läs mer om hans forskning här: https://www.umu.se/forskning/grupper/andrei-chabes/. Värd för seminariet är Francisca Lottersberger och seminariet äger rum via Zoom.

Kontakt

7 december 2021

LiU Cancer seminarium: Bo Stenerlöw

kl. 15.30 – 16.30 https://liu-se.zoom.us/j/68388571715?pwd=ZTczd0lFVnpBdGY5Y04rM0tLcllrdz09&from=addon

Välkommen till nästa händelse i LiU Cancers seminarieserie för hösten 2021. Inbjuden talare är professor Bo Stenerlöw, Uppsala universitet, Sverige. Läs mer om hans forskning här: https://igp.uu.se/research/medical-radiation-sciences/bo-stenerlow/. Värd för seminariet är Francisca Lottersberger och seminariet äger rum via Zoom.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningsnätverkVisa/dölj innehåll

ForskningsstödVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Retreater vid LiU CancerVisa/dölj innehåll