22 juni 2020

Blivande lärare behöver internationella utblickar. Det tycker grundlärarstudenterna Sofia Gustafsson och Linda Landström som gett sig ut i världen för att ta reda på mer om läraryrket i andra länder.

Linda Landström och Sofia Gustafsson har gjort internationell lärarpraktik. Anna Nilsen

Först var det några veckors praktik i USA, sedan Indien, därefter Japan.
De läser båda till grundlärare med inriktning årskurs 4-6 och tar examen till sommaren. Gemensamt för dem båda är deras intresse för globala frågor och viljan att lära från andra länder. De jämför, ifrågasätter och reflekterar över de klassrumssituationer de mött i de olika länderna. Tar sedan med sig det de lärt och tycker är bra in i den egna lärarprofessionen.

Humor, till exempel.
– Det går alltid hem. Och det märks att barn är likadana överallt. De vill lära sig – och som lärare fångar vi upp det, säger Linda Landström.

Tre veckor i USA

Linda Landström
Foto
Anna Nilsen
Både Linda och Sofia har haft en stark känsla för läraryrket sedan de var små.
– Jag har alltid varit intresserad av barns lärande och lekte fröken redan hos min dagmamma. Det är fantastiskt att se hur eleverna utvecklas, att se när ”polletten ramlar ner”, när de knäcker en kod. Att man har fått vara med om att låta det hända, säger Sofia Gustafsson.
Under andra året på sin lärarutbildning åkte hon och Linda Landström på tre veckors praktik till Kentucky, USA. De praktiserade på en skola och bodde i varsin värdfamilj. Skolsituationen där skilde sig mycket från den svenska skolan.
Sofia Gustafsson
Foto
Anna Nilsen
– Det var mycket hårdare disciplin, läraren stod mer i centrum än eleverna och vi upplevde en stark könsuppdelning mellan flickor och pojkar. Något vi inte är vana vid från den svenska skolan där vi har ett helt annat fokus på genusfrågor, säger Sofia.
Kontrasterna ledde till lärdomar.
–I Sverige utgår vi från individen och stöttar eleven i den situation hon eller han befinner sig. Medan i Kentucky var undervisningen väldigt välstrukturerad och den var inriktad på att eleverna skulle lyssna på läraren. Vi hade många givande diskussioner med vår handledare om lärarrollen och synen på elever, säger Linda.

Fyra veckor i Indien och Japan

Fyra veckor i Indien, för Lindas del, och senare fyra veckor i Japan för dem båda vidgade vyerna ännu mer. I båda länderna liknade skolsituationen till viss del den svenska, men även här upplevde de att lärarna var mer auktoritära än i Sverige.
– Jag har lärt mig mycket om vikten av att vara tydlig i klassrummet. Och hur viktigt det är med rutiner. Det är verkligen en fantastisk möjlighet att åka på utbyte, att inte bara vara turist i ett land utan verkligen se ett land och skolorna inifrån, påpekar Sofia Gustafsson.

Engagemang på hemmaplan

Deras goda erfarenheter av att få mer internationella perspektiv på läraryrket har lett till ett engagemang även på hemmaplan. De har bloggat och gjort reklam för sin lärarutbildning i både nationella och internationella sammanhang. Linda Landström har även varit fadderansvarig för lärarstudenter som kommer på utbyte till Sverige.
– Det har varit mycket jobb för mig men också gett mig mycket tillbaka att ha kontakt med människor från olika länder, säger Linda.

Global profil för grundlärare

Hon och Sofia har länge arbetat för att få en global profil på sin grundlärarexamen. En sådan finns för ämneslärarstudenterna som ska undervisa barn och unga på högstadium och gymnasium. En global profil är lika viktig för lärare som riktar sig till de yngre barnen, tycker de.
– Kanske kan en sådan profil höja statusen på internationella erfarenheter och locka fler grundlärarstudenter att göra praktik utomlands. Man blir verkligen utmanad och får en spetskompetens, säger Linda.

Deras arbete har gett resultat. Universitetsledningen har nyligen sagt ja till deras förslag.
– Det är verkligen roligt att Sofias och Lindas intresse för att lära mer och  utveckla sig själva nu kan visa sig i en global profil för grundlärare. Vi vet att våra lärarstudenter kommer ha nytta av globala erfarenheter i den mångkulturella skola som vi har, kommenterar Lena Örnestrand, senior internationell koordinator.

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.