Forskningskoordinator

Stöd i frågor som rör forskningsfinansiering

Arbetsuppgifterna som forskningskoordinator sträcker sig från att hitta och informera om aktuella utlysningar om forskningsfinansiering till att vara mer involverad i det praktiska utformandet av ansökningarna. I min tjänst ingår även arbeta som projektkoordinator i beviljade forskningsprojekt (nationella samt EU-finansierade) som leds av Linköpings universitet. Jag är också koordinator för forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program).

Jag har en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet och jag har arbetat på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) sedan september 2016.

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll