janjo86

Jan-Ingvar Jönsson

Rektor, Professor

Som ny rektor vill jag att LiU ska erbjuda utbildning och forskning som attraherar de
allra bästa studenterna och forskarna. Allt vi gör måste stå för högsta möjliga
kvalitet och bygga på en gemensam värdegrund av tillit, trygghet och
trovärdighet.

LiU är ett nyfiket och öppet universitet

En av anledningarna till att jag sökte uppdraget som rektor för Linköpings universitet var den kreativa och öppna ”nybyggaranda” som finns på LiU. Det är fortfarande ett relativt ungt universitet som vågar söka nya vägar inom både utbildning och forskning. Dessutom finns det en stark koppling till det omgivande samhället som utmanar och utvecklar oss.

Jag har sedan början av 1990-talet forskat på de mekanismer som styr bildning av alla blodceller från särskilda stamceller. Bildningen av blod är en fantastisk process som sker varje dag hela livet ut - varje sekund bildas 2-3 miljoner nya blodceller!
2003 kom jag till Linköpings universitet efter att bland annat ha varit verksam som forskare vid Max Planck-institutet i Freiburg och senare i Toronto, Kanada, med inriktning på blodsystemet och immunförsvaret och 2008 blev jag professor i medicinsk cellbiologi.
Åren därefter tillbringade jag mycket tid med forskningsstrategiska frågor och hur Sverige i framtiden ska stödja den bästa medicinska forskningen. Mellan åren 2013 - 2015 var jag ledamot inom ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och från 2016 och fram till sommaren 2020 arbetade jag som vetenskaplig huvudsekreterare på Vetenskapsrådet med ansvar för medicinsk och klinisk forskning.
God forskning förutsätter forskarmiljöer som är trygga, kreativa och med öppna samarbeten mellan olika forskningsområden, internationella forskargrupper och med det omgivande samhället. Vi måste dessutom oförtrutet diskutera de etiska frågorna och främja god forskningssed. Det hoppas jag kunna bidra till som rektor på Linköpings universitet.
Linköpings universitet är känt som en förnyare av utbildning och pedagogik med ett tvärvetenskapligt arbetssätt över ämnesområdena inom forskning och utbildning som fått många efterföljare. Vi måste nu utveckla våra styrkeområden och identifiera nya områden där vi kan bli nationellt och internationellt slagkraftiga. Det kommer att kräva fakultetsövergripande strukturer, gemensamma lösningar och - återigen - en utökad samverkan med det omgivande samhället.
Vi har en spännande men samtidigt utmanande tid framför oss. Det kommer att krävas fortsatt nyfikenhet, förnyelse och öppenhet för att vi gemensamt ska kunna formulera den vision och ambitioner som ska ta Linköpings universitet in i framtiden. Arbetet kommer att kräva tillit och öppenhet så att alla ska kunna framföra sina åsikter och förslag och som ny rektor är det där jag börjar – genom att bjuda in till dialog!

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

2017

Forskning
Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

Nuvarande anställning

 • 2008 Professor
 • 2003 Senior Lecturer in medical cell biology at the Dept of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University

Akademisk bakgrund

 • 1986-1990 PhD student, Faculty of Medicine, Lund university (research conducted at Max-Planck-Institut für Immunbiologie, Freiburg, Germany)
  1990-1993 Postdoctoral fellow, Div. of Immunology and Cancer, Hospital for Sick Children Research Institute, Toronto, Canada
 • 1993-1997 Research Assistant (Cancerforskartjänst, financed by The Swedish Cancer Society), Department of Pathology, Uppsala University
 • 1997- 2003 Senior lecturer, molecular medicine, University Hospital Malmö, Lund university
 • 1999- 2003 Dean of undergraduate studies, Biomedicine, Faculty of Medicine, Lund university
 • 2003- 2008 Senior lecturer in Medical cell biology, Department of Biomedicine and Surgery, Linköping university

Arbetslivserfarenhet

 • Member of departmental board (Lund 1984-1985, Uppsala 1995-1997, Malmö 2002-2003, Linköping 2004-2005)
 • Member of Faculty board, Faculty of Health Sciences, Linköping (2006-2011)
 • Head of Division, Microbiology & Molecular Medicine, Linköping (2010-2014)
 • Deputive Head, Dept of Clinical and Experimental Medicine, Linköping (2014-)
 • Member of stearing committee, Integrative Regenerative Medicine Program (IGEN), Linköping (2011-2014)
 • Member advisory council, Forum Scientium Research School, Linköping (2010-)

Förtroendeuppdrag

 • Member of the Scientific Council of Medicine and Health, Swedish Research Council, (2013-2015)
 • Member of the review panel for Cellular and Molecular Biology at Swedish Research Council (2010-2012, chairman 2011-2012)
 • Opponent at the Faculty of Medicines at Uppsala university, Karolinska institute, Lund university, Umeå university, and Örebro university at ten occasions between 2006-2013
 • Scientific adviser, Karolinska institute, strategic research grants in Inflammation and Immunology – KiiM – Innovate Grants (2007)
 • Member of the Linköping animal ethical committee (2009-2014)
 • Scientific evaluator, Barncancerfonden: research grants (2001, 2002, 2004)
 • Scientific evaluator, Linköping: assistant professor in molecular tumour biology (2003)
 • Scientific evaluator, Lund: associate professor in biochemistry (2013)
 • Scientific expert, Umeå: employment as researcher in medicine (2013)
 • Scientific expert, Uppsala: associate professor in comparative immunology (2013)
 • Scientific evaluator, Lund: young scientist award (2014)
 • Executive Director of the Swedish National facility of Mass Cytometry at Science of Life Laboratory (10% since January 2015)
 • Scientific evaluator, Lund: assistant professor in molecular hematology (2015)

Undervisning

Lärare på läkarutbildning, föreläser i hematologi (blodbildning)

Utredningar

 • Member Editorial Board ”The Journal of Stem Cells”
 • Scientific evaluator, University of Toronto: professor in tumor biology (1999)
 • Scientific evaluator, Research Council for Earth and Life Science (ALW)/Netherlands Strategic research grants in “Molecule to Organism” (2004)
 • Scientific evaluator, the Dutch Cancer Society, Research project grants (2010)
 • Referee-assignments: Blood, European Journal of Haematology, European Journal of Immunology, Experimental Cell Research, Journal of Leukocyte Biology, Leukemia, Nature Nanotechnology, PLOS One, The Hematology Journal (2006-2015)

Utmärkelser

 • Scholarship from German academic exchange service (DAAD) for graduate studies in Germany (1985)
 • Scholarship from the Swedish institute for research in Germany (1986) Electrolux-fellowship by the Sverige-Amerika stiftelsen (1990)
 • Postdoc-fellowship, Medical Research Council of Sweden (1991)
 • Postdoc-fellowship, Hospital for Sick Children Foundation (1991)
 • Postdoc-fellowship, MRC Canada (1992)
 • Research award as promosing young scientist, Inga and John Hains stiftelse (1998-99)

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll