17 november 2023

Att ha kunskap om olika typer av våld mot barn och unga ökar möjligheterna att reagera på signaler och att våga agera. Sedan lanseringen 2020 har över 25 000 användare registrerat sig på utbildningen.

Flicka framför dator men Barnafrids basprogram på TravelCouples

Hösten 2020 lanserades Barnafrids webbaserade utbildning Basprogram om våld mot barn, som ger en kunskapsbas kring våld mot barn, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Sedan starten har över 25 000 användare registrerat sig på utbildningen som riktar sig mot dem som arbetar med barn och unga eller på annat sätt möter dem. Men också beslutsfattare som tar beslut som rör barn och unga samt studenter inom relevanta utbildningar.

- Basprogrammet gör det enkelt att tillgodose sig kunskap och verktyg om våld mot barn för att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn på ett ännu bättre sätt än idag. Utbildningen är kostnadsfri och webbaserad och kan genomföras både individuellt och i grupp, när och var det passar, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid.

Basprogrammet våld mot barn och unga ger dig kunskap om våld som barn och unga kan utsättas för, men också själva utsätta andra för. Du får veta vilka olika former av våld som förekommer och hur vanliga de är, men framför allt får du lära dig att upptäcka, bemöta, informera och agera när du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

Basprogrammet är en baskurs som ger grundläggande kunskap. För dig eller er verksamhet som redan har erfarenhet och kompetens om barn, unga och våld finns ett omfattande fördjupningsmaterial med bland annat relevanta vetenskapliga artiklar inom varje kunskapsområde.


Gå till utbildningen Basprogram om våld mot barn och unga

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.