Fotografi av Gustav Tinghög

Gustav Tinghög

Professor

Forskning om hur intuition och analytiskt tänkande påverkar vardagligt beslutsfattande utgör min huvudsakliga arbetsuppgift. Forskning kopplat till prioriteringar och beslutsfattande inom sjukvården ligger mig också varmt om hjärtat.

Hur kan vi förstå individers beslutsfattande?

Psykologiska teorier om två olika tankesystem som ständigt interagerar – det snabba intuitiva "System 1" och det långsamma reflekterande "System 2" –har på senare år fått stor uppmärksamhet. Men hur, när och varför skiljer sig intuitivt beslutsfattande från mer analytiskt beslutsfattande? Det är en del av min forskning. 

Det finns även frågetecken kring vad som skapar individuella skillnader i intuitivt och analytiskt beslutsfattande och om detta leder till sämre eller bättre beslut. Stor del av min forskning syftar till att systematiskt fylla denna kunskapslucka genom att kombinera ekonomiska beslutsexperiment med biologiska markörer och funktionell hjärnavbildning. Fyra olika områden av ekonomiskt beslutsfattande är centrala i min forskning:

 1. Prosocialt beslutsfattande;
 2. Beslutsfattande som involverar risk;
 3. Beslutsfattande över tid;
 4. Omoraliskt beslutsfattande.
Exempel på övergripande forskningsfrågor som undersöks. Blir vi mer eller mindre altruistiska/själviska när vi tar intuitiva beslut? Blir vi mer eller mindre riskbenägna när vi tar intuitiva beslut? Vilka biologiska och psykologiska faktorer kan förklara skillnader i intuitivt beslutsfattande?
Mycket av min tidigare och nuvarande forskning har fokuserat på beslutsfattande och prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Samhällets ekonomiska resurser är begränsade och därför finns det ingen möjlighet att offentligt finansiera alla vårdtjänster som har en positiv effekt. Prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård är därmed ofrånkomlig. Eftersom prioriteringar inom sjukvården (både på klinisk och administrativ nivå) är både tekniskt och moraliska komplexa frågor så använder sig beslutsfattare av mentala tumregler för att underlätta beslutsprocessen. Risken med sådana tumregler är att väsentlig information i vissa situationer går obemärkt förbi och beslut som är både ineffektiva och orättvisa fattas. I min senare forskning har jag bland annat undersökt hur identifierade patienter jämfört med statistiska patienter prioriteras olika.

Min forskning finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Länsförsäkringar.

Aktuella projekt

 • Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande
 • Enhancing Individual, Organizational, and Societal Cooperation (ENCOOPER) 
 • Prioriteringar kopplat till sällsynta sjukdomar

Hitta Gustav även på Researchgate 

Korta texter

Utbildning

 • Filosofie doktor i Hälsoekonomi 2011, Linköpings universitet (avhandlingsprojekt: The art of saying no: the economics and ethics of health care rationing)
 • Master i Nationalekonomi 2004, Lund universitet 

Undervisning

Undervisar på följande kurser som ges på avdelningen Nationalekonomi vid LiU:
 • Health economics and ethics 
 • Behavioral economics 
 • Mikroekonomisk analys 
 • Handledning av kandidat och masteruppsatser 

Forskningsnätverk

 • JEDI Lab (Judgement, Emotion,Decision and Intuition Lab)
 • CSAN (Centrum för social och affektiv neurovetenskap)
 • Prioriteringscentrum

Forskning

Publikationer

2024

Gustav Tinghög, Erkin Asutay, Kinga Barrafrem, Daniel Västfjäll (2024) The Effect of COVID-19 on Subjective Financial Well-Being Financial Counseling and Planning, s. JFCP-2022 Vidare till DOI
Kinga Barrafrem, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög (2024) Financial Homo Ignorans: Development and validation of a scale to measure individual differences in financial information ignorance Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 42, s. 100936-100936, Artikel 100936 Vidare till DOI
Kinga Barrafrem, Gustav Tinghög, Daniel Västfjäll (2024) Behavioral and contextual determinants of different stages of saving behavior Frontiers in Behavioral Economics Vidare till DOI
Emil Persson, Gustav Tinghög, Daniel Västfjäll (2024) Intertemporal prosocial behavior: a review and research agenda Frontiers in Psychology, Vol. 15, Artikel 1359447 Vidare till DOI
Per Andersson, Irina Vartanova, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög, Pontus Strimling, Junhui Wu, Isabela Hazin, Charity S. Akotia, Alisher Aldashev, Giulia Andrighetto, Adote Anum, Gizem Arikan, Fatemeh Bagherian, Davide Barrera, Dana Basnight-Brown, Birzhan Batkeyev, Elizaveta Berezina, Marie Bjornstjerna, Pawel Boski, Inna Bovina, Bui Thi Thu Huyen, Dorde Cekrlija, Hoon-Seok Choi, Carlos C. Contreras-Ibanez, Rui Costa-Lopes, Micheal de Barra, Piyanjali de Zoysa, Angela R. Dorrough, Nikolay Dvoryanchikov, Jan B. Engelmann, Hyun Euh, Xia Fang, Susann Fiedler, Olivia A. Foster-Gimbel, Marta Fulop, Ragna B. Gardarsdottir, C. M. Hew D. Gill, Andreas Gloeckner, Sylvie Graf, Ani Grigoryan, Vladimir Gritskov, Katarzyna Growiec, Peter Halama, Andree Hartanto, Tim Hopthrow, Martina Hrebickova, Dzintra Ilisko, Hirotaka Imada, Hansika Kapoor, Kerry Kawakami, Narine Khachatryan, Natalia Kharchenko, Toko Kiyonari, Michal Kohut, Lisa M. Leslie, Yang Li, Norman P. Li, Zhuo Li, Kadi Liik, Angela T. Maitner, Bernardo Manhique, Harry Manley, Imed Medhioub, Sari Mentser, Pegah Nejat, Orlando Nipassa, Ravit Nussinson, Nneoma G. Onyedire, Ike E. Onyishi, Penny Panagiotopoulou, Lorena R. Perez-Floriano, Minna Persson, Anna-Maija Pirttila-Backman, Marianna Pogosyan, Jana Raver, Ricardo Borges Rodrigues, Sara Romano, Pedro P. Romero, Inari Sakki, Alvaro San Martin, Sara Sherbaji, Hiroshi Shimizu, Brent Simpson, Erna Szabo, Kosuke Takemura, Maria Luisa Mendes Teixeira, Napoj Thanomkul, Habib Tiliouine, Giovanni A. Travaglino, Yannis Tsirbas, Sita Widodo, Rizqy Zein, Lina Zirganou-Kazolea, Kimmo Eriksson (2024) Anger and disgust shape judgments of social sanctions across cultures, especially in high individual autonomy societies Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 5591 Vidare till DOI

Nyheter

Fyra studenter i studiemiljö

Masterprogrammet i Nationalekonomi genomgår förändringar

Från och med höstterminen 2024 kommer masterprogrammet i Nationalekonomi att erbjuda en inriktning som kallas Samhällsekonomi, psykologi och policy som fokuserar på samhällsekonomi och public policy.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Porträttbild av professor Gustav Tinghög.

Känslorna besegrar oftast förnuftet vid prioriteringar i vården

Känslorna tenderar att ta överhanden vid beslut i sjukvården. Det visar en studie vid Linköpings universitet. Det kan förklara varför det är så trögt att få till ett effektivt resursutnyttjande inom vården, menar forskarna.

Organisation