Fotografi av Rodrigo Saar de Moraes

Rodrigo Saar de Moraes

Doktorand

Doktorsavhandling

Disputation i Datalogi: Rodrigo Saar de Moraes

Rodrigo Saar de Moraes vid Inst. för datavetenskap (IDA) försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exploring Trade-offs in Concept Design of Integrated Modular Avionic Platform Configurations: Topology Generation, Resource Adequacy, and Dependability". Huvudhandledare: Simin Nadjm-Tehrani, professor, IDA. Opponent: Emil Lupu, professor, Imperial College, London, Storbritannien. Ordf. för disputationen: Soheil Samii, biträdande professor, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 05 juni 2024 kl. 13.00
Slutar 05 juni 2024 kl. 16.00
Plats Key 1, Key-huset, Campus Valla
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Publikationer

2024

Rodrigo Saar de Moraes (2024) Exploring Trade-offs in Concept Design of Integrated Modular Avionic Platform Configurations: Topology Generation, Resource Adequacy, and Dependability

2022

Rodrigo Saar de Moraes, Simin Nadjm-Tehrani (2022) Concept Level Explorationof IMA-based Networked Platforms with Mixed Time-Sensitive Communication Requirements 33rd Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Stockholm, Sweden, 2022

2021

Rodrigo Saar de Moraes, Simona Bernardi, Simin Nadjm-Tehrani (2021) A model-based approach for analysing network communication timeliness in IMA systems at concept level Proceedings of the 29th International Conference on Real-Time Networks and Systems, s. 78-88 Vidare till DOI
Rodrigo Saar de Moraes, Simin Nadjm-Tehrani (2021) Abstraction models for verifying resource adequacy of IMA systems at concept level Science of Computer Programming, Vol. 208, Artikel 102654 Vidare till DOI

2020

Rodrigo Saar de Moraes, Simin Nadjm-Tehrani (2020) Verifying Resource Adequacy of Networked IMA Systems at Concept Level Formal Techniques for Safety-Critical Systems, s. 40-56 Vidare till DOI

Om avdelningen

Kollegor vid SAS

Om institutionen