02 november 2022

Steget från gymnasiematte till högskolematte kan upplevas som stort. För att ge nya studenter en positiv start på studierna har Matematikenheten vid ITN startat den poänggivande, digitala kursen Sommarmatte.

Porträtt av George Baravdish som föreläser framför en whiteboard. Oskarp i förgrunden syns en kamera som spelar in föreläsningen.
Sommarmatten är inte riktigt en MOOC-kurs, men nästan, säger kursansvarig George Baravdish på ITN. Thor Balkhed
Många lärare kan nog vittna om att studenter på program med matematiskt innehåll kommer från gymnasiet med allt sämre matematikkunskaper. På högskolan är tempot högre, arbetet mer självständigt och studietekniken en annan, många studenter har det kämpigt i början.
– De behöver all hjälp de kan få, säger kursansvarig George Baravdish. Och i stället för att bara klaga över gymnasiet har vi försökt vara proaktiva.

Nästan som en MOOC-kurs

Matematikenheten på ITN har under åren framgångsrikt sökt och fått pedagogiska utvecklingsmedel i syfte att ta fram webbaserat lärande och examination i matematik. Dessa projekt har implementerats i programkurserna men nu också använts som grund för utvecklingen av kursen Förberedande matematik, eller Sommarmatten.
– Repetitionsmaterial har funnits i många år och på de flesta lärosäten. Men nu ger vi den i form av kurs och examination, säger George Baravdish. Det är inte en MOOC-kurs, men nästan. Kursen är på 6 hp och är CSN-grundande.

Plattform – en utmaning

Kursen ges online, utan fysiska träffar. Det finns inga schemalagda tider och studenterna väljer själva när de startar och i vilken takt de läser. Att hitta en plattform som passar för matematiska uppgifter har varit en utmaning. Nu används Möbius som fungerar bra och där man kan:

  • Skapa individuella, interaktiva och illustrativa exempel och övningar som gör det möjligt att ställa mer kvalitativa frågor där förståelsen av matematiska begrepp står i fokus.
  • Bädda in grafer och videoavsnitt
  • Skapa en examinationsform som bygger på illustrativa och visuella uppgifter som lämpar sig för interaktiva frågeställningar.
  • Effektiviserat rättningsarbete och feedback genom automaträttning.

Bättre rustade studenter

I somras gick 2 500 mejl ut till alla som sökt program på LiU, Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap, med matematiskt innehåll. Inte enbart till civilingenjörsstudenter utan också exempelvis de som sökt till ämneslärarutbildning. Totalt sökte 1 039 personer varav 829 blev antagna. Av dessa registrerade sig 546 och 222 klarade kursen.

En av dem är Maya Karlsson som gick direkt från gymnasiet till studier på Civilingenjörsprogrammet i energi – miljö – management.
– Jag har verkligen haft nytta av kursen. Det är stor skillnad på högskolematte och gymnasiematte, kursen innehöll mycket som vi inte alls jobbat med på gymnasiet. I Sommarmatten fick vi till exempel mer noggrant redovisa beräkningar, det var det inte så stort fokus på under gymnasiet.

Maya Karlsson är tacksam att hon gick kursen som hon tycker gett henne bättre förutsättningar än studiekompisarna. Hon har lättare för matten och får ibland hjälpa andra.
– Jag skulle rekommendera kursen oavsett om man kommer direkt från gymnasiet eller inte pluggat på några år. Det var ett extra trappsteg som gjorde övergången lite lättare.

Utan det arbete jag la ner på sommar-kursen hade det inte gått så bra som det gjort

Har man gjort ett längre studieuppehåll kan Sommarmatten vara extra värdefull. Som för Jerker Appell som gick ut gymnasiet för nästan 20 år sedan och nu börjat studera på Civilingenjörsprogrammet i elektronikdesign.
– Jag ville få ett så bra utgångsläge som möjligt när utbildningen började. För mig handlade det både om att lära sig rutiner kring studier som passar just mig, och prova olika sätt att lära sig matematik. Det finns flera sommarkurser på andra lärosäten men den här är ju gjord av LiU för att passa den utbildning jag valt, så valet var enkelt.

– Utan det arbete jag la ner på sommarkursen hade det inte gått så bra som det gjort, fortsätter Jerker Appell. Att plugga matte kan vara ett slit, men det kommer att lossna, bara man är ihärdig. Det var en erfarenhet som kursen gav mig. Skulle jag önska något ytterligare skulle det vara bra med ett häfte som man kunde skriva ut för att göra sig oberoende av tekniken.

Foto Thor Balkhed  
George Baravdish tror att LiU ligger i framkant vad gäller digitalt lärande i matematik. 
Av utvärderingar och respons från studenterna är det fler som är nöjda, de vill ha mer och önskar att kursen öppnas igen.
– De lärare som möter studenterna på grundkursen märker att studenterna är lite bättre rustade. Nivån på dem som gått Sommarmatten är höjd, säger George Baravdish.

Fantastisk resa

Det här var första året med Sommarmatten, förbättringar har gjorts och nästa sommar är planen att öppna kursen lite tidigare.
– Det här har varit en fantastisk resa där många bidragit, från Matematikenheten på ITN, LiU-IT, Tekniska fakultetens kansli och kommunikatörer, säger George Baravdish. Jag tror att LiU ligger i framkant vad gäller digitalt lärande i kurser med matematik. Vi är väl rustade för digitalt eller hybridlärande som kan vara attraktivt för presumtiva studenter.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.