Skog och lantbruk

Skogen och lantbruket är centrala resurser för en hållbar samhällsutveckling. Vid LiU bedrivs framstående forskning kring nya material från skogen och LiU är värduniversitet för Vinnväxt-programmet Agtech2030.

Vid omställningen till ett mer hållbart samhälle spelar såväl skogen som lantbruket en viktig roll. Regionen har länge varit ett centrum för forskning och utveckling inom de gröna näringarna.

Skog

Skogen är en förnyelsebar resurs för utveckling av kemikalier, nya material, energilagring och energiproduktion. LiU-forskare har tagit fram papper som lagrar energi, har visat att lignin kan utgöra bränsle i en bränslecell och bedriver också forskning kring elektroniska plantor. Inom området deltar LiU-forskare i ett antal stora nationella forskningssatsningar som Treesearch, Digital Cellulosa Center och Wallenberg Wood Science Center. (Läs mer via Laboratoriet för organisk elektronik/samverkan)

Ett hållbart skogsbruk är avgörande för framtiden. LiU-forskare deltar i projektet Östergötlands gröna hjärta där ett stort antal partners samarbetar kring skogen i Östergötland. Träbyggnad och de goda hälsoeffekter trä har vid bygge av bostäder och för inredning är ännu ett forskningsspår.

Lantbruk

Forskningsprogrammet Agtech2030 ska bidra till ett göra Sverige världsledande inom jordbruksteknik. Det övergripande målet är att bidra till en hållbar matproduktion som kan föda jordens befolkning. Det mer närliggande målet är en inkluderande innovationsmiljö som leder till nya teknik- och affärskoncept, grundad på ny lantbruksteknik. Fokus ligger på sensorer, digitalteknik och mekanik, men också på utveckling av nya samarbeten och affärsmodeller.

I regionen finns många innovativa företag och ett väl upparbetat samarbete mellan forskning, företag och organisationer inom de gröna näringarna, ett exempel är det arbete som bedrivs inom Vreta Kluster.

Biogas

Restprodukter från skogsbruk, lantbruk och livsmedelsproduktion är viktiga råvaror för produktion av biogas. Se forskningsområde Biogas.

Forskning

Nyheter

Traktor med såmaskin på åker.

Ny teknik ska säkra framtidens skördar

Katastrofer och klimatförändringar ställer lantbrukarna inför monumentala utmaningar samtidigt som de ska föda en alltjämt växande befolkning. Men med hjälp av högteknologiska lösningar kan framtidens matproduktion öka på ett hållbart sätt.

En ung man och en ung kvinna står bredvid sin monter på en mässa

Silvermedalj till Agtech2030

Ett svenskt team från innovationsplattformen Agtech2030 fick silvermedalj i Agritechnica Innovation Award för en innovation som kan förhindra markpackning och bidra till framtida matförsörjning.

Karola Reuterström (Stora Lövhulta gård), Per Frankelius (Linköpings universitet) och Mattias Larsson (Abbotnäs säteri).

Klimatsmart lantbruksrobot löser problemen

En uppfinning av LiU-forskaren Per Frankelius och två lantbrukare i Sörmland kan bli ett viktigt steg för att elektrifiera lantbruket. På köpet minskar andra problem i jordbruket som hårt packade jordar, utsläpp och sämre skördar.

Närliggande forskning