Biogas

Ett forskningsområde som växt sig allt starkare sedan slutet av 1990-talet då dieseldimmorna låg tunga över Trädgårdstorget i centrala Linköping och slaktrester var ett stort kommunalt miljöproblem. Intresset har spritt sig långt utanför regionen och sedan 2012 är Linköpings universitet värd för nationella Biogas Research Center, BRC.    

Idag bedrivs ledande forskning kring biogas med en bred tvärvetenskaplig inriktning och med stor internationell relevans. Tekniker, samhällsvetare, ekonomer och mikrobiologer forskar sida vid sida och i samarbete med företag och organisationer. 

Regionen runt Linköpings universitet är ett starkt fäste för biogas och andra fossilfria drivmedel. Bussar, taxi, sopbilar och annan kommunal trafik drivs på biogas och i Norrköping finns Sveriges första helt fossilfria mack. Forskarna lägger också tyngd på utveckling av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar. 

Nyheter

Kvinnlig forskare.

Regionerna vill ha lokal nytta med produktion av biogas

Hur når biogasen sin marknad? Doktoranden Nancy Brett har sett skillnader i hur olika regioner i Sverige ser på biogasen. Enligt hennes analys kan gödseln somblir kvar, bli lika viktig som gasen i framtiden.

Guidning på biogas-stationer.

De ville se hur sopor kan bli biogas

De har ett berg av sopor och ett brinnande behov av grön energi. En delegation från Nigeria besökte Linköping och intresset var stort. De söker samarbetspartners och vill veta mer om Sveriges arbete med sophantering och produktion av biogas.

Bild på biogasanläggning i lantmiljö.

Forskare lyfter fram fördelarna med svensk biogas

Sverige klarar att tredubbla sin inhemska produktion av biogas på bara några år, bland annat genom organiskt avfall som inte används i dag. Forskare vid Biogas Solutions Research Centre har tagit fram en åtgärdslista.

Forskning

Svart bil tankas med biogas.

Biogas Solutions Research Center

BSRC är ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning som administreras av LiU. Det är en bas för utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar ofta med positiva, lokala och regionala effekter på miljö och ekonomi

Liten båt på flod i Amazonas.

Hållbar förvaltning av Amazonas skogar

Projektet utforskar hur olika förvaltningsstrategier påverkar både gasutsläpp samt trädens och den närliggande jordens assimilation inom Amazonasregionen.

Etanol produktion.

Industriell och urban symbios

Vi studerar hur lokal och regional samverkan mellan aktörer kan leda till ökad resurseffektivitet. Samarbeten mellan privata och offentliga organisationer, samt aktörer från olika sektorer, ger möjligheter till effektivare material- och energiflöden.

Närliggande forskningsområden