12 december 2019

LiU-forskaren Per Frankelius räds inte att delta i samhällsdebatten. Med sin breda forskarkompetens inom företagsekonomi och innovation driver han på utvecklingen inom ett antal viktiga samhällsfrågor, inte minst inom vård och lantbruk.

Per Frankelius Per Frankelius på Livsmedelsdagarna i Tylösand sommaren 2019. Anna K Sjögren

Få LiU-forskare har setts mer i svenska och internationella medier den senaste tiden än företagsekonomen Per Frankelius.
Bara det senaste halvåret har han varnat i The Lancet för att världens matproduktion måste effektiviseras genom en satsning på innovation för att inte ytterligare oroligheter och krig ska bryta ut.

Han har beskrivit innovationernas betydelse för utvecklingen av vården i Läkartidningen, med ett stort antal konkreta exempel, alltifrån Per-Ingvar Brånemarks titanskruvar till utvecklingen av säkra traktorhytter som minskat vält-olyckorna inom jordbruket till noll.
Debattartikel i AftonbladetDebattartikel i AftonbladetHan har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där statsminister Löfven uppmanas att sluta spara på bönderna om han menar allvar med talet om hållbarhet. Svenskt lantbruk ligger i toppen när det gäller hållbarhet, god djurhållning och biologisk mångfald och för framtiden behövs en satsning på innovation, inte besparingar.

Agtech 2030

Utöver det har han presenterat flera innovationer inom det svenska lantbruket på världens största mässa för lantbruksmaskiner, Agritechnica i Hannover, och han har, tillsammans med bland andra kollegan Charlotte Norrman, rattat processledarskapet för den stora innovationssatsningen Agtech 2030, med tioårig finansiering av Vinnova, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom några väl valda teknikområden till nytta för svenskt lantbruk.

– Vi måste rikta innovationskraften mot grundorsakerna till samhällsproblemen, inte mot att bota symptomen för stunden, säger Per Frankelius.

Med ny jordbruksteknik och innovativa processer kan matproduktionen öka, sprider vi kunskaperna över världen minskar spänningar och oro.
– Många krig har i grunden orsakats av att människor har brist på mat och rent vatten, konstaterar han.

Och matproduktionen måste öka, inte bara i Sverige utan i hela världen för att mätta jordens ökande befolkning, inte minst viktigt i samband med de hotande klimatförändringarna.

I Läkartidningen pekar han på hur många av de innovationer som vi idag ser som självklara inslag i en modern vård möttes av misstro, avundsjuka och avståndstagande.

– Det är inte mer pengar som behövs i vården idag. Det behövs visserligen goda ekonomiska resurser, men det som verkligen kan lösa utmaningarna inom vården är bättre innovativa processer, hävdar han.

Innovation löser samhällsproblem

Och det på goda grunder efter att i många år ha studerat innovativa processer och dess resultat. Ett exempel av många är hur den lilla fattiga kommunen Kolmården fick en världsberömd djurpark, på grund av i huvudsak en persons driftighet och innovationskraft.

Som docent och universitetslektor i företagsekonomi, skicklig fotograf, lantbrukare, entusiast och stadig idéspruta är Per Frankelius en forskare som utnyttjar sin kompetens inom alla de fält där han ser att den kan vara till nytta. Men han tycker inte om att skryta med sina insatser:

– Det är inte mig själv jag vill lyfta fram, men jag ser hur vi genom att satsa på innovation kan lösa ett antal stora samhällsproblem och det är mitt ansvar att sprida den insikten, säger han.

Det är också det som är drivkraften när han talar vid UAS Forum, på Borgeby Fältdagar, vid Livsmedelsdagarna i Tylösand, i Almedalen eller på något annat av alla de evenemang han deltar vid.

Outtröttligt, som det verkar.

Gänget från Agtech 2030 på Agritechnica 2019Gänget från Agtech 2030 på Agritechnica 2019: Henrik Wemmert, Vreta Kluster, Per Frankelius, LiU, processledare i Agtech 2030, Helen Oscarsson, vd, Vreta Kluster, Charlotte Norrman, LiU, biträdande processledare i Agtech 2030, Fredrik Gustafsson, LiU, vetenskaplig ledare, teknik och digitalisering i Agtech 2030, Uno Wennergren, LiU, vetenskaplig ledare, hållbar utveckling i Agtech 2030 och Lena Philipson, styrelseordförande i Agtech 2030.

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt, Läkartidningen, extern länk

 

Innovationer för ökad säkerhet

Videon beskriver hur innovationer kan öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön i lantbruket, ett av de exempel som finns med i Läkartidningen. 

Läs mer

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.