Energi i vardag och samhälle

Forskningen vid LiU är inriktad på hur vi använder energi på olika nivåer i samhället - hur energisystemen påverkar oss och hur vi använder energi i vår egen vardag.

Hur mycket energi vi använder beror på en mängd olika faktorer  -  vad vi gör och hur vi beter oss. Hur pass väl tekniken fungerar påverkar energiförbrukningen liksom hur energipolitiken bedrivs och vilka lagar och regler som gäller.

Förståelsen för hur alla dessa aspekter samverkar har stor betydelse för såväl vårt dagliga liv som för professionella aktörer som fastighetsförvaltare, energirådgivare, planerare och många andra.

Forskning

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

fotbollsmatch.

Hållbara fotbollsplaner

I det här projektet fokuserar vi på miljöpåverkan från både konst-och naturgräsplaner samt deras energianvändning i hela livscykeln.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Nyheter

Kvinnlig och manlig forskare.

Ny teknik i smarta bostäder kräver eftertanke

Vi tjänar på att tänka efter innan ny teknik installeras i våra bostäder. Det noterar LiU-forskarna efter att ha studerat de smarta hemsom visades under den stora bostadsmässan i Vallastaden 2017.

Studenter och lärare framför LIU-vagnen i Delsbo Electric 2020.

Helt ny LiU-vagn i årets Delsbo Electric

Delsbo, here we come! Med ett helt nyutvecklat tåg – och lite intern experthjälp – spänner LiU musklerna i tävlingen om världens lägsta energiförbrukning. Målet är högt satt.

BRC gör studiebesök på Skövde biogas.

Biogas – ett område där Sverige kan bidra till en hållbar värld

Biogas Research Center vid Linköpings universitet bjuder genom boken ”Biogas i det hållbara samhället” på en resa genom Sverige som visar hur biogaslösningar gör städer, regioner och företag bättre och hur vi också kan bidra till en bättre värld.

Närliggande forskning