Hur kan vi förstå individers beslutsfattande?

Psykologiska teorier om två olika tankesystem som ständigt interagerar – det snabba intuitiva "System 1" och det långsamma reflekterande "System 2" – har på senare år fått stor uppmärksamhet. Men hur, när och varför skiljer sig intuitivt beslutsfattande från mer analytiskt beslutsfattande? Det är en del av min forskning. 

Det finns även frågetecken kring vad som skapar individuella skillnader i intuitivt och analytiskt beslutsfattande och om detta leder till sämre eller bättre beslut. Stor del av min forskning syftar till att systematiskt fylla denna kunskapslucka genom att kombinera ekonomiska beslutsexperiment med biologiska markörer och funktionell hjärnavbildning. Fyra olika områden av ekonomiskt beslutsfattande är centrala i min forskning:

 1. prosocialt beslutsfattande
 2. beslutsfattande som involverar risk
 3. beslutsfattande över tid
 4. omoraliskt beslutsfattande
Exempel på övergripande forskningsfrågor som undersöks. Blir vi mer eller mindre altruistiska/själviska när vi tar intuitiva beslut? Blir vi mer eller mindre riskbenägna när vi tar intuitiva beslut? Vilka biologiska och psykologiska faktorer kan förklara skillnader i intuitivt beslutsfattande?

Mycket av min tidigare och nuvarande forskning har fokuserat på beslutsfattande och prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Samhällets ekonomiska resurser är begränsade och därför finns det ingen möjlighet att offentligt finansiera alla vårdtjänster som har en positiv effekt. Prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård är därmed ofrånkomlig. Eftersom prioriteringar inom sjukvården (både på klinisk och administrativ nivå) är både tekniskt och moraliska komplexa frågor så använder sig beslutsfattare av mentala tumregler för att underlätta beslutsprocessen. Risken med sådana tumregler är att väsentlig information i vissa situationer går obemärkt förbi och beslut som är både ineffektiva och orättvisa fattas. I min senare forskning har jag bland annat undersökt hur identifierade patienter jämfört med statistiska patienter prioriteras olika.

Min forskning finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Länsförsäkringar.

Aktuella projekt


 • Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande
 • Enhancing Individual, Organizational, and Societal Cooperation (ENCOOPER) 
 • Prioriteringar kopplat till sällsynta sjukdomar

Gustav berättar om sin forskning


Researchgate

Publikationer

2023

2022

Tomislav Pavlović, Flavio Azevedo, Koustav De, Julián C Riaño-Moreno, Marina Maglić, Theofilos Gkinopoulos, Patricio Andreas Donnelly-Kehoe, César Payán-Gómez, Guanxiong Huang, Jaroslaw Kantorowicz, Michèle D Birtel, Philipp Schönegger, Valerio Capraro, Hernando Santamaría-García, Meltem Yucel, Agustin Ibanez, Steve Rathje, Erik Wetter, Dragan Stanojević, Jan-Willem van Prooijen, Eugenia Hesse, Christian T Elbaek, Renata Franc, Zoran Pavlović, Panagiotis Mitkidis, Aleksandra Cichocka, Michele Gelfand, Mark Alfano, Robert M Ross, Hallgeir Sjåstad, John B Nezlek, Aleksandra Cislak, Patricia Lockwood, Koen Abts, Elena Agadullina, David M Amodio, Matthew A J Apps, John Jamir Benzon Aruta, Sahba Besharati, Alexander Bor, Becky Choma, William Cunningham, Waqas Ejaz, Harry Farmer, Andrej Findor, Biljana Gjoneska, Estrella Gualda, Toan L D Huynh, Mostak Ahamed Imran, Jacob Israelashvili, Gustav Tinghög (2022) Predicting attitudinal and behavioral responses to COVID-19 pandemic using machine learning PNAS Nexus Vidare till DOI

Nyheter

Utbildning

 • Filosofie doktor i Hälsoekonomi 2011, Linköpings universitet (avhandlingsprojekt: The art of saying no: the economics and ethics of health care rationing)
 • Master i Nationalekonomi 2004, Lund universitet 

Undervisning

Undervisar på följande kurser som ges på avdelningen Nationalekonomi vid LiU:
 • Health economics and ethics 
 • Behavioral economics 
 • Mikroekonomisk analys 
 • Handledning av kandidat och masteruppsatser 

Forskningsnätverk

 • JEDI Lab (Judgement, Emotion,Decision and Intuition Lab)
 • CSAN (Centrum för social och affektiv neurovetenskap)
 • Prioriteringscentrum

Senaste publikationer

2023

2022

Tomislav Pavlović, Flavio Azevedo, Koustav De, Julián C Riaño-Moreno, Marina Maglić, Theofilos Gkinopoulos, Patricio Andreas Donnelly-Kehoe, César Payán-Gómez, Guanxiong Huang, Jaroslaw Kantorowicz, Michèle D Birtel, Philipp Schönegger, Valerio Capraro, Hernando Santamaría-García, Meltem Yucel, Agustin Ibanez, Steve Rathje, Erik Wetter, Dragan Stanojević, Jan-Willem van Prooijen, Eugenia Hesse, Christian T Elbaek, Renata Franc, Zoran Pavlović, Panagiotis Mitkidis, Aleksandra Cichocka, Michele Gelfand, Mark Alfano, Robert M Ross, Hallgeir Sjåstad, John B Nezlek, Aleksandra Cislak, Patricia Lockwood, Koen Abts, Elena Agadullina, David M Amodio, Matthew A J Apps, John Jamir Benzon Aruta, Sahba Besharati, Alexander Bor, Becky Choma, William Cunningham, Waqas Ejaz, Harry Farmer, Andrej Findor, Biljana Gjoneska, Estrella Gualda, Toan L D Huynh, Mostak Ahamed Imran, Jacob Israelashvili, Gustav Tinghög (2022) Predicting attitudinal and behavioral responses to COVID-19 pandemic using machine learning PNAS Nexus Vidare till DOI

Forskning

Nyheter och reportage