Lyckosam samverkan mellan Statsvetenskap och Länsstyrelsen

För fjärde året i rad samverkar blivande statsvetare med offentliga verksamheter och den här gången blev valet Länsstyrelsen i Östergötland.

Ahmed Kaharevic LiU och Jens Gottfredsson Länsstyrelsen Ahmed Kaharevic, doktorand på Statsvetenskap och Jens Gottfredsson, projektsamordnare Länsstyrelsen. Tove Frisk

Uppdrag från regeringen

Under de två sista studieåren kan man som statsvetare läsa ett masterprogram. I programmet ingår kursen Ledarskap och styrning i offentliga organisationer och som en del i den kursen samverkar studenterna med offentliga verksamheter. Genom åren har goda relationer upparbetats med offentliga verksamheter i Östergötland och viljan att samverka med Linköpings universitets studenter inom Statsvetenskap är stor. 

Länsstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att bevaka grundläggande betaltjänster och har tagit fram en strategi för att garantera att invånare har tillgång till betaltjänster. Studenternas uppdrag var att ge förslag på hur Länsstyrelsen kan hitta lösningar för betaltjänster och möjliggöra för samverkan med kommuner i Östergötland. Utgångspunkterna var fyra aspekter; digital tillgänglighet, kunskapsmässigt för digital tillgänglighet, fysisk tillgänglighet och geografisk tillgänglighet i sammanhanget av sju fokusområden från strategin. 

Ännu mer samverkan

Under en vecka arbetade studenterna på egen hand med uppdraget och därefter presenterade studenterna sina förslag för representanter från Länsstyrelsen. Förslagen väckte frågor och intressanta diskussioner fördes. Länsstyrelsen var väldigt imponerad över studenternas arbete och förslag och det öppnade upp för dialog om nya möjligheter för fortsatt samverkan mellan Linköpings universitet och Länsstyrelsen. Bland annat diskuterades möjligheten att studenterna kan skriva sina masteruppsatser kopplat till Länsstyrelsens framtida utmaningar.

Ahmed Kaharevic, doktorand på Statsvetenskap och ansvarig för uppdraget, vad ser du som den största vinsten med den här typen av projektsamarbeten?
- Att studenterna får arbeta med ett riktigt uppdrag med stöd av kunskaper från utbildningen och bygga nätverk, bra för kunskapsutvecklingen och meriterande för framtiden.

Jens Gottfredsson, projektsamordnare Länsstyrelsen, ser du några nya utvecklingsområden framöver som kan vara intressanta och som innebär nya samarbeten?
- Vi ser utmaningar där ett digitalt utanförskap påverkar tillgången till betaltjänster och att samhället ställer allt högre krav på människors digitala kompetens och utrustning. Detta är en av många frågor som jag tror och hoppas kan leda till att vi ytterligare kan stärka samarbetet med Linköpings universitet.

Elin Wihlborg professor på Statsvetenskap är kursansvarig för Ledarskap och styrning i offentlig sektor. I uppdraget medverkade forskaren Mariana S. Gustafsson, doktorand Ahmed Kaharevic och 16 studenter från Statsvetenskap i Linköpings universitet. Projektsamordnare från Länsstyrelsen var Jens Gottfredsson på enheten för ekonomi och regional tillväxt.

Läs mer om programmet

Senaste nytt från LiU