23 april 2024

Doktorsavhandlingen av Nicklas Ennab Vogel handlar om effektivisering av strokesjukvården. Samhällskostnaderna för strokesjukdomar är stora. Att insjukna i stroke har ofta långtgående konsekvenser för den enskilda patienten liksom för de närmast anhöriga. Tid från insjuknande till rätt behandlingen i akutskedet kan vara livsavgörande.

Ambulans under utryckning
www.mujo.se

Trombektomi

Trombektomi är en akut behandling för patienter som drabbas av akut ischemisk stroke, där blodproppen avlägsnas med ett tunt kirurgiskt instrument. Patienter som behandlas framgångsrikt med trombektomi har goda chanser till fullständig återhämtning efter insjuknandet men införandet av behandlingen i sjukvårdssystemet är fortfarande bristfälligt.

Nicklas Ennab Vogel.
Nicklas Ennab Vogel.

Avhandlingen presenterar de mest kostnadseffektiva lösningarna för implementering av trombektomi i strokesjukvård i Sverige. Lösningarna omfattar optimal placering av såväl ambulanshelikoptrar som trombektomiverksamheter. De presenterade lösningarna är betydligt mer kostnadseffektiva än dagens och medför stora hälsovinster för patienter.

Läs mer om hur kombination av hälsoekonomi, operationsanalys, och medicin kan vara ett kraftfullt modelleringsverktyg för planering och utvärdering vid prehospital akutsjukvård. Till avhandlingen.

 

Kontakt

Kontakta forskaren Nicklas Ennab Vogel vid CARER, Linköpings universitet för mer information: nicklas.ennab.vogel@liu.se

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.