Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)

NATDID

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund. 

Forskning

Att undervisa med digitala verktyg i matematik och naturvetenskap

Ulrika Ryan på FobasNT 18.

 Om programmering

Ulrika Ryan på FobasNT 18.

FobasNT

Nyheter

Kalendarium

17 oktober 2019

fobasnt-19

kl. 09.00 – 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Kontakt

Mer om NATDID

Kontakt

NATDID på Facebook och Twitter