Éva Tamas får STINT-stipendium

Ett utbyte med Ohio State University. Det är vad Éva Tamas kan se fram mot under hösten efter att ha fått medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Stipendiet går under programmet "Teaching sabbatical" och syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas.

Éva Tamas är terminsansvarig för läkarprogrammet termin 9 och arbetar vid Clinicum med medicinsk simulering, både i propedeutik (läkarutbildning) och IPL (läkarutbildning och sjuksköterskeutbildning). Hennes forskning rör sig, förutom inom medicinsk simulering, också kring aortaklaffsjukdom. Men nu väntar alltså USA och Ohio State University.

Tanken är att Éva under hösten 2018 kommer att undervisa vid universitet.
– Min förhoppning är att jag kan vara delaktig och lära mig om deras simuleringsverksamhet och organisationen kring den. Målet med resan är att delta i undervisningen, få inblick i och förståelse för ett helt annorlunda utbildningssystem och tillämpa värdefulla idéer samtidigt värna om det som är värdefullt och värdeskapande på hemmaplan, säger Éva Tamas.


 

Kontakt

Senaste nytt från LiU