08 april 2022

Inom ramen för projektet ScaleUp4Sustainability har plattformen Sustainable Venturing Challenges utvecklats med syfte att främja utmaningsdrivet lärande som bidrar till innovativa, gränsöverskridande och hållbara affärslösningar.

Plattformen riktar sig till universitetslärare som vill förnya sina program, studenter som letar efter verkliga fallstudier, och företag som vill hitta relevanta lösningar för sina verksamheter.

Plattformen öppnar upp möjligheter till samarbete. Den presenterar också relevant information för att komma i gång med och att skapa en utmaning. Plattformen är en växande databas med mycket nyttig information som är öppen för alla att använda.

Du hittar plattformen här.

ScaleUp4Sustainability

I projektet ScaleUp4Sustainability (S4S) omsätts studenternas kunskaper i praktiken. Avdelning för Industriell miljöteknik och avdelning för Projekt, innovation och entreprenörskap på Linköpings universitet har tillsammans med universitet i Tyskland och Nederländerna utvecklat nya och befintliga undervisningsmoduler i nära samarbete med ledande företag. S4S-projektet levererar nya koncept för att integrera ekonomiskt och miljömässigt tänkande i företag och i utbildning. Detta för att främja utvecklingen av innovativa affärsmodeller inom grönt företagande.

Här hittar du mer information om projektet ScaleUp4Sustainability.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.