22 juni 2022

Ett svenskt team från innovationsplattformen Agtech 2030 fick silvermedalj i Agritechnica Innovation Award för en innovation som kan förhindra markpackning och bidra till framtida matförsörjning. Bakom uppfinningen ”Compaction Prevention System” (CPS) står lantbrukare, rådgivare, forskare och civilingenjörsstudenter.

gruppbild på svenska teamet som van silvermedalj i Agritechnica Innovations Award Från vänster: Axel Lagerfelt, lantbrukare, Tolefors Gård; Alice Molin, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Marcus Broström, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Marcus Frankelius, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Per Frankelius, forskare, Linköpings universitet; Ulrik Lovang, agronom, Lovang Lantbrukskonsult; Adam Gardell, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; William Hepp, civilingenjörsstudent, Linköpings universitet; Per Eke-Göransson, lantbrukare, Elvestad Södergård. Felix J.Holland

Agritechnica Innovations Award är det mest prestigefulla priset som finns i världen inom lantbruksteknik och delades ut i samband med den stora internationella jordbruksmässan DLG Feldtage i Tyskland.

Mässan samlade 350 utställare från 16 länder för att prestera det senaste inom robotar, växtförädling och andra områden.

Silver medalj

Guldmedaljen i Agritechnica Innovation Award gick till det tyska företaget Nexat som samarbetar med svenska Väderstad för en maskin som liknar en bandgående travers som kan bära hela 14 meter av olika lantbruksredskap.

Utmaningar inom lantbruket

Lantbruket står inför många olika utmaningar exempelvis går världen miste om 6 procent av all produktion inom växtodling på grund av markpackning. Uppfinningen CPS bidrar till att lösa problemet med markpackning som orsakas av lantbrukets allt tyngre maskiner och som gör att skördarna inte når sin fulla potential.

— Inte nog med att FN förutspår behov av 50% mer mat år 2050, så ska lantbruket samtidigt göras mer klimatvänligt, mer gynnsamt för biologisk mångfald samt hantera konsekvenserna av Ukrainakriget, säger Per Frankelius, processledare inom Agtech 2030 och docent vid avdelningen företagsekonomi, Linköpings universitet. 

Innovationer av olika slag är en nyckel för att hantera nämnda utmaningar. Kanske är innovationer enda vägen för att hindra framtida konflikter och krig i spåren av matbrist och ökade matpriser?

Hur fungerar Compaction Prevention System?

Den nya uppfinningen möjliggör kontinuerlig och automatisk indikering av förväntad markpackning. Hjärnan i systemet är en datorprocessor som löpande bearbetar information om förväntad markpackning med hjälp av en unik algoritm.

– En datorprocessor matas med information om marktryck, jordart, markfukt och fältstatus. Det sistnämnda ingår eftersom rötter från växande gröda kan göra marken mindre känslig för packskador, säger Alice Molin, civilingenjörsstudent och med i teamet bakom uppfinningen.

 Resultatet blir ett markpackningsindex i form av en mätare för markpackningsrisken (som påminner om en hastighetsmätare) och kartor där man tydligt ser riskbilden på olika fält och olika delar av fält. Därmed kan lantbrukaren i realtid fatta rätt beslut för att minimera markpackning.

– När föraren redan är ute på fältet kan han eller hon hålla ett öga på den unika packningsriskmätaren som ger kontinuerlig information meter för meter under gång och därigenom ger underlag till beslut om att fortsätta eller avbryta ett jobb, säger William Hepp, civilingenjörsstudent och med i teamet.

En ung man och en ung kvinna står bredvid sin monter på en mässaTvå av innovationsteamet, William Hepp och  Alice Molin,  framför montern på DLG Feldtage juni 2022. Foto Per Frankelius

Flera års arbete, patent och omfattande underlag

Compaction Prevention System är resultatet av flera års arbete. Centrala delar av konceptet är patenterade. Arbetet är baserat på forskning. Lika viktig har den praktiska erfarenheten av lantbruk varit.

— Men allt detta hade inte kunnat lett fram till en konkret lösning om inte skickliga civilingenjörsstudenter applicerat sitt datorkunnande och fått fram såväl ”backbone” som ett enkelt användargränssnitt, säger Per Frankelius.

Fakta om markpackning

Visste du detta om markpackning?

 36%  – så stor är andelen mark i Europa där risken för markpackning är stor (The Furrow, 2019)
 33 miljoner  – så många hektar hade packskador i Europa redan 1991 (ISRIC Wageningen, 1991)
 7,5 ton  – så mycket större var tyngden på tröskors framaxel år 2009 jämfört med 1958, i genomsnitt (Advances in Agronomy, 2015)
 4 ton  – så mycket mer väger traktorer idag jämfört med under 1970-talet (ATL 2020)
 42 ton  – så mycket kan en modern tröska väga med 41 fots skärbord, bandställ och full spannmålstank (Agtech 2030, 2021)
 6%  – så mycket av världens skördar förloras varje år genom markpackning (Environmental Science & Technology, 2021). Detta gäller det moderna jordbruket, dvs ca 70% av all odling.
 1300%  – ja, så mycket kan lustgasutsläppen öka om jorden packas (Geoderma, 2021)

Läs mer om Agtech 2030

Om Agtech 2030

Agtech2030 är ett så kallat Vinnväxtinitiativ. Målet är att etablera en innovationsmiljö med siktet inställt mot framtidens lantbruk. Bland fokusområdena kan nämnas sensorer, digitalteknik, artificiell intelligens och sakernas internet – men också affärsutveckling. Huvudfinansiärer är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Region Östergötland och Linköpings universitet. Inom Agtech 2030 ingår flera privata och offentliga organisationer. Bland dessa finns teknikbolag, lantbruksföretag, lantbruksmaskinföretag, konsultföretag och aktörer som representerar förädlingskedjor. Inom Linköpings universitet samverkar flera institutioner med olika ämnesinriktningar. Initiativet som helhet har också en uttalad samarbetsvision gentemot företag och organisationer i omvärlden. 

Organisation

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.