12 mars 2024

Från struktur till engagemang och retorik, vilka förväntningar har egentligen studenter på sina lärare? En nyligen genomförd undersökning av Didacticum, i samarbete med studentkårerna vid LiU, har mynnat ut i fem tydliga teman.

Person äter glass ur en bägare framför en grön bakgrund med spegelbild av personen.
– Studenterna uppskattar när lärare är personliga, avslappnade, lätta att prata med, öppna för frågor och åtminstone ibland kan skämta lite, berättar Peter Dalenius, biträdande föreståndare vid Didacticum. Julius Norrbom

Undersökningen genomfördes under lunchen den 8 november 2023 i Studenthuset på campus Valla av representanter från LiU:s högskolepedagogiska centrum Didacticum och de tre studentkårerna StuFF, LinTek och Consensus. I sann Didacticum-anda erbjöds glass till den som valde att dela med sig av sina tankar kring vad god undervisning kan innebära. Totalt svarade 145 studenter på enkäten med tre frågor.

– Resultatet representerar förstås inte alla studenter och det finns många andra viktiga aspekter av utbildningen som inte fångas upp med frågorna som ställdes, men svaren ger ändå en fingervisning om vad studenterna förväntar sig av sina lärare, säger Peter Dalenius, biträdande föreståndare vid Didacticum.

Frågorna som ställdes:

 • Vad borde ingå i en kurs för universitetslärare?
 • Vad gör dina lärare som är bra, som andra kanske borde ta efter?
 • Vad gör dina lärare som är mindre bra, och som de kanske borde ändra på?

Resultatet

Genom en enkel tematisk analys visade svaren på fem större områden: praktisk pedagogik, ordning och reda, undervisning, bemötande och engagemang (mer om dessa längre ner på sidan). Även fem mindre teman som inte nämndes av lika många svarande, men som ändå stod ut, identifierades i undersökningen.

– Studenterna uppskattar när lärare är personliga, avslappnade, lätta att prata med, öppna för frågor och åtminstone ibland kan skämta lite, berättar Peter Dalenius.

Något som också visade sig är att studenterna förväntar sig att lärare har koll på vad som gäller avseende juridik, etik, jämställdhet, mångfald och likabehandling. De bör också kunna hantera klassrummet och ha en god grund när det gäller kommunikation, samarbete och ledarskap. Studenter förväntar sig även att lärare ska vara lyhörda och sätta värde på kursvärderingar. Sist men inte minst ska läraren förstås vara ämneskunnig, men det är antagligen så självklart att få svarande tänkte på att nämna det, påpekar Peter Dalenius.

Framtida undersökningar

Person står framför en glassbox inomhus och äter glass ur en bägare.

Didacticum och studentkårerna har tillsammans analyserat utfallet och planerar att fortsätta samarbeta när det gäller att undersöka studenternas förväntningar på lärare med fler undersökningar framöver.

Hur känner du som lärare inför resultatet? Är studenternas förväntningar realistiska? Och har du fått rätt förutsättningar för att kunna leva upp till dem? Hör gärna av dig till Didacticum för att diskutera frågorna vidare, kanske över en glass?

 

De fem områdena

1. Praktisk pedagogik

 • Variation i undervisningen
 • Kan förklara på flera sätt
 • Kan förklara så man fattar
 • Kan förklara komplexa saker enkelt
 • Vet hur studenter lär sig
 • Har ett bra tempo
 • Kopplar ihop teori och praktik
 • Ger tydliga exempel

2. Ordning och reda

 • Struktur
 • Planering
 • Bra upplägg
 • Lägger upp saker i förväg
 • Väl förberedd
 • Är tydlig med vad som gäller
 • Sätter saker i kontext

3. Undervisning

 • Presentationsteknik
 • Retorik
 • Att tala tydligt
 • Att behärska engelska
 • Bra skriftliga instruktioner

4. Bemötande

 • Empati
 • Psykologi
 • Skapar relationer med studenter
 • Stöttande
 • Lyssnar på alla
 • Får studenter att känna sig sedda
 • Vill att alla ska förstå
 • Kan allas namn
 • Inte dömande

5. Engagemang

 • Motivation
 • Gör undervisningen intressant och stimulerande
 • Skapar (inter)aktivitet
 • Får med sig studenter
 • Brinner för sitt ämne

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.