11 november 2022

En uppsats om miljöanpassning av produkter och miljödriven produktutveckling ger Alice Landin och Angelica Reyes ett av två Christer Gilén-stipendier 2022. ”En överraskning och väldigt kul”, säger vinnarna som också tipsar om hur man skriver en riktigt bra uppsats.

Två kvinnor håller presentation i föreläsningssal.
Vinnare! Alice Landin och Angelica Reyes skrev bästa uppsatsen  inom sitt område och belönas med ett av två Christer Gilén-stsipendier 2022. Foto: Privat

Mycket beröm

Två kvinnor sida vid sida framför vägg med gröna blad.Vid presentationen av exjobbet i våras. Foto: Privat

”Välskriven och lättläst, med vetenskapligt värde och stor praktisk nytta” – det är en liten del av motiveringen till att just deras examensarbete utsågs till bästa uppsats inom området ekonomisk styrning, organisation och innovation. Christer Gilén-stipendiet är på 10 000 kronor – plus äran – och delas ut vid en ceremoni på LiU 29 november.

Vid examinationen fick vi höra att vi gjort ett bra jobb och att det fanns ett stipendium vi kunde bli nominerade till. Sen tänkte vi inte mer på det, men sen kom ett meddelande på Linkedin om att vi vunnit, berättar Angelica och Alice som i dag arbetar på företag i Stockholm respektive Göteborg.

Uppsatsen Product Development of Electronic Devices for Improved Environmental Performance: Finding improvement opportunities using ecodesign tools and success factors skrevs som ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik under vårterminen. Alice och Angelica har dels undersökt hur miljöpåverkan från fyra olika produkter kan minskas, dels hur det tillverkande företaget kan förbättra hållbarheten i sitt produktutvecklingsarbete.

Miljöpåverkan

Det undersökta företaget tillverkar sensorer och annan elektronisk utrustning för att sänka energiförbrukningen i bostäder och andra byggnader. Samtidigt är det viktigt att inte försumma den miljöpåverkan som även dessa produkter kan ha.

– Vi hade ett väldigt bra samarbete med företaget och träffade våra handledare där regelbundet. Arbetet flöt på bra. Det blev en kombination av vad vi kunde och behoven i företaget, säger stipendiaterna.

Vi var noga med att ge förslag som var realistiska och som kan genomföras ganska snabbt. Och flera av våra förslag har företaget gått vidare med.

För de fyra produkterna gjordes livscykelanalyser för att bedöma vilka förändringar som skulle minska miljöpåverkan mest (klimatpåverkan och försurning). Resultaten skiljde sig och blev i två fall förlängd livslängd för produkterna och i ett fall ett inbyggt strömsparläge. För den fjärde produkten skulle flytt av produktionen från Rumänien till Sverige innebära störst positiv effekt.

När det gäller produktutvecklingsarbetet definieras nio förbättringsförslag för bättre hållbarhet. De två viktigaste är dels att bedöma värdet av ecodesign tillsammans med andra parter och bestämma vilka aktiviteter och resurser som behövs för detta, dels att ta hänsyn till miljöaspekter redan i början av produktutvecklingsarbetet.

Kommer sent

I dag är miljöarbetet fortfarande till stor del inriktat på att följa lagar och regler. Det kommer också ofta in sent i utvecklingsarbetet.

Vi använde olika färger i vår presentation och det blev inte så mycket helgrönt när vi beskrev nuläget i företaget. Så det var faktiskt något vi funderade på, hur tuffa vi kunde vi vara när vi träffade våra handledare. Vi försökte vara både tydliga och realistiska, säger Alice.

– Ja, en lärdom är också att det är en lång väg till hållbarhet. Våra förslag är små steg på vägen, men det skulle inte vara relevant att föreslå till exempel återtillverkning. I så fall skulle företaget göra om hela sin affärsmodell, vilket gäller i princip alla tillverkande företag av den storleken, säger Angelica.

I det egna arbetet med uppsatsen har de jobbat mycket tillsammans och för det mesta också suttit tillsammans. De känner varandra väl och har arbetat ihop med flera tidigare projekt. De hade samma ambitionsnivå och är ganska, men inte helt, lika som personer.

Jag är nog den som är allra mest noggrann, för att inte säga petig. Om jag fastnade i detaljer var Alice bra på att köra på, säger Angelica.

– Ja, det stämmer nog. På det sätter kompletterade vi varandra bra, säger Alice.

Fotnot: Handledare var Annelie Carlson, förste forskningsingenjör, och examinator Tomohiko Sakao, professor, båda vid avdelningen för Industriell miljöteknik. 

Fem tips för en bra uppsats

Välj ett kul och intressant ämne

– Vi drevs av vi jobbade med ett relevant ämne som vi tyckte var viktigt. Och arbetet blev mycket roligare också.

Våga använda de resurser ni har

– Var inte rädd för att fråga om råd och be handledarna om hjälp. Det gäller både handledarna på LiU och företaget.

Planera och kom i gång

– Exjobbet är ett stort arbete som sträcker sig över hela terminen. Vi började med att göra en skiss för hur vi skulle jobba under våren.

Arbeta mycket tillsammans

– Sitt gärna tillsammans när ni jobbar. Då blir det lättare att stämma av och fråga om man är osäker på något.

Dela upp skrivandet

– Skrivarbetet kan delas upp, men skriv något till alla kapitel. Och läs allt och gå igenom varandras texter.


Läs mer

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.