Biogas

Ett forskningsområde som växt sig allt starkare sedan slutet av 1990-talet då dieseldimmorna låg tunga över Trädgårdstorget i centrala Linköping och slaktrester var ett stort kommunalt miljöproblem. Intresset har spritt sig långt utanför regionen och sedan 2012 är Linköpings universitet värd för nationella Biogas Research Center, BRC.    

Idag bedrivs ledande forskning kring biogas med en bred tvärvetenskaplig inriktning och med stor internationell relevans. Tekniker, samhällsvetare, ekonomer och mikrobiologer forskar sida vid sida och i samarbete med företag och organisationer. 

Regionen runt Linköpings universitet är ett starkt fäste för biogas och andra fossilfria drivmedel. Bussar, taxi, sopbilar och annan kommunal trafik drivs på biogas och i Norrköping finns Sveriges första helt fossilfria mack. Forskarna lägger också tyngd på utveckling av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar. 

Nyheter

Två kvinnor i laboratoriet. De pekar på något utanför bild.

Nytt men ändå samma - Temas laboratorium återinvigt

Sedan sommaren 2020 har Tema Miljöförändrings laboratorium restaurerats efter en brand. När det nu är klart är det mesta sig likt. Ingen kunde nämligen komma på något med lokalerna som de ville ändra.

Mary Catherine Osman.

Intresse för miljövänlig logistik ökar

Ny forskning avslöjar viktiga framgångsfaktorer för implementering av fossilfria drivmedel. Läs mer om regionala och nationella nätverk och upptäck hur upplevt stöd spelar en avgörande roll i övergången till hållbar logistik.

Jonas Ammenberg.

LiU:s forskare sprider internationell kunskap om biogas

En rapport från IEA Bioenergy belyser olika perspektiv på att använda biogas i transportsektorn. "Forskningen visar att väl designade biogaslösningar är konkurrenskraftiga", säger Jonas Ammenberg, universitetslektor vid LiU.

Forskning

Svart bil tankas med biogas.

Biogas Solutions Research Center

BSRC är ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning som administreras av LiU. Det är en bas för utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar ofta med positiva, lokala och regionala effekter på miljö och ekonomi

Etanol produktion.

Industriell och urban symbios

Vi studerar hur lokal och regional samverkan mellan aktörer kan leda till ökad resurseffektivitet. Samarbeten mellan privata och offentliga organisationer, samt aktörer från olika sektorer, ger möjligheter till effektivare material- och energiflöden.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Närliggande forskningsområden