Energi i vardag och samhälle

Energianvändning i fokus

Energi i vardagen

Forskningen vid LiU är inriktad på hur vi använder energi på olika nivåer i samhället - hur energisystemen påverkar oss och hur vi använder energi i vår egen vardag.

Hur mycket energi vi använder beror på en mängd olika faktorer  -  vad vi gör och hur vi beter oss. Hur pass väl tekniken fungerar påverkar energiförbrukningen liksom hur energipolitiken bedrivs och vilka lagar och regler som gäller.

Förståelsen för hur alla dessa aspekter samverkar har stor betydelse för såväl vårt dagliga liv som för professionella aktörer som fastighetsförvaltare, energirådgivare, planerare och många andra.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskning