LiU Cancer

Tvärsnitt av en bröstcancercell
Foto: iStock

LiU Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

Unikt för LiU Cancer är att det innehåller forskare från en mängd discipliner, från klinik till ingenjörsvetenskap. Genom att stödja tvärvetenskaplig forskning bygger vi på starka traditioner vid Linköpings Universitet och Region Östergötland för att bilda en stark plattform för cancerforskning med målet att förbättra cancerpatienters överlevnad och vård.

Vision

Vårt mål är att skapa en profilmiljö för cancerforskning vid Linköpings universitet/Region Östergötland och höja nivån på LiU/RÖ:s cancerforskning genom fler kvalitativa publikationer samt större och fler excellenta anslag.

LiU Cancer ska uppnå sin vision genom att:

  • skapa gemenskap för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • stärka de tvärvetenskapliga knytpunkterna för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • vara en katalysator för samarbetsprojekt inom cancerområdet
  • bygga på existerande starka miljöer och förstärka kopplingarna mellan dessa
En korsvävsgrafik över vilka vetenskapliga områden som samarbetar vid LiU Cancer

LiU Cancers seminarieserie 2022 Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskningsnätverk Visa/dölj innehåll

Forskningsstöd Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Retreater vid LiU Cancer Visa/dölj innehåll

Andra styrkeområden vid LiU Visa/dölj innehåll