13 juli 2023

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser har ökat sedan tidigare år.

campus us
Campus US Emma Busk Winquist
Den 12 juli kom det första antagningsbeskedet för höstterminen. Universitets- och högskolerådet (UHR) har sammanställt siffror över det nationella intaget till studier på universitets- och högskolenivå. Dessa visar att 7 300 antagningar har gjorts till program på LiU, vilket är i nivå med föregående års antagning. De är fördelade på cirka 175 program på både grund- och avancerad nivå. Antagningen till fristående kurser fortsätter att öka, i år med cirka nio procent jämfört med höstterminen 2022. Detta fördelat på drygt 400 kurser. Allt som allt har 19 672 antagningar till LiU gjorts.

Nationellt ses en ökning med knappt fyra procent antagna till höstens program och kurser sammanräknat jämfört med föregående år.

De program på LiU som flest antagits till är Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi följt av Civilekonomprogrammet. Båda dessa program har fler reserver än vid ht 2022. Därefter följer Tekniskt-naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och Läkarprogrammet, som är det program med flest sökande i förhållande till antalet antagna.

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.