24 september 2020

19 EU-ambassadörer på besök i Östergötland fick både uppleva en världspremiär för en ny såmaskin, framtagen genom ett samarbete inom Agtech 2030, och lyssna på Per Frankelius visioner av hur smarta tekniska lösningar ska bidra till ett grönare Europa.

Östargötlands landshövdings Carl Fredrik Graf
Landshövding Carl Fredrik Graf bjöd med de 19 EU-ambassadörerna till Visualiseringscenter C och till Vreta Kluster. Fotograf Åke Karlsson
Programmet i Östergötland, med landshövding Carl Fredrik Graf och Tysklands Sverigeambassadör Anna Prinz som värdar, fokuserade på EU:s gröna giv och vad länet kan erbjuda inom fossilfrihet och en cirkulär ekonomi. Lantbruket såväl i Sverige som i övriga Europa står inför stora utmaningar och intresset var därför stort då Vinnväxt-initiativet Agtech 2030 presenterades på Vreta Kluster. Satsningen koordineras från LiU och har som mål att med hjälp av digitalisering, sensorer och artificiell intelligens ge Sverige en ledande position inom jordbruksområdet.

Smart såmaskin

Per Frankelius talar om framtidens hållbara lantbrukPer Frankelius Foto Fotograf Åke KarlssonTill toner av Ludwig van Beethovens femte symfoni, ödessymfonin, presenterades också en helt ny såmaskin, framtagen i ett Agtech 2030-samarbete mellan bland andra Saab Ventures, Hushållningssällskapet och Linköpings universitet. Maskinen gör det möjligt för jordbrukaren att precisions-så grödor, utan att kliva ur traktorn. Via knappar inne i traktorhytten kan avstånd mellan frön och sårader regleras med stor precision, beroende på vad det är som ska sås och markens beskaffenhet.
Magnus Landberg visar den nya såmaskinenMagnus Landberg visar den splitter nya såmaskinen Flexrow. Foto Fotograf Åke Karlsson
– Såmaskinen, som bygger på enkla hydraulkomponenter, har vi tagit fram i hydraulikverkstaden vid avdelningen Fluida och mekatroniska system, FLUMES, berättar Magnus Landberg som delar sin tid mellan Saab och en industridoktorandtjänst på LiU.

Per Frankelius, processledare för Agtech 2030 och docent i företagsekonomi vid LiU passade också på att slå ett slag för att få bort uppdelningen i ekologisk respektive konventionell odling.

Bioprecision

– Den uppdelningen tillhör en annan tid, idag måste vi istället tala om bioprecisionsodling. Det innebär att vi kombinerar de bästa metoderna inom både EU ambassadörer klappar i händernaEU-ambassadörerna tackar för föreställningen. Foto Fotograf Åke Karlssonkonventionell och ekologisk odling med ny teknik som bidrar till ökad produktion av mat, ökad biologisk mångfald och ökad kolinlagring, sa Per Frankelius, som tackades av med varma applåder.

Visualiseringscenter

Under förmiddagen hade också ambassadörerna fått besöka Visualiseringscenter C i Norrköping för att bland annat lyssna på LiU-professor Mats Eklund som talade om industriell symbios och delta i en visning i domen, guidad av professor Anders Ynnerman.

Kontakt

Agtech 2030 nyheter

En person på en skördetröska.

Nu väntar nästa steg för Agtech 2030

Agtech 2030 (Numera Agtech Sweden), som koordineras av Linköpings universitet, har fått Vinnova-finansiering för tre nya år. Nästa etapp för att utveckla innovationer väntar – bland annat hur man kan överföra rymdteknik till jordbruket.

Traktor med såmaskin på åker.

Ny teknik ska säkra framtidens skördar

Katastrofer och klimatförändringar ställer lantbrukarna inför monumentala utmaningar samtidigt som de ska föda en alltjämt växande befolkning. Men med hjälp av högteknologiska lösningar kan framtidens matproduktion öka på ett hållbart sätt.

Bild från förarhytten på en traktor.

50 miljoner för dataplattform i jordbruket

Agtech 2030 ingår i ett konsortium som får 50 miljoner kronor av Jordbruksverket för att utveckla en digital dataplattform för det svenska lantbruket. ”Fantastiskt att det görs en så stor investering”, säger Per Frankelius, processledare för Agtech.

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.