06 december 2017

Knut och Alice Wallenberg Stiftelse har beslutat finansiera WWSC 2.0, Wallenberg Wood Science Center, med upp till 400 miljoner kronor fram till 2028. I satsningen deltar KTH, Chalmers, Linköpings universitet och skogsindustrin.

Tre personer står tillsammans i en skogsbacke: Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, Linköpings universitet, Lisbeth Olsson, professor i industriell bioteknik, Chalmers och Lars Berglund, professor KTH och föreståndare för WWSC.
Nyckelpersoner inom WWSC 2.0: Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, Linköpings universitet, Lisbeth Olsson, professor i industriell bioteknik, Chalmers och Lars Berglund, professor KTH och föreståndare för WWSC. Johan Bodell/Chalmers
De samlade satsningarna på forskning kring nya material från svenska skogsråvaror ligger nu på drygt en miljard kronor. Den nya satsningen på 400 miljoner kronor ska gå till grundläggande forskning som ger en bas för en ny generation innovativa material från träd. WWSC 2.0 ska fokusera på nanoteknik och skräddarsydda material från trä, cellulosa, lignin och hemicellulosa.

Bidrar till satsningen gör även skogsindustrin med cirka 100 miljoner kronor. De universitet som omfattas av satsningen, KTH, Chalmers och LiU, bidrar även med doktorandtjänster och forskartid, motsvarande cirka 22 miljoner kronor per år.

Strålrör för materialforskning

Utöver detta har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tidigare i höst satsat 100 miljoner kronor till MAX IV i Lund för bygget av ett strålrör ForMAX. Industrin bidrar med motsvarande summa för underhåll under tio år. Strålröret ska skräddarsys för forskning kring nya material från trä och stå klart för användning 2022.

– Med WWSC 2.0 tar vi nu ett krafttag för att forska fram och utveckla många av de enastående egenskaper som cellulosa, lignin och hemicellulosa erbjuder. Kombinerat med olika smarta material kan vi få fram nya högpresterande och unika material för utveckling av grön elektronik, storskaliga system för lagring och omvandling av energi, nya medicinska behandlingsmetoder och papper som är uppkopplat på internet, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid LiU.

Stort industriellt intresse

Satsningen på WWSC 2.0 ska enligt planerna bidra till finansieringen av minst 40 doktorandtjänster och 12 karriärtjänster för forskare vid de tre universiteten. Samma universitet ingår även i den Vinnova-finansierade satsningen Treesearch tillsammans med BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, Södra och SCA. Inom Treesearch kommer den mer tillämpade forskningen att genomföras i anslutning till WWSC 2.0.

WWSC har verkat sedan 2008 i ett samarbete mellan KTH och Chalmers.

– Anslagen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i grunden förändrat svensk forskning på material från skogen. Vårt paradexempel nanocellulosa är inte bara en stor vetenskaplig framgång, forskningen har också lett till storskalig industriell tillämpning, säger Lars Berglund, professor på KTH och föreståndare för WWSC och nu även för WWSC 2.0.

Magnus Wikström, teknisk direktör på BillerudKorsnäs, välkomnar satsningen:

– Från industrin har vi sett hur WWSC genererar ny kunskap och nya kompetenser. Vi har gått samman, dels för att stödja WWSC 2.0 och dels för att åstadkomma en stark och snabb uppbyggnad av Treeserach. Där är WWSC 2.0 kärnan kring vilken vi vill bygga en miljö där vi aktivt och effektivt kan plocka upp de nya kunskaperna och kompetenserna, kommenterar han.

Forskarna vid Laboratoriet för organiska elektronik vid LiU, Campus Norrköping, är även del i det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet Digital Cellulose Center. Parter här är RISE Acreo, RISE Bioekonomi, LiU och KTH samt 10 företag.

Mer att läsa om WWSC

Kontakt

Mer att läsa, nyheter och forskning 

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.