Presentation

Jag är enhetschef för Forskningsprogramenheten (Program Office) vid LiU.

Enheten erbjuder koordineringsstöd i större forskningssatsningar vid Linköpings universitet, däribland Sveriges största enskilda forskningssatsning Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och TAILOR, ett nätverk av excellenta forskningscentrum som fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) och tillsammans erbjuder vi koordineringsstöd till LiU:s forskare med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar, både nationella satsningar och projekt inom EU:s ramprogram.

Jag har även ett uppdrag programkoordinator för WASP, Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program, Sveriges enskilt största forskningsprogram som har LiU som värduniversitet. Tillsammans med övriga medarbetare som ingår i WASP:s programkontor hanterar vi ekonomi, administration och kommunikation för WASP. I mitt dagliga arbete leder jag programkontorets arbete på uppdrag av WASP:s programdirektör och WASP:s styrelse. Läs mer om WASP längre ner på sidan.

Jag har en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet. Innan jag blev enhetschef för Forskningsprogramenheten arbetade jag på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) från september 2016 till september 2020.

Sveriges största forskningsprogram - WASP Visa/dölj innehåll

Medarbetare Forskningsprogramenheten Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll