Genreglering under ryggradsdjurs utveckling

Vi studerar hur celler reglerar sitt genuttryck under embryonal utveckling och hur detta leder till bildandet av specifika celltyper och organ.

Vid befruktningen består vi av en enda cell, men vid födseln består vår komplexa kropp av flera olika typer av celler, i ett antal på flera triljoner (en triljon ser ut som följande: 10 000 000 000 000).

Varje celltyp ska utföra olika uppgifter i kroppen; skicka elektriska impulser (nervceller i hjärnan), dra ihop muskler (muskelceller och pumpande celler i hjärtat), transportera syre (röda blodkroppar) och en hel mängd andra saker. Men alla celler i en organism (med sällsynta undantag) innehåller samma genetiska material. På vilket sätt kan då användandet av en "instruktionsmanual" leda till olika identiteter för varje enskild cell?

Celler kommunicera genom att utbyta signalmolekyler, för att informera varandra om sin position. Efter att en signal mottagits kulminerar den, efter komplicerade biokemiska kaskader, i aktivering av specifika kombinationer av gener, som leder till att cellen erhåller en distinkt identitet och funktion. Men i dagsläge är det ett relativt lågt antal signalkaskader som vi känner till. Hur kan de driva den breda differentiering av olika celltyper som finns i en fullvuxen kropp?

Att förstå hur detta sker är viktigt på grund av att flera patologiska tillstånd i människan uppstår då dessa mekanismer störs. Upptäckten av nya molekylära detaljer i embryonal utveckling kan innebära potentiella nya diagnostiska markörer och kanske också i framtiden nya behandlingssätt för att bekämpa cancer och andra sjukdomstillstånd.

Vi använder toppmoderna metoder och verktyg, allt från musmodeller till biokemiska metoder med hög kapacitet, för att undersöka vad som utgör signalerna och proteinarsenalen som i varje enskild celltyp möjliggör aktivering av de rätta generna, samtidigt som andra gener förblir tystade.  

Vi lägger experimentellt fokus på den så kallade Wnt-signaleringen, en molekylär kaskad som är betydande för nästan alla aspekter av utveckling, och vars felreglering leder till missbildningar och flera aggressiva cancerformer. 

Nyheter

Publikationer

2023

Toshiyasu Suzuki, Anna Kilbey, Nuria Casa-Rodriguez, Amy Lawlor, Anastasia Georgakopoulou, Hannah Hayman, Kyi Lai Yin Swe, Anna Nordin, Claudio Cantù, Pierre Vantourout, Rachel A. Ridgway, Ryan M. Byrne, Lei Chen, Michael P. Verzi, David M. Gay, Ester Gil Vazquez, Hayley L. Belnoue-Davis, Kathryn Gilroy, Anne Helene Kostner, Christian Kersten, Chanitra Thuwajit, Ditte K. Andersen, Robert Wiesheu, Anett Jandke, Karen Blyth, Antonia K. Roseweir, Simon J. Leedham, Philip D. Dunne, Joanne Edwards, Adrian Hayday, Owen J. Sansom, Seth B. Coffelt (2023) b-Catenin Drives Butyrophilin-like Molecule Loss and gd T-cell Exclusion in Colon Cancer CANCER IMMUNOLOGY RESEARCH, Vol. 11, s. 1137-1155 Vidare till DOI

Om mig

CV

2020: Docent i cell- och molekylärbiologi
Institutionen för biomedicinsk och klinisk vetenskap (BKV)
Linköpings universitet

2018 - nu: Gruppledare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) och universitetslektor
Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

2016 - 2018
Senior Research Associate
Institute of Molecular Life Science (IMLS)
University of Zurich

2011 - 2016
Postdoktor
Institute of Molecular Life Science (IMLS) 
University of Zurich

2009 - 2010
Forskarassistent
Department of Biotechnology and Biosciences
University of Milano-Bicocca

2007
Doktorand, utlandsvistelse
Weatherall Institute of Molecular Medicine
John Radcliffe Hospital, Oxford

2006 - 2009
Doktor
Translational Molecular Medicine (dimet.org)
University of Milano-Bicocca

2006
MSc
University of Milano-Bicocca, Italy

Nätverk

Styrelseledamot i SWEDBO
Swedish Developmental Biology Organisation

SWEDBO hemsida

SWEDBO på Twitter @SWEDBO

Forskningsområde

Organisation