Hjälpandets psykologi

I vilka situationer hjälper människor mycket respektive lite? Vilka typer av behövande får mer eller mindre pengar? Vilka psykologiska mekanismer (känslor, tankar och trosföreställningar) är det som påverkar graden av hjälpande? Hur fördelar vi resurser i de situationer där vi inte kan hjälpa alla? Påverkas olika människor av olika typer av argument inom välgörenhetsmarknadsföring? Dessa frågor (och många andra) är centrala i min forskning.

Jag är född och uppvuxen i Småland men har även bott tre år i Tokyo. I januari 2015 disputerade jag vid Lunds Universitet och senare samma år började jag jobba som postdoktor på Linköpings Universitet. Jag är en del av forskargruppen JEDI-Lab och min forskning undersöker moraliskt beslutsfattande i allmänhet, och beslutsfattande i hjälpsituationer i synnerhet.

Publikationer

2022

Forskningsgrupper

Relaterade forskare

Organisation