30 november 2018

Med hjälp av en stor nationell befolkningsstudie letar forskarna efter allt bättre sätt att förutsäga vilka som löper den största risken att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar. Studien är världsunik: några av undersökningarna har aldrig tidigare genomförts på så många deltagare.

Ultraljudsundersökning av halspulsåder
Anna Nilsen

 

Runt om i landet har nära 30.000 personer under de senaste åren deltagit i en befolkningsstudie som går under beteckningen SCAPIS. Genom studien håller en unik medicinsk kunskapsbank på att byggas upp. Sex universitetssjukhus har medverkat, bland annat Linköping.

Nu har man gått i mål i Linköping och kan rapportera 5058 personer som deltagit i studien.

I Linköpings kommun har i stort sett varannan person i åldrarna 50 till 64 år blivit inbjuden att delta i SCAPIS. Deltagarfrekvensen har varit hög, 58 procent av de slumpmässigt inbjudna har valt att vara med.

– Det är en lite högre frekvens än i resten av landet där deltagandet ligger på 50 procent. Upptagningsområdet är väldigt enhetlig och det bidrar till högt deltagande. Det är roligt att så många vill bidra till forskningen och vi har nästan inget bortfall av deltagare, säger Carl Johan Östgren, huvudansvarig för SCAPIS i Linköping och professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet.

I studien har man bland annat testat lungfunktion, gjort ultraljudsundersökningar av hjärta och halspulsådror, tagit blodprover och använt datortomografi. Målet är ny kunskap som gör det möjligt att i framtiden förutse och förhindra hjärt-, kärl-, och lungsjukdom.

– Det vet vi väl redan, kanske någon säger. Vi vet att rökning, högt blodtryck och höga blodfetter är farligt. Då ska man komma ihåg att det lärde vi oss från just den här typen av stora befolkningsstudier. Skillnaden är att vi nu har nya möjligheter att förfina diagnostiken av hjärta och kärl med riktigt avancerad teknik.

Vissa tekniker och undersökningar har aldrig tidigare använts eller gjorts på så här många studiedeltagare, vilket gör studien världsunik på flera sätt.

– Det finns ingen tidigare studie med datortomografi på hjärtats kranskärl som kommer upp i 30 000 deltagare. SCAPIS är också störst i att mäta fysisk aktivitet under en veckas tid med hjälp en avancerad typ av aktivitetsmätare, en accelerometer, säger Carl Johan Östgren.

Gör det jämförbart

Studieprotokollet i själva SCAPIS-studien har varit exakt likadant på alla studieorter för att resultaten ska vara jämförbara. Till exempel har alla haft samma datortomografimaskin och dess programvara har inte ens uppgraderats under åren som studien pågått.

– Utöver studieprotokollet har man haft möjlighet göra tilläggsundersökningar och vi har gjort rätt många undersökningar där vissa är unika för Linköping, säger Carl Johan Östgren.

Tilläggsundersökningar specifikt gjorda i Linköping har varit mätning av mikrocirkulation i huden med en helt nyutvecklad metod, att deltagarna har fått mäta sitt blodtryck hemma, och att forskarna har samlat in hårstrån för att senare kunna analysera spår av bland annat kortisol i håret.

Det vetenskapliga arbetet börjar

Nu går SCAPIS in en fas där all data ska förvaltas och arbetas ihop till en enda stor databas.

– Det finns en nationell stab som arbetar med att sammanföra data på ett kvalitetssäkrat sätt. Vi har ett stort forskningsarbete framför oss, som ska planeras kring vilka arbeten som ska prioriteras och vem som ska arbeta med vad på sex universitetssjukhus och universitet, beskriver Carl Johan Östgren.

En datafil som innehåller information om alla 30 000 deltagare ska vara färdig till sommaren 2019. Ett tvärsnitt på data från hela gruppen deltagare kan förväntas under hösten 2019.

– Det mest intressanta ur förebyggande synvinkel blir att följa hela gruppen i register, och följa upp vilka som faktiskt insjuknar i hjärt-, kärl-, och lungsjukdom. Här får vi vänta tre till fyra år innan resultat är klara.

Forskningsfinansiärer till stora befolkningsstudier ställer ofta kravet att data som samlas in ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även för SCAPIS.

– Redan i dag kan forskare ansöka om tillgång till materialet. På sikt ska databasen vara tillgänglig både för forskare och för allmänheten, säger Carl Johan Östgren.

 

SCAPIS: Swedish CardioPulmonary bioImage Study 

  • En världsunik befolkningsstudie för att hitta biomarkörer som bättre än idag förutsäger vilka som löper den största risken att drabbas av hjärt-, kärl-, och lungsjukdom.
  • 30 000 personer i åldrarna 50 och 64 år inkluderas.
  • Bedrivs på sex universitetssjukhus: Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.
  • Studiestart Linköping: 2015
  • Huvudansvarig Linköping: Carl Johan Östgren.
  • Studieläkare Linköping: Eva Swahn, nationell samordnare för studieläkarna i SCAPIS.
  • Finansiärer: Hjärt-Lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Kontakt

Mer om SCAPIS

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.