gusti22

Gustav Tinghög

Biträdande professor

Forskning om hur intuition och analytiskt tänkande påverkar vardagligt beslutsfattande utgör min huvudsakliga arbetsuppgift. Forskning kopplat till prioriteringar och beslutsfattande inom sjukvården ligger mig också varmt om hjärtat.

Hur kan vi förstå individers beslutsfattande?

Psykologiska teorier om två olika tankesystem som ständigt interagerar – det snabba intuitiva "System 1" och det långsamma reflekterande "System 2" – har på senare år fått stor uppmärksamhet. Men hur, när och varför skiljer sig intuitivt beslutsfattande från mer analytiskt beslutsfattande? Det är en del av min forskning. 

Det finns även frågetecken kring vad som skapar individuella skillnader i intuitivt och analytiskt beslutsfattande och om detta leder till sämre eller bättre beslut. Stor del av min forskning syftar till att systematiskt fylla denna kunskapslucka genom att kombinera ekonomiska beslutsexperiment med biologiska markörer och funktionell hjärnavbildning. Fyra olika områden av ekonomiskt beslutsfattande är centrala i min forskning:

 1. prosocialt beslutsfattande
 2. beslutsfattande som involverar risk
 3. beslutsfattande över tid
 4. omoraliskt beslutsfattande
Exempel på övergripande forskningsfrågor som undersöks. Blir vi mer eller mindre altrusitiska/själviska när vi tar intuitiva beslut? Blir vi mer eller mindre riskbenägna när vi tar intuitiva beslut? Vilka biologiska och psykologiska faktorer kan förklara skillnader i intuitivt beslutsfattande?

Mycket av min tidigare och nuvarande forskning har fokuserat på beslutsfattande och prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Samhällets ekonomiska resurser är begränsade och därför finns det ingen möjlighet att offentligt finansiera alla vårdtjänster som har en positiv effekt. Prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård är därmed ofrånkomlig. Eftersom prioriteringar inom sjukvården (både på klinisk och administrativ nivå) är både tekniskt och moraliska komplexa frågor så använder sig beslutsfattare av mentala tumregler för att underlätta beslutsprocessen. Risken med sådana tumregler är att väsentlig information i vissa situationer går obemärkt förbi och beslut som är både ineffektiva och orättvisa fattas. I min senare forskning har jag bland annat undersökt hur identifierade patienter jämfört med statistiska patienter prioriteras olika.

Min forskning finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Länsförsäkringar.

Aktuella projekt


 • Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande
 • Enhancing Individual, Organizational, and Societal Cooperation (ENCOOPER) 
 • Prioriteringar kopplat till sällsynta sjukdomar

Gustav berättar om sin forskning


Researchgate

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Rotem Botvinik-Nezer, Felix Holzmeister, Colin F. Camerer, Anna Dreber, Juergen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, Roni Iwanir, Jeanette A. Mumford, R. Alison Adcock, Paolo Avesani, Blazej M. Baczkowski, Aahana Bajracharya, Leah Bakst, Sheryl Ball, Marco Barilari, Nadege Bault, Derek Beaton, Julia Beitner, Roland G. Benoit, Ruud M. W. J. Berkers, Jamil P. Bhanji, Bharat B. Biswal, Sebastian Bobadilla-Suarez, Tiago Bortolini, Katherine L. Bottenhorn, Alexander Bowring, Senne Braem, Hayley R. Brooks, Emily G. Brudner, Cristian B. Calderon, Julia A. Camilleri, Jaime J. Castrellon, Luca Cecchetti, Edna C. Cieslik, Zachary J. Cole, Olivier Collignon, Robert W. Cox, William A. Cunningham, Stefan Czoschke, Kamalaker Dadi, Charles P. Davis, Alberto De Luca, Mauricio R. Delgado, Lysia Demetriou, Jeffrey B. Dennison, Xin Di, Erin W. Dickie, Ekaterina Dobryakova, Claire L. Donnat, Juergen Dukart, Niall W. Duncan, Joke Durnez, Amr Eed, Simon B. Eickhoff, Andrew Erhart, Laura Fontanesi, G. Matthew Fricke, Shiguang Fu, Adriana Galvan, Remi Gau, Sarah Genon, Tristan Glatard, Enrico Glerean, Jelle J. Goeman, Sergej A. E. Golowin, Carlos Gonzalez-Garcia, Krzysztof J. Gorgolewski, Cheryl L. Grady, Mikella A. Green, Joao F. Guassi Moreira, Olivia Guest, Shabnam Hakimi, Paul J. Hamilton, Roeland Hancock, Giacomo Handjaras, Bronson B. Harry, Colin Hawco, Peer Herholz, Gabrielle Herman, Stephan Heunis, Felix Hoffstaedter, Jeremy Hogeveen, Susan Holmes, Chuan-Peng Hu, Scott A. Huettel, Matthew E. Hughes, Vittorio Iacovella, Alexandru D. Iordan, Peder M. Isager, Ayse I. Isik, Andrew Jahn, Matthew R. Johnson, Tom Johnstone, Michael J. E. Joseph, Anthony C. Juliano, Joseph W. Kable, Michalis Kassinopoulos, Cemal Koba, Xiang-Zhen Kong, Timothy R. Koscik, Nuri Erkut Kucukboyaci, Brice A. Kuhl, Sebastian Kupek, Angela R. Laird, Claus Lamm, Robert Langner, Nina Lauharatanahirun, Hongmi Lee, Sangil Lee, Alexander Leemans, Andrea Leo, Elise Lesage, Flora Li, Monica Y. C. Li, Phui Cheng Lim, Evan N. Lintz, Schuyler W. Liphardt, Annabel B. Losecaat Vermeer, Bradley C. Love, Michael L. Mack, Norberto Malpica, Theo Marins, Camille Maumet, Kelsey McDonald, Joseph T. McGuire, Helena Melero, Adriana S. Mendez Leal, Benjamin Meyer, Kristin N. Meyer, Glad Mihai, Georgios D. Mitsis, Jorge Moll, Dylan M. Nielson, Gustav Nilsonne, Michael P. Notter, Emanuele Olivetti, Adrian I. Onicas, Paolo Papale, Kaustubh R. Patil, Jonathan E. Peelle, Alexandre Perez, Doris Pischedda, Jean-Baptiste Poline, Yanina Prystauka, Shruti Ray, Patricia A. Reuter-Lorenz, Richard C. Reynolds, Emiliano Ricciardi, Jenny R. Rieck, Anais M. Rodriguez-Thompson, Anthony Romyn, Taylor Salo, Gregory R. Samanez-Larkin, Emilio Sanz-Morales, Margaret L. Schlichting, Douglas H. Schultz, Qiang Shen, Margaret A. Sheridan, Jennifer A. Silvers, Kenny Skagerlund, Alec Smith, David V. Smith, Peter Sokol-Hessner, Simon R. Steinkamp, Sarah M. Tashjian, Bertrand Thirion, John N. Thorp, Gustav Tinghög, Loreen Tisdall, Steven H. Tompson, Claudio Toro-Serey, Juan Jesus Torre Tresols, Leonardo Tozzi, Vuong Truong, Luca Turella, Anna E. van t Veer, Tom Verguts, Jean M. Vettel, Sagana Vijayarajah, Khoi Vo, Matthew B. Wall, Wouter D. Weeda, Susanne Weis, David J. White, David Wisniewski, Alba Xifra-Porxas, Emily A. Yearling, Sangsuk Yoon, Rui Yuan, Kenneth S. L. Yuen, Lei Zhang, Xu Zhang, Joshua E. Zosky, Thomas E. Nichols, Russell A. Poldrack, Tom Schonberg (2020) Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams Nature Vidare till DOI

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Utbildning

 • Filosofie doktor i Hälsoekonomi 2011, Linköpings universitet (avhandlingsprojekt: The art of saying no: the economics and ethics of health care rationing)
 • Master i Nationalekonomi 2004, Lund universitet 

Undervisning

Undervisar på följande kurser som ges på avdelningen Nationalekonomi vid LiU:
 • Health economics and ethics 
 • Behavioral economics 
 • Mikroekonomisk analys 
 • Handledning av kandidat och masteruppsatser 

Forskningsnätverk

 • JEDI Lab (Judgement, Emotion,Decision and Intuition Lab)
 • CSAN (Centrum för social och affektiv neurovetenskap)
 • Prioriteringscentrum

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Rotem Botvinik-Nezer, Felix Holzmeister, Colin F. Camerer, Anna Dreber, Juergen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, Roni Iwanir, Jeanette A. Mumford, R. Alison Adcock, Paolo Avesani, Blazej M. Baczkowski, Aahana Bajracharya, Leah Bakst, Sheryl Ball, Marco Barilari, Nadege Bault, Derek Beaton, Julia Beitner, Roland G. Benoit, Ruud M. W. J. Berkers, Jamil P. Bhanji, Bharat B. Biswal, Sebastian Bobadilla-Suarez, Tiago Bortolini, Katherine L. Bottenhorn, Alexander Bowring, Senne Braem, Hayley R. Brooks, Emily G. Brudner, Cristian B. Calderon, Julia A. Camilleri, Jaime J. Castrellon, Luca Cecchetti, Edna C. Cieslik, Zachary J. Cole, Olivier Collignon, Robert W. Cox, William A. Cunningham, Stefan Czoschke, Kamalaker Dadi, Charles P. Davis, Alberto De Luca, Mauricio R. Delgado, Lysia Demetriou, Jeffrey B. Dennison, Xin Di, Erin W. Dickie, Ekaterina Dobryakova, Claire L. Donnat, Juergen Dukart, Niall W. Duncan, Joke Durnez, Amr Eed, Simon B. Eickhoff, Andrew Erhart, Laura Fontanesi, G. Matthew Fricke, Shiguang Fu, Adriana Galvan, Remi Gau, Sarah Genon, Tristan Glatard, Enrico Glerean, Jelle J. Goeman, Sergej A. E. Golowin, Carlos Gonzalez-Garcia, Krzysztof J. Gorgolewski, Cheryl L. Grady, Mikella A. Green, Joao F. Guassi Moreira, Olivia Guest, Shabnam Hakimi, Paul J. Hamilton, Roeland Hancock, Giacomo Handjaras, Bronson B. Harry, Colin Hawco, Peer Herholz, Gabrielle Herman, Stephan Heunis, Felix Hoffstaedter, Jeremy Hogeveen, Susan Holmes, Chuan-Peng Hu, Scott A. Huettel, Matthew E. Hughes, Vittorio Iacovella, Alexandru D. Iordan, Peder M. Isager, Ayse I. Isik, Andrew Jahn, Matthew R. Johnson, Tom Johnstone, Michael J. E. Joseph, Anthony C. Juliano, Joseph W. Kable, Michalis Kassinopoulos, Cemal Koba, Xiang-Zhen Kong, Timothy R. Koscik, Nuri Erkut Kucukboyaci, Brice A. Kuhl, Sebastian Kupek, Angela R. Laird, Claus Lamm, Robert Langner, Nina Lauharatanahirun, Hongmi Lee, Sangil Lee, Alexander Leemans, Andrea Leo, Elise Lesage, Flora Li, Monica Y. C. Li, Phui Cheng Lim, Evan N. Lintz, Schuyler W. Liphardt, Annabel B. Losecaat Vermeer, Bradley C. Love, Michael L. Mack, Norberto Malpica, Theo Marins, Camille Maumet, Kelsey McDonald, Joseph T. McGuire, Helena Melero, Adriana S. Mendez Leal, Benjamin Meyer, Kristin N. Meyer, Glad Mihai, Georgios D. Mitsis, Jorge Moll, Dylan M. Nielson, Gustav Nilsonne, Michael P. Notter, Emanuele Olivetti, Adrian I. Onicas, Paolo Papale, Kaustubh R. Patil, Jonathan E. Peelle, Alexandre Perez, Doris Pischedda, Jean-Baptiste Poline, Yanina Prystauka, Shruti Ray, Patricia A. Reuter-Lorenz, Richard C. Reynolds, Emiliano Ricciardi, Jenny R. Rieck, Anais M. Rodriguez-Thompson, Anthony Romyn, Taylor Salo, Gregory R. Samanez-Larkin, Emilio Sanz-Morales, Margaret L. Schlichting, Douglas H. Schultz, Qiang Shen, Margaret A. Sheridan, Jennifer A. Silvers, Kenny Skagerlund, Alec Smith, David V. Smith, Peter Sokol-Hessner, Simon R. Steinkamp, Sarah M. Tashjian, Bertrand Thirion, John N. Thorp, Gustav Tinghög, Loreen Tisdall, Steven H. Tompson, Claudio Toro-Serey, Juan Jesus Torre Tresols, Leonardo Tozzi, Vuong Truong, Luca Turella, Anna E. van t Veer, Tom Verguts, Jean M. Vettel, Sagana Vijayarajah, Khoi Vo, Matthew B. Wall, Wouter D. Weeda, Susanne Weis, David J. White, David Wisniewski, Alba Xifra-Porxas, Emily A. Yearling, Sangsuk Yoon, Rui Yuan, Kenneth S. L. Yuen, Lei Zhang, Xu Zhang, Joshua E. Zosky, Thomas E. Nichols, Russell A. Poldrack, Tom Schonberg (2020) Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams Nature Vidare till DOI

2019

Forskning
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskningsverksamheter
Visa/dölj innehåll

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll