30 maj 2023

– Vi klev ut ur covid, in i energikrisen och in i räntehöjningar. Människans behov av stöd från frivilligorganisationer har aldrig varit större. Stödet behöver samordnas och integreras i samhället på ett klokt sätt, både i Sverige och i övriga världen.

Man och kvinna tar emot en låda med mat.
Forskningen visar att behovet av att få hjälp var stort under pandemin, oavsett vilka policys som gällde för nedstängning. xavierarnau

Det säger Johan Nordensvärd, docent i statsvetenskap vid LiU, som forskar om vilken roll frivilligorganisationer och civilsamhället tog när det gällde att förse människor som behövde hjälp att få tag i mat under pandemin. Det är ett internationellt forskningssamarbete med deltagare från flera länder som hade olika regler under pandemin angående exempelvis nedstängning.

– Behovet av stöd från frivilligorganisationer var väldigt stort under corona runt om i världen och det är det fortfarande. Nya svårigheter uppstår hela tiden. Just nu lider många av exempelvis höjda elpriser och höga priser på mat, säger Johan Nordensvärd.

Frivilligarbete bör integreras i statens krisplan En man som står upp i en korridor, han heter Johan Nordensvärd.- Människans behov av stöd från frivilligorganisationer har aldrig varit större, säger Johan Nordensvärd Foto Magnus Johansson

Forskningen visar att behovet av att få hjälp var stort under pandemin, oavsett vilka policys som gällde för nedstängning. Det var större i de områden som hade en omfattande nedstängning av samhällets funktioner, men även i relativt öppna Sverige så fanns det ett behov.

– Under en kris finns enorma behov av hjälp på olika nivåer. Vi såg hur behovet av stöd förändrades efter en tid i de olika länderna. I Sverige hade vi ett stort behov av stöd från exempelvis Stadsmissionen. Jag hoppas att de som planerar tar del av vår rapport och får en ökad förståelse för hur frivilligorganisationer kan integreras vid framtida kriser och svårigheter.

Med ”de som planerar” syftar Johan Nordensvärd på exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommuner och politiker som kan bistå med en strukturerad och konstruktiv roll för frivilliga organisationer i att hantera kris. I framtiden kommer det att behövas en bättre plan för hur frivilligorganisationer kan integreras i samhällets övergripande krisplaner.

– En sådan plan skulle vara användbar vid alla typer av händelser som påverkar människan, inte bara vid världsomspännande kriser som en pandemi.

Behovet av stöd har inte minskat

Johan Nordensvärd medger att det inte var helt okomplicerat att bedriva forskning under pandemin på grund av de omfattande restriktionerna som rådde i exempelvis Wuhan och Sydney. Men han anser ändå att det var värt mödan, för resultaten är viktiga inför kommande kriser.

– Även om det kanske inte var förvånande att Kina, som hade omfattande nedstängningar, hade störst behov av hjälp, så var det spännande att följa deras arbete. Kina är ett land som inte alltid har haft nära samarbeten med frivilligorganisationer.

Att Korea och Sverige, som inte hade en omfattande nedstängning, ändå hade ett stort beroende av frivilligorganisationer, berodde på bland annat ökad arbetslöshet, minskade tillgångar på förnödenheter men även människor som inte fångas upp av det sociala skyddsnätet. Johan Nordensvärd drar slutsatsen att det finns större behov av stöd än vad vi tidigare vetat om i Sverige.

– Behovet att få hjälp med mat under pandemin var stort i alla länder. Det handlar inte bara om att ge mat till hungriga, jag tror att vi kommer att behöva stöd i olika situationer på en högre nivå i framtiden.

Mer från forskargruppens arbete

Fakta

Forskningsprojektet påbörjades under pandemin och pågick i ungefär 1,5 år.

Projekt finansierades av Formas och behandlade vilken roll frivilligorganisationer spelade för att ge behövande mat i
• Wuhan (Kina)
• Sydney (Australien)
• Singapore
• London (Storbritannien)
• Seoul (Korea)
• Stockholm (Sverige).

Rapporter och webbplats

Läs mer och fördjupa dig i ämnet. Läs rapporten och policy brief eller besök den webbplats som projektet har skapat.

När arbetet med rapporten var klart så fortsatte forskargruppen att samarbeta och tillsammans. De skapat ett antal publikationer och en internationell webbsida: Food for Urban Lives and Localities.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.