Energi

Industri, byggnader, lokalt och regionalt

Louise Trygg
energisystem louise trygg 2016 Peter Holgersson

Energieffektivisering och energipolitik kräver systemsyn: en åtgärd som minskar koldioxidutsläppen på ett ställe kan mycket väl öka utsläppen på ett annat. LiU-forskare studerar energisystemen på tre nivåer - i byggnader, lokalt och regionalt samt i industrin. 

Några exempel är studier av fjärrvärme, energiledning i processindustrin, hinder och drivkrafter för energieffektivisering i industrin, energieffektiviseringen i byggnader byggda före 1945 samt även studier av lågenergihus.

Forskningen är både djupt disciplinär och brett tvärvetenskaplig och målet är en långsiktig utveckling mot hållbara och resurshushållande energisystem. LiU har i många år varit värd för tvärvetenskapliga Forskarskolan Program Energisystem som producerat drygt 80 doktorer och som nu går in i en ny etapp - Forskarskolan Energisystem.

Energi i byggnader
Forskningen spänner från studier av lågenergihus till energibesparingar i byggnader byggda före 1945, där hänsyn måste tas till det kulturhistoriska värdet. Andra exempel är hållbar stadsplanering och utveckling av småskalig solel i byggnader.

Lokal och regional energi
Forskningen är i huvudsak samhällsvetenskaplig och här studeras bland annat kommuners och regioners roll i omställningen av energisystemen. Ett exempel är den testbädd för hållbar stadsutveckling som byggs i Östra Valla, Linköping.

Energi i industrin
Potentialen för energieffektivisering i industrin är stor, både i stora och små företag. Forskarna har mångårig erfarenhet av att i samarbete med industrin studera effektivisering såväl i stål-, pappers- och massaindustrin som i mindre industrier.

 

 

Citat
Visa/dölj innehåll

Många forskar kring energitekniken, men vi ser även till de mjuka delarna av energisystemen, företagsledningarnas och projektledarnas betydelse, och det är lika viktigt.

Bahram Moshfegh, professor i Energisystem

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Pågående forskning
Visa/dölj innehåll

Nationell forskarskola
Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning
Visa/dölj innehåll