27 januari 2022

Hur kan museers användning av digitala lärarresurser öka och på så sätt möta de kunskapskrav som ställs i gymnasiet och grundskolan? Forskare från Linköpings universitet och Östergötlands museum får 1,1 miljoner kronor från Riksantikvarieämbetet för att studera just det.

Studien är en förstudie vars mål är att undersöka museernas användning av digitala lärarresurser riktade mot skolan. Behovet är stort, eftersom elever i olika skolor runt om i landet inte har samma tillgång till museer.

De senaste decenniernas digitala omvandling innebär att museernas verksamhet i skolor ställts inför nya utmaningar och frågor. Det här projektet undersöker hur museer på bästa sätt kan möta de nya kunskapskraven.

– Tanken är att utveckla kunskapen om funktion och upplevelse av högupplösta digitala fotografier och andra digitala läranderesurser. Vi vill även bidra till kunskapsutveckling om didaktiska och metodinriktade frågor kring hur museer kan möta de kunskapskrav som ställs i gymnasiet och grundskolan, säger Bodil Axelsson, professor vid Linköpings universitet.

I förstudien ska man bland annat göra en forskningsöversikt på området, samt tillsammans med lärare identifiera olika problemområden. Materialet kommer sedan att ligga till grund för en efterföljande ansökan om hur museer kan använda digitala resurser i praktiken.

– Östergötlands museum arbetar redan idag med läranderesurser för skolan, och det är extra roligt att de beviljade medlen öppnar även för forskning på museet, liksom för ett nära samarbete mellan museet och Linköpings universitet, säger Björn Ivarsson Lilieblad på Östergötlands museum, i ett uttalande.

Förstudien är ett samarbete mellan Bodil Axelsson (Tema Kultur och samhälle), David Ludvigsson (Historiska studier), Björn Ivarsson Lillieblad (avdelningschef samlingar och konservering, Östergötlands länsmuseum) och Melanie Klein (konstintendent, Östergötlands länsmuseum). 

Kontakt

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.