08 december 2022

Segregation, fake news och kunskapscirkulation – tre forskningsområden där LiU-forskare nyligen beviljats medel från Vetenskapsrådet. Bland de nya besluten finns anslag till två forskarskolor som leds från Linköpings universitet.

Linköpings universitet skylt. Linköpings universitet fortsätter att dra till sig forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, VR. Thor Balkhed

Miljonregn

Det är mycket nu. Under hösten har Vetenskapsrådet beslutat om bidrag till en rad forskningsprojekt på LiU, och i början av december beslöt VR om anslag på ytterligare totalt 31,7 miljoner kronor. Pengarna kommer från en rad olika utlysningar inom samhällsvetenskap och naturvetenskap och går till fyra projekt och två forskarskolor vid LiU.

De två forskarskolorna beviljas sammanlagt 15,8 miljoner kronor:

Jacob Habinek, docent vid Institutet för analytisk sociologi (IAS), tilldelas 7,9 miljoner kronor till den nya forskarskolan Swedish Interdisciplinary School in Computational Social Science (SISCSS).

Peo Hansen, professor med Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), får samma belopp till den nya forskarskolan Internationell migration och etniska studier (IMER). Verksamheten ska bedrivas i samarbete med Göteborgs universitet och bygger vidare på den forskarskola som Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) startade redan 2008.

Tre olika forskningsprojekt beviljas bidrag:

Artur Nilsson, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), får 6,7 miljoner kronor till forskningsprojektet Mottaglighet för missvisande information i den digitala tidsåldern.

Maria Brandén, biträdande professor vid Institutet för analytisk sociologi (IAS), får 4,8 miljoner kronor till forskningsprojektet Betydelse av media för skolors och grannskaps anseenden och dess effekt på skol- och grannskapssegregation.

Kuang Chaoyang, förste forskningsingenjör vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), beviljas 3,4 miljoner kronor till forskningsprojektet Elektrisk avstämbara dielektriska metasytor baserade på elektrokroma perovskiter.

Utöver detta tilldelas Anders Neergaard, professor vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), en miljon kronor som bidrag till forskares kommunikation för projektet Kommunikationsallians inom området migration och integration: Nya former av kunskapscirkulation för folkbildning och dialog med det omgivande samhället.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.