Jordbruksteknik på ambassadörernas schema

19 EU-ambassadörer på besök i Östergötland fick både uppleva en världspremiär för en ny såmaskin, framtagen genom ett samarbete inom Agtech 2030, och lyssna på Per Frankelius visioner av hur smarta tekniska lösningar ska bidra till ett grönare Europa.

Östargötlands landshövdings Carl Fredrik Graf Landshövding Carl Fredrik Graf bjöd med de 19 EU-ambassadörerna till Visualiseringscenter C och till Vreta Kluster. Fotograf Åke Karlsson

Programmet i Östergötland, med landshövding Carl Fredrik Graf och Tysklands Sverigeambassadör Anna Prinz som värdar, fokuserade på EU:s gröna giv och vad länet kan erbjuda inom fossilfrihet och en cirkulär ekonomi. Lantbruket såväl i Sverige som i övriga Europa står inför stora utmaningar och intresset var därför stort då Vinnväxt-initiativet Agtech 2030 presenterades på Vreta Kluster. Satsningen koordineras från LiU och har som mål att med hjälp av digitalisering, sensorer och artificiell intelligens ge Sverige en ledande position inom jordbruksområdet.

Smart såmaskin

Per Frankelius talar om framtidens hållbara lantbrukPer Frankelius Foto Fotograf Åke KarlssonTill toner av Ludwig van Beethovens femte symfoni, ödessymfonin, presenterades också en helt ny såmaskin, framtagen i ett Agtech 2030-samarbete mellan bland andra Saab Ventures, Hushållningssällskapet och Linköpings universitet. Maskinen gör det möjligt för jordbrukaren att precisions-så grödor, utan att kliva ur traktorn. Via knappar inne i traktorhytten kan avstånd mellan frön och sårader regleras med stor precision, beroende på vad det är som ska sås och markens beskaffenhet.
Magnus Landberg visar den nya såmaskinenMagnus Landberg visar den splitter nya såmaskinen Flexrow. Foto Fotograf Åke Karlsson
– Såmaskinen, som bygger på enkla hydraulkomponenter, har vi tagit fram i hydraulikverkstaden vid avdelningen Fluida och mekatroniska system, FLUMES, berättar Magnus Landberg som delar sin tid mellan Saab och en industridoktorandtjänst på LiU.

Per Frankelius, processledare för Agtech 2030 och docent i företagsekonomi vid LiU passade också på att slå ett slag för att få bort uppdelningen i ekologisk respektive konventionell odling.

Bioprecision

– Den uppdelningen tillhör en annan tid, idag måste vi istället tala om bioprecisionsodling. Det innebär att vi kombinerar de bästa metoderna inom både EU ambassadörer klappar i händernaEU-ambassadörerna tackar för föreställningen. Foto Fotograf Åke Karlssonkonventionell och ekologisk odling med ny teknik som bidrar till ökad produktion av mat, ökad biologisk mångfald och ökad kolinlagring, sa Per Frankelius, som tackades av med varma applåder.

Visualiseringscenter

Under förmiddagen hade också ambassadörerna fått besöka Visualiseringscenter C i Norrköping för att bland annat lyssna på LiU-professor Mats Eklund som talade om industriell symbios och delta i en visning i domen, guidad av professor Anders Ynnerman.

Kontakt

Agtech 2030 nyheter

Senaste nytt från LiU