Silvermedalj till Agtech 2030

Ett svenskt team från innovationsplattformen Agtech 2030 fick silvermedalj i Agritechnica Innovation Award för en innovation som kan förhindra markpackning och bidra till framtida matförsörjning. Bakom uppfinningen ”Compaction Prevention System” (CPS) står lantbrukare, rådgivare, forskare och civilingenjörsstudenter.

gruppbild på svenska teamet som van silvermedalj i Agritechnica Innovations Award Från vänster: Axel Lagerfelt, lantbrukare, Tolefors Gård; Alice Molin, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Marcus Broström, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Marcus Frankelius, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Per Frankelius, forskare, Linköpings universitet; Ulrik Lovang, agronom, Lovang Lantbrukskonsult; Adam Gardell, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; William Hepp, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Per Eke-Göransson, lantbrukare, Elvestad Södergård. Felix J.Holland

Agritechnica Innovations Award är det mest prestigefulla priset som finns i världen inom lantbruksteknik och delades ut i samband med den stora internationella jordbruksmässan DLG Feldtage i Tyskland.

Mässan samlade 350 utställare från 16 länder för att prestera det senaste inom robotar, växtförädling och andra områden.

Silver medalj

Guldmedaljen i Agritechnica Innovation Award gick till det tyska företaget Nexat som samarbetar med svenska Väderstad för en maskin som liknar en bandgående travers som kan bära hela 14 meter av olika lantbruksredskap.

Utmaningar inom lantbruket

Lantbruket står inför många olika utmaningar exempelvis går världen miste om 6 procent av all produktion inom växtodling på grund av markpackning. Uppfinningen CPS bidrar till att lösa problemet med markpackning som orsakas av lantbrukets allt tyngre maskiner och som gör att skördarna inte når sin fulla potential.

— Inte nog med att FN förutspår behov av 50% mer mat år 2050, så ska lantbruket samtidigt göras mer klimatvänligt, mer gynnsamt för biologisk mångfald samt hantera konsekvenserna av Ukrainakriget, säger Per Frankelius, processledare inom Agtech 2030 och docent vid avdelningen företagsekonomi, Linköpings universitet. 

Innovationer av olika slag är en nyckel för att hantera nämnda utmaningar. Kanske är innovationer enda vägen för att hindra framtida konflikter och krig i spåren av matbrist och ökade matpriser?

Inblick i mässan i Tyskland och teamarbetet

en bild på mässan inom lantbruket i Tyskland
DLG Feldtage är en av de stora höjdpunkterna under 2022 inom lantbruket. Bilden visar området med prisvinnarna i Agritechnica Innovation Award.
En man visar innovationen på Ipad
William Hepp visar systemet framför en stor tröska.
En man knästående bredvid en traktor
Lantbrukaren Axel Lagerfelt mäter axelvikten genom en specialutvecklad domkraft med inbyggd våg.
Ung kvinna står bredvid en traktor med en Ipad
Alice Molin testar CPS på Tolefors Gård Per Frankelius
Illustration av innovation inom lantbruket
Illustration av kombination av två innovationer från Östergötland: Den unika maskinen Flexrow och markpackningen som följer av tyngden av hela ekipaget.
En man testar teknik för lantbruket i ett labb
Konstruktionen av Flexrowmaskinen skedde I hydrauliklaboratoriet på Linköpings universitet. Per Frankelius
Fyra personer runt en grön traktor
Test av metod för att mäta axelvikten genom en specialutvecklad domkraft med inbyggd våg Per Frankelius

Hur fungerar Compaction Prevention System?

Den nya uppfinningen möjliggör kontinuerlig och automatisk indikering av förväntad markpackning. Hjärnan i systemet är en datorprocessor som löpande bearbetar information om förväntad markpackning med hjälp av en unik algoritm.

– En datorprocessor matas med information om marktryck, jordart, markfukt och fältstatus. Det sistnämnda ingår eftersom rötter från växande gröda kan göra marken mindre känslig för packskador, säger Alice Molin, civilingenjörsstudent och med i teamet bakom uppfinningen.

 Resultatet blir ett markpackningsindex i form av en mätare för markpackningsrisken (som påminner om en hastighetsmätare) och kartor där man tydligt ser riskbilden på olika fält och olika delar av fält. Därmed kan lantbrukaren i realtid fatta rätt beslut för att minimera markpackning.

– När föraren redan är ute på fältet kan han eller hon hålla ett öga på den unika packningsriskmätaren som ger kontinuerlig information meter för meter under gång och därigenom ger underlag till beslut om att fortsätta eller avbryta ett jobb, säger William Hepp, civilingenjörsstudent och med i teamet.

En ung man och en ung kvinna står bredvid sin monter på en mässaTvå av innovationsteamet, William Hepp och  Alice Molin,  framför montern på DLG Feldtage juni 2022. Foto Per Frankelius

Flera års arbete, patent och omfattande underlag

Compaction Prevention System är resultatet av flera års arbete. Centrala delar av konceptet är patenterade. Arbetet är baserat på forskning. Lika viktig har den praktiska erfarenheten av lantbruk varit.

— Men allt detta hade inte kunnat lett fram till en konkret lösning om inte skickliga civilingenjörsstudenter applicerat sitt datorkunnande och fått fram såväl ”backbone” som ett enkelt användargränssnitt, säger Per Frankelius.

Fakta om markpackning

Visste du detta om markpackning?

 36%  – så stor är andelen mark i Europa där risken för markpackning är stor (The Furrow, 2019)
 33 miljoner  – så många hektar hade packskador i Europa redan 1991 (ISRIC Wageningen, 1991)
 7,5 ton  – så mycket större var tyngden på tröskors framaxel år 2009 jämfört med 1958, i genomsnitt (Advances in Agronomy, 2015)
 4 ton  – så mycket mer väger traktorer idag jämfört med under 1970-talet (ATL 2020)
 42 ton  – så mycket kan en modern tröska väga med 41 fots skärbord, bandställ och full spannmålstank (Agtech 2030, 2021)
 6%  – så mycket av världens skördar förloras varje år genom markpackning (Environmental Science & Technology, 2021). Detta gäller det moderna jordbruket, dvs ca 70% av all odling.
 1300%  – ja, så mycket kan lustgasutsläppen öka om jorden packas (Geoderma, 2021)

Läs mer om Agtech 2030

Om Agtech 2030

Agtech2030 är ett så kallat Vinnväxtinitiativ. Målet är att etablera en innovationsmiljö med siktet inställt mot framtidens lantbruk. Bland fokusområdena kan nämnas sensorer, digitalteknik, artificiell intelligens och sakernas internet – men också affärsutveckling. Huvudfinansiärer är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Region Östergötland och Linköpings universitet. Inom Agtech 2030 ingår flera privata och offentliga organisationer. Bland dessa finns teknikbolag, lantbruksföretag, lantbruksmaskinföretag, konsultföretag och aktörer som representerar förädlingskedjor. Inom Linköpings universitet samverkar flera institutioner med olika ämnesinriktningar. Initiativet som helhet har också en uttalad samarbetsvision gentemot företag och organisationer i omvärlden. 

Organisation

Senaste nytt från LiU