28 oktober 2020

I podden NBN Book of the Day möter du Boel Berner som pratar om sin bok Strange Blood: The Rise and Fall of Lamb Blood Transfusion in Nineteenth-Century Medicine and Beyond.

NBN Book of the Day innehåller de mest aktuella och intressanta författarintervjuerna från New Books Network. I ett av avsnitten får du höra Boel Berner berätta om sin bok Strange Blood. Boel Berner är sociolog, historiker och professor emerita vid Linköpings universitet. 

Lyssna här  

Mer om boken

Under några år i mitten av 1870-talet spreds försök med transfusion av blod från lamm till sjuka människor som en formlig epidemi över Europa och USA. Desperata läkare testade det som ett botemedel mot tuberkulos, pellagra och anemi; föreslog det som ett sätt att återuppliva till synes döda soldater på slagfältet. Försöken väckte hopp och entusiasm men också motstånd.

Det var en omtvistad terapi eftersom den innebar att ett överskridande av gränser mellan djur och människa och utmanade etablerade sanningar inom fysiologi och medicin. Var transfusion av lammblod till desperat sjuka människor verkligen etiskt och medicinskt försvarbar? Fungerade försöken? Och hur mådde patienterna?

Boken tar med läsaren till sjukstugor och mentalsjukhus, fysiologiska laboratorier och slagfält vid 1800-talets mitt. Den presenterar en fascinerande historia om medicinsk kunskap, ambitioner och konflikter - en berättelse av relevans också för aktuella debatter om evidens och etik i medicinsk forskning och vård.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.