Biogas

Forskning i frontlinjen

Biogasbuss i Linköping
Biogasbussar trafikerar i princip hela länet, här i Linköping. Göran Billeson
Gröna påsen
Gröna påsen
Biogasforskning vid Tema M
Labbet på Tema M
Pilotreaktor på Rockhammar bruk
Pilotreaktor vid Rockhammar bruk

Ett forskningsområde som växt sig allt starkare sedan slutet av 1990-talet då dieseldimmorna låg tunga över Trädgårdstorget i centrala Linköping och slaktrester var ett stort kommunalt miljöproblem. Intresset har spritt sig långt utanför regionen och sedan 2012 är Linköpings universitet värd för nationella Biogas Research Center, BRC.    

Idag bedrivs ledande forskning kring biogas med en bred tvärvetenskaplig inriktning och med stor internationell relevans. Tekniker, samhällsvetare, ekonomer och mikrobiologer forskar sida vid sida och i samarbete med företag och organisationer. 

Regionen runt Linköpings universitet är ett starkt fäste för biogas och andra fossilfria drivmedel. Bussar, taxi, sopbilar och annan kommunal trafik drivs på biogas och i Norrköping finns Sveriges första helt fossilfria mack. Forskarna lägger också tyngd på utveckling av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar. 

Nyheter

Forskning

Närliggande forskningsområden