17 november 2023

Att ha kunskap om olika typer av våld mot barn och unga ökar möjligheterna att reagera på signaler och att våga agera. Sedan lanseringen 2020 har över 25 000 användare registrerat sig på utbildningen.

Flicka framför dator men Barnafrids basprogram på
TravelCouples

Hösten 2020 lanserades Barnafrids webbaserade utbildning Basprogram om våld mot barn, som ger en kunskapsbas kring våld mot barn, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Sedan starten har över 25 000 användare registrerat sig på utbildningen som riktar sig mot dem som arbetar med barn och unga eller på annat sätt möter dem. Men också beslutsfattare som tar beslut som rör barn och unga samt studenter inom relevanta utbildningar.

- Basprogrammet gör det enkelt att tillgodose sig kunskap och verktyg om våld mot barn för att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn på ett ännu bättre sätt än idag. Utbildningen är kostnadsfri och webbaserad och kan genomföras både individuellt och i grupp, när och var det passar, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid.

Basprogrammet våld mot barn och unga ger dig kunskap om våld som barn och unga kan utsättas för, men också själva utsätta andra för. Du får veta vilka olika former av våld som förekommer och hur vanliga de är, men framför allt får du lära dig att upptäcka, bemöta, informera och agera när du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

Basprogrammet är en baskurs som ger grundläggande kunskap. För dig eller er verksamhet som redan har erfarenhet och kompetens om barn, unga och våld finns ett omfattande fördjupningsmaterial med bland annat relevanta vetenskapliga artiklar inom varje kunskapsområde.


Gå till utbildningen Basprogram om våld mot barn och unga

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.